Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Ludomir Tuszyński

Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department: Department of Devices and Systems in Automatic Control
Position: St. wykładowca
E-mail: l.tuszynski@tu.kielce.pl
Address: Al. Tysiąclecia PP 7, 25-314 Kielce
Phone number:41 3424237
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Zarządzanie jakością, niezawodność urządzeń technicznych, zarządzanie przedsiębiorstwem.Quality management, reliability of technical items, enterprise's management.
Języki komunikacjiLanguages of communication
Polski, angielski, rosyjski.Polish, English, Russian.
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Przygotowanie i wdrażanie systemów zarządzania jakością, analiza niezawodności urządzeń, analiza strategiczna przedsiębiorstwa.Preparing and implementation of quality systems, reliability analysis, corporate strategic analysis.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Brak.None.
Informacje dodatkoweAdditional information
Autor lub współautor ponad 40 prac opublikowanych w czasopismach naukowych, monografiach, materiałach konferencyjnych, opracowaniach dla przemysłu.
Audytor systemów zarządzania jakością.
Author and coauthor of more than 40 papers published in scientific journals, monographs, conference proceedings, development for industry.
Quality systems Auditor.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Zarządzanie jakością, niezawodność, zarządzanie przedsiębiorstwem 1.9 Econometrics, Statistics, Computer Science in Economics
1.13 Management
5.4 Mechanical Engineering

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl