Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

http://W OPRACOWANIU
foto

DR RYSZARD FLOREK-PASZKOWSKI

Faculty: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department: Department of Geotechnics, Geomatics and Waste Management
Position: KIEROWNIK KATEDRY GEOMATYKI
E-mail: r.florek@tu.kielce.pl
Address: TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 7 BUDYNEK A POK. 5.03, 25-314 KIELCE
Phone number:+48 502 561 730
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
FOTOGRAMETRIA, TELEDETEKCJA, FOTO INTERPRETACJA, GIS, SIT - NA PODSTAWIE ZDJĘĆ I OBRAZÓW SKANEROWYCH Z PUŁAPU NAZIEMNEGO, LOTNICZEGO I SATELITARNEGO. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, KATASTER - EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW, POMIARY I PROCEDURY KATASTRALNE. REWITALIZACJA OSADNICTWA NIEFORMALNEGO.PHOTOGRAMMETRY, REMOTE SENSING, PHOTO INTERPRETATION, GIS, LIS - WITH PHOTOS AND SCANNER IMAGES TAKEN FROM TERRESTRIAL, AERIA AND SATELLITE LEVEL. REAL ESTATE ECONOMY, CADASTRE, LAND SURVEYING AND CADASTRAL PROCEDURES. EMERGENCY MAPPING OF INFORMAL SETTLEMENTS.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
LABORATORIUM FOTOGRAMETRYCZNE I TELEDETEKCYJNE. STACJE Z OPROGRAMOWANIEM PCI GEOMATICA 10.3, 2013 DLA OPRACOWAŃ STEREO FOTOGRAMETRYCZNYCH, TELEDETEKCYJNYCH, GIS, SIT - NA PODSTAWIE ZDJĘĆ I OBRAZÓW SKANEROWYCH Z PUŁAPU NAZIEMNEGO, LOTNICZEGO I SATELITARNEGO.PHOTOGRAMMETRIC AND REMOTE SENSING LABORATORY. STATIONS PCI GEOMATICA 10.3, 2103 FOR STEREO PHOTOGRAMMETRY, REMOTE SENSING, GIS, LIS - WITH PHOTOS AND SCANNER IMAGES TAKEN FROM TERRESTRIAL, AERIAL AND SATELLITE LEVEL.
Języki komunikacjiLanguages of communication
POLSKI, ANGIELSKI, ROSYJSKIPOLSKI, ENGLISH, RUSSIAN
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
EKSPERTYZY I OPINIE Z OBSZARU ZAINTERESOWAŃ.EXPERTISE AND OPINIONS WITHIN AREA OF INTEREST.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
W PRZYGOTOWANIU ZGŁOSZENIE PATENTOWE TECHNOLOGII REWITALIZACJI OSADNICTWA NIEFORMALNEGO.PENDING PATENT APPLICATION CONCERNING TECHNOLOGY OF EMERGENCY MAPPING OF INFORMAL SETTLEMENTS.
Informacje dodatkoweAdditional information
OKOŁO 70 PUBLIKACJI Z OBSZARU ZAINTERESOWAŃ. PONAD 200 PUBLIKACJI POPULARNO NAUKOWYCH.ABOUT 70 PUBLICATIONS WITHIN AREA OF INTEREST. ABOVE 200 POPULARIZATION PAPERS.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
PHOTOGRAMMETRY, REMOTE SENSING, PHOTO INTERPRETATION, CADASTRE, MAPPING OF INFORMAL SETLEMENTS 5.5 Metrology and Standardization

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl