Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

Maciej Włodarczyk

Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department: Department of Electrical Ingieneering and Measurement Systems
Position: -
E-mail: m.wlodarczyk@tu.kielce.pl
Address: Seminaryjska 27/3, 25-372 Kielce
Phone number:606986710
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
metody analizy i syntezy pól elektromagnetycznych i pól sprzężonych.
obwody o parametrach rozłożonych, obwody nieliniowe,
zastosowania pochodnych niecałkowitego rzędu w teorii obwodów.
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, niemiecki, rosyjski, angielski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
analiza i syntezy pól elektromagnetycznych i pól sprzężonych.
analiza obwodów o parametrach rozłożonych i nieliniowych
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
-
Informacje dodatkoweAdditional information
1. Bugajska A., Włodarczyk M.: Wave parameters in physical models of long lines. XXXIII International Conference on Fundamentals of Elektrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO, Ustroń 2010 r. str. 91-92

2. Włodarczyk M., Zawadzki A.: Modelowanie rzeczywistych impulsów prostokątnych z zastosowaniem pochodnych ułamkowego rzędu. Technologie informatyczne i ich zastosowania Radom 2010, str. 313-321

3. Bugajska A., Włodarczyk M.: Propagacja sygnałów prostokątnych w modelach fizycznych linii długich. Technologie informatyczne i ich zastosowania Radom 2010,
str. 171-179

4. Szymańska A., Szymański St., Włodarczyk M.: Analityczne wyznaczenie amplitud
harmonicznych napięcia w węźle z przyłączonym prostownikiem. Technologie informatyczne i ich zastosowania Radom 2010, str. 294-303

5. Bugajska A., Włodarczyk M.: Pewne uwagi dotyczące modeli fizycznych linii długiej. Przegląd Elektrotechniczny, R.86 NR 6/2010, str. 228 –231

6. Szymańska A., Szymański St., Włodarczyk M.: Wpływ procesów łączeniowych zespołów prostownikowych na jakość napięcia w sieci zasilającej. Przegląd Elektrotechniczny, R.86 NR 6/2010, str. 212–215

7. Bugajska A., Włodarczyk M.: Analiza impedancji wejściowej linii długiej przy różnym obciążeniu. Przegląd Elektrotechniczny, R.86 NR 12/2010, str. 325 –330

8. Zawadzki A., Włodarczyk M.: Modelowanie procesów ładowania i rozładowania superkondensatora. Pomiary Automatyka Kontrola, vol. 56, NR12/2010, str.1413-1415

9. Włodarczyk M., Zawadzki A.: RLC circuits in aspect of fractional derivatives, XXXIV International Conference on Fundamentals of Elektrotechnics and Circuit Theory - IC-SPETO, Ustroń 2011 r. str. 149-150

10. Włodarczyk M., Zawadzki A.: Numeryczne metody obliczania pochodnych niecałkowitego rzędu funkcji sinusoidalnych. Nauka, technika, edukacja a nowoczesne technologie informatyczne. Radom 2011, str. 194-205

11. Włodarczyk M., Zawadzki A.: Obwody RLC w aspekcie pochodnych niecałkowitych rzędów dodatnich, Prace Naukowe Politechniki Śląskiej Elektryka, rok 57, z.1(217)
2011, str. 75-88


12. Włodarczyk M.: The operator transfer function of string of equal four- terminal networks, XXXV International Conference on Fundamentals of Elektrotechnics and Circuit Theory - IC-SPETO, Ustroń 2012 r. str. 93-94

13. Włodarczyk M., Zawadzki A.: Zastosowanie teorii grafów do wyznaczania transmitancji operatorowej łańcucha jednakowych czwórników, XXXVI International Conference on Fundamentals of Elektrotechnics and Circuit Theory - IC-SPETO, Ustroń 2013 r. str. 53-54

14. Zawadzki A., Włodarczyk M: Aplications of fractional calculus used to modeling
a class of nonlinear generators. Part I – linearizating transformation, XXXVII International Conference on Fundamentals of Elektrotechnics and Circuit Theory
IC-SPETO, Ustroń 2014 r. str. 31

15. Zawadzki A., Włodarczyk M: Aplications of fractional calculus used to modeling
a class of nonlinear generators. Part II - fractional operator and its numerical model, XXXVII International Conference on Fundamentals of Elektrotechnics and Circuit Theory - IC-SPETO, Ustroń 2014 r. str. 32
16.Zawadzki A., Włodarczyk M: Zastosowanie rachunku ułamkowego rzędu do modelowania pewnej klasy generatorów nieliniowych, Prace Naukowe Politechniki Śląskiej Elektryka, rok LX, z.1(229), 2014, str. 65-73
Słowa kluczoweDziedziny nauki
5.10 Electrical Engineering

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl