Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr hab. inż, Prof. PŚk Ryszard Dachowski

Faculty: Faculty of Civil Engineering and Architecture
Department: Department of Building Engineering Technologies and Organization
Position: Prof. nadzwyczajny
E-mail: tobrd@tu.kielce.pl
Address: Al.1000-lecia P.P.7, 25-314 Kielce
Phone number:609-619-170
Strony WWW:http://www. tu.kielce.pl
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
budowle podziemne (studnie opuszczane, ściany szczelinowe)
materiały budowlane, właściwości użytkowe wyrobów silikatowych i betonowych
underground structures (open caissons, diaphragm walls)
building materials, properties of silicate and concrete products
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
stanowisko do badań dźwiękoizolacyjności materiałów budowlanych wg patentustand for testing sound insulation of building materials by patent
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, rosyjski, angielskipolish, russian, english
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
ocena stanu technicznego obiektów podziemnych, badanie mikrostruktury wyrobów silikatowychassessment of the technical condition of underground facilities, study the microstructure of calcium silicate products
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Dachowski R., Stępień A. Sposób oraz stanowisko badawcze do określania izolacyjności akustycznej elementów budowlanych, zwłaszcza silikatowych i betonowych. Patent PL205358, 2009.
Dachowski R. Studnia opuszczana, zwłaszcza w gruntach różnorodnych. Patent wg zgłoszenia P.393521. 2011.
Dachowski R. Sposób opuszczania studni oraz studnia opuszczana, zwłaszcza w terenie zabudowanym. Patent wg zgłoszenia P.393108. 2011.
Dachowski R. Studnia opuszczana z hydroizolacją płaszcza. Patent wg zgłoszenia P.393107. 2011.
Dachowski R., Stępień A. Zastosowanie grafitu jako dodatku w wyrobach z masy silikatowej. Patent wg zgłoszenia P.393518. 2013.
Dachowski R., Stępień A. Zastosowanie krzemianu litu jako dodatku w wyrobach z masy silikatowej. Patent wg zgłoszenia P.396498. 2013.
Dachowski R., Stępień A. Zastosowanie barytu jako dodatku w wyrobach z masy silikatowej. Patent wg zgłoszenia P.396499. 2013.
Dachowski R. Stepien A. Method and research position to determine the sound insulation of building elements, especially calcium silicate and concrete. The patent PL205358, 2009.
R. Well Dachowski lowered, especially in a variety of soils. Patent application by P.393521. , 2011.
Dachowski R. The method of leaving the well and lowered well, especially in urban areas. Patent application by P.393108. , 2011.
Well Dachowski R. lowered the waterproofing coat. Patent application by P.393107. , 2011.
Dachowski R. Stepien A. The use of graphite as an additive in products from the mass of silicate. Patent application by P.393518. In 2013.
Dachowski R. Stepien A. Use of lithium silicate as an additive in products from the mass of silicate. Patent application by P.396498. In 2013.
Dachowski R. Stepien A. The use of barite as an additive in products from the mass of silicate. Patent application by P.396499. In 2013.
Informacje dodatkoweAdditional information
1. Даховски Р. Исследования технологических факторов определяющих безопасность опускания колодцев вблизи существующих зданий // 60 Научная Конференция СПбГАСУ. Санкт-Петербург. 11-13 февраля 2003. C. 155-157.
2. Даховски Р. Результаты исследований мероприятий, снижающих силы трения при погружении опускных колодцев // 57 Международная научно-техническая конференция молодых ученых. „Актуальные проблемы современного строительства”. СПбГАСУ. Санкт-Петербург. 2004. C. 91-96.
3. Даховски Р. Совершенствование технологии сооружения опускных колодцев в стесненных условиях // Монтажные и специальные работы в строительстве. 2004. № 8. C. 8-11.
4. Даховскi Р. Напряженно-деформированное состояние грунта с учетом многофакторного анализа при погружении опускных колодцев. Всеукраїнский щомiсячний науково-технiчний i виробничий журнал Машинознавство № 4(141) листопад 2004. C.11-13.
5. Даховски Р.Э.: Совершенствование механизации погружения опускных колодцев в условиях городской застройки. Механизация строительства. 2004. № 10. C.14-17.
6. Dachowski R. Zastosowanie technologii wstępnego urabiania gruntu podczas pogrążania obiektów podziemnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 211, Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 37, IX Konferencja Naukowa Rzeszów-Lwów-Koszyce „Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska”. Rzeszów, 3-4 września 2004. S. 49-56.
7. Даховски Р. Технология погружения опускного колодца в стесненных условиях при совершенствовании его ножевой части. // Технология и организация строительного производства. СПбГАСУ. Санкт-Петербург, 2005. C.46-52.
8. Даховски Р. Систематизация конструктивно-технологических мероприятий, направленных на совершенствование способа опускного колодца в стесненных условиях. СПбГАСУ, Санкт Петербург. 2005. 60 с.
9. Dachowski R. Wierstow. W.W. Rezultaty issledowanij tiechnologiczieskich parametrow ustrojstwa opusknych kolodcew w stiesniennych uslowijach gorodskoj zastrojki. Wiestnik Grażdanskich Inzenierow. Sankt Petersburg Nr 1 [6] 2006, s.58-62.
10. Dachowski R., Wierstow W.W. Puti powyszenija effektiwnosti procesa pogrużenija opusknych kołodcew. Mieżdunarodnaja nauczno-prakticzieskaja konferencja «Nauka i innowacja w sowriemiennom stroitielstwie - 2007». Sankt Petersburg 17-19 oktiabria 2007, s.
11. Dachowski R., Sowierszenstwowanije noza opusknogo kolodca. Mizdunarodnij sympozjum „Problemi zitlowogo i promislowogo budownictwa u suczasnij period technologicznego progresu”, Zakopane, 10-15 września 2008, Połtawa, s.8-10.
12. Dachowski R., Stępień A. Efektywność techniczno-ekonomiczna stosowania wyrobów silikatowych z polepszoną ich izolacyjnością akustyczną. Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. Wyd. Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2008, s.56-60.
13. Dachowski R., Biegański T. Efektywność techniczno-ekonomiczna stosowania wyrobów silikatowych z wypełniaczem keramzytowym. Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. Wyd. Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2008, s.51-55.
14. Dachowski R., Stępień A. Acoustic isolation examination of sand-lime products. The XIV International Scientific-Technical Conference and Exhibition: Electromagnetic and acoustical methods and means for nondestructive testing of materials and products. LEOTEST-2009. Lviv. 2009, s.23-24.
15. Dachowski R., Stępień A. Examination of physical characteristics of the modified sand-lime products. 8th European Conference of Young Research and Science Workers. TRANSCOM 2009. Žilina, s.35-38.
16. Dachowski R., Stępień A. Issledowanije zvykoizoliacionnych swojstw silikatnych izdielij. Fizyczni metodi ta zasobi kontrolu seredowiszcz, materiałów ta wirobiw. Nieruniwnyj kontrol materiałów i konstrukcji. Nacjonalna Akademia Nauk Ukrainy, Lviv, 2009, s.150-153.
17. Dachowski R., Stępień A. Structural modification of sand-lime blocks regarding their physical and mechanical features. 8th fib International, PhD Symposium in Civil Engineering. Kgs, Lyngby, Denmark, June 20-23, 2010, s.413-417.
18. Dachowski R. Оценка перспектив использования опускных колодцев в качестве фундаментов и одновременно подземных помещений высотных зданий, возводимых в стесненных условиях. Konferencja СПбГАСУ, 10 – 12 ноября 2010 г. Sankt Petersburg
19. Dachowski R., Stępień A. Research on sand-lime products regarding their physical and mechanical features. STRUCTURE AND ENVIRONMENT 1/2010, Kielce University of Technology, pp.5-8.
20. Baskova R., Dachowski R. Progressive methodology for determination of concrete plants productivity. STRUCTURE AND ENVIRONMENT 1/2010, Kielce University of Technology, pp. 18-23.
21. Dachowski R., Biegański T. Examination of silicate products in order to improve thermal insulation. STRUCTURE AND ENVIRONMENT 2/2010, vol.2, Kielce University of Technology, pp.5-8.
22. Dachowski R., Stępień A. The impact of barium aggregate on the microstructure of sand-lime products. International Conference on Civil Engineering, Architecture and Building Materials (CEABM 2011). June 18-20, 2011, Haikou, China.
23. Dachowski R., Owsiak Z. The impact of lithium polysilicate on the microstructure of sand-lime products. International Conference on Civil Engineering, Architecture and Building Materials (CEABM 2011). June 18-20, 2011, Haikou, China.
24. Dachowski R., Stępień A. The impact of barium aggregate on the microstructure of sand-lime products. Advanced Materials Research Vols. 250-253 (2011) pp 618-621.
25. Dachowski R., Owsiak Z. The impact of lithium polysilicate on the microstructure of sand-lime products. Advanced Materials Research Vols. 250-253 (2011) pp 718-721.
26. Dachowski R., Stępień A. The impact of various additives on the microstructure of silicate products. 2011 International Conference on Green Buildings and Sustainable Cities (GBSC 2011), 15-16 wrzesień 2011r., Bologna, Italy.
27. Dachowski R., Stępień A. The impact of technical graphite on the structure and compressive strength of calcium silicate products. 9th European Conference of Young Research and Science Workers. TRANSCOM 2011. Žilina. 2011.
28. Dachowski R., Stępień A. The impact of technical graphite on the structure and compressive strength of calcium silicate products. 9th European Conference of Young Research and Science Workers. TRANSCOM 2011. Žilina. 2011, s.23-26.
29. Dachowski R., Stępień A. The impact of various additives on the microstructure of silicate products. Procedia Engineering 21 (2011) 1173-1178.
Dachowski R., Stępień A. Wyróżnienie za patent „Sposób oraz stanowisko badawcze do określenia izolacyjności akustycznej elementów budowlanych, zwłaszcza silikatowych i betonowych” w Konkursie „ŚWIĘTOKRZYSKI RACJONALIZATOR” - 2010.
Wyróżnienie za zgłoszenie patentowe: 1/ Dachowski R., Stępień A. Masa na wyroby silikatowe. Zgłoszenie patentu P.396499, 2011. 2/ Dachowski R., Stępień A. Masa na wyroby silikatowe o podwyższonej wytrzymałości na ściskanie. Zgłoszenie patentu P.396498, 2011.
w Konkursie „ŚWIĘTOKRZYSKI RACJONALIZATOR” – 2012.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
budowle podziemne, studnie opuszczane, ściany szczelinowe, mikrostruktura, silikaty, akustyka 5.6 Civil Engineering
5.7 Materials Science and Materials Engineering
5.8.1 Ceramics, Polymers

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl