Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Eliza Mytych-Kumańska

Faculty: Faculty of Civil Engineering and Architecture
Department: Department of Strength of Materials and Concrete Structures
Position: adiunkt
E-mail: ekumanska@gmail.com
Address:
Phone number:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Mechanika materiałów, materiały kompozytowe, zmęczenie materiałów, metoda emisji akustycznej
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski, niemiecki, francuski
Informacje dodatkoweAdditional information
- Odporność na pękanie starej stali mostowej; Mytych-Kumańska Eliza, Kossakowski Paweł; Budownictwo i Architektura; 2013
- Podkrytyczny wzrost pęknięcia zmęczeniowego stali St3S oraz stuletniej stali mostowej; Mytych-Kumańska Eliza, Kossakowski Paweł; Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska; 2011, zeszyt 58, s. 365-372
- Subcritical Fatigue Crack Growth of St3S Steel and Over Hundred Year Old Bridge Steel; Mytych-Kumańska Eliza, Kossakowski Paweł; Proceedings of 57th Annual Conference on Scientific Problems of Civil Engineering 18-22 September 2011, Krynica - Rzeszów,
-Zagadnienia odporności na pękanie stali mostowej poddanej wieloletniej eksploatacji; Kossakowski Paweł, Mytych-Kumańska Eliza; DROGI: Budownictwo infrastrukturalne; 2014
Słowa kluczoweDziedziny nauki
emisja akustyczna, zmęczenie, kompozyty, badania materiałowe 5.1 Mechanics
5.7 Materials Science and Materials Engineering

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl