Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Jacek Wilk-Jakubowski

Faculty:
Department:
Position: Adiunkt
E-mail: jwilk@tu.kielce.pl
Address: al.1000-lecia P. P. 7, Politechnika Świętokrzyska (WEAiI, Katedra Systemów Informatycznych), 25-314 Kielce
Phone number:
Strony WWW:https://orcid.org/0000-0003-1275-948X, http://dorobek.tu.kielce.pl/publikacje/publikacje.php?nazwisko=wilk&imie=jacek  ·  https://orcid.org/0000-0003-1275-948X
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Teleinformatyka, Telekomunikacja, Elektrotechnika, Transmisja danych, Przetwarzanie sygnałów, ICTInformation and Communication Technologies, Telecommunications, Electrical Engineering, Data Transmission, Signal Processing
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Naziemna, stacjonarna, odbiorcza stacja satelitarna przygotowana do badań uwarunkowań propagacyjnych w atmosferze ziemskiej;
Analizator widma, miernik sygnałów Promax TV Explorer HD+ (obsługuje główne standardy telewizyjne: M, N, B, G, I, D, K i L oraz systemy (PAL, SECAM oraz NTSC). Umożliwia m.in: pomiar mocy, C/N, BER, MER również dla sygnałów w standardach DVB-T/H (COFDM), DVB-T2 (COFDM), DVB-S/S2 (QPSK/8PSK) i DVB-C (QAM). Analizator pozwala uzyskać graficzną reprezentację w postaci diagramów konstelacji dla sygnałów w standardzie: DVB-C (QAM), DVB-T/H (COFDM), DVB-T2 (COFDM) i DVB-S/S2 (QPSK/8PSK)).
Informacje na temat przyrządu można znaleźć pod linkiem:
http://www.promax.es/downloads/manuals/3Lang/TVEXPLORERHDp.pdf;
Stacja meteorologiczna Abatronic 02-049 (2080) z bezprzewodową transmisją danych z wielu czujników (pomiar temperatury, wilgotności, ciśnienia atmosferycznego, opadów deszczu, przyrost poziomu opadów). Stacja umożliwia komputerową obróbkę danych meteorologicznych pod kątem zastosowań statystycznych;
Urządzenie do gaszenia płomieni falami akustycznymi;
Miernik z oprzyrządowaniem SVAN 979 do pomiarów akustycznych;
Generator z modulatorem Rigol DG4102;
Końcówka mocy Proel HPX2800;
Oprogramowanie licencyjne Satmaster Professional Mk8x;
Oprogramowanie licencyjne Satmaster QuickAim Mk4x.
The terrestrial, fixed, satellite receiving station to study propagation conditions in the Earth atmosphere;
Spectrum analyser, professional signal meter Promax TV Explorer HD+ (The TV EXPLORER HD+ includes the main TV standards: M, N, B, G, I, D, K and systems (PAL, SECAM and NTSC). It measures, inter alia, the power, carrier/noise ratio (C/N), the bit error rate (BER) and the modulation error ratio (MER), as well for DVB-T/H (COFDM) and DVB-T2 (COFDM) as DVB-S/S2 (QPSK/8PSK) and DVB-C (QAM) signals. This instrument allows to obtain a graphical representation of the Constellation Diagram for DVB-C (QAM), DVB-T/H (COFDM), DVB-T2 (COFDM) and DVB-S/S2 (QPSK/8PSK) signals).
The information about this instrument may be found here:
http://www.promax.es/downloads/manuals/3Lang/TVEXPLORERHDp.pdf;
The weather station Abatronic 02-049 - enables wireless transmission of data from multiple sensors (temperature, humidity, atmospheric pressure, rainfall, changes in rainfall) and computer processing of meteorological data for statistical applications;
Device for extinguishing flames with acoustic waves;
Meter SVAN 979 with instrumentation for acoustic measurements;
Generator Rigol DG4102 with modulator;
The Satmaster Professional Mk8x series software;
The Satmaster QuickAim Mk4x series software.
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Pomiary propagacyjne różnych sieci - specjalizacja: sieci telewizyjne;
Modelowanie i symulacja łączy;
Ocena jakości pracy systemów telekomunikacyjnych;
Wykorzystanie fal akustycznych do gaszenia płomieni;
Pomiary akustyczne.
Propagation measurements of different networks - specialization: TV networks;
Link modelling and simulation;
Evaluation of the quality of work of ICT systems;
Using acoustic waves to extinguish flames;
Acoustic measurements.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Przykłady rozwiązań, które uzyskały ochronę Urzędu Patentowego:
1. J. Wilk-Jakubowski, System for suppressing flames by acoustic waves. Urządzenie do gaszenia płomieni falami akustycznymi [PL], PL70441Y1 (RWU.070441), utility model, No application: W.127019;
2. J. Wilk-Jakubowski, System for suppressing flames by acoustic waves. Urządzenie do gaszenia płomieni falami akustycznymi [PL], PL234266B1 (PAT.234266), patent, No application: P.428615;
3. J. Wilk-Jakubowski, System for suppressing flames by acoustic waves. Urządzenie do gaszenia płomieni falami akustycznymi [PL], PL233026B1 (PAT.233026), patent, No application: P.428002;
4. J. Wilk-Jakubowski, System for suppressing flames by acoustic waves. Urządzenie do gaszenia płomieni falami akustycznymi [PL], PL233025B1 (PAT.233025), patent, No application: P.427999.
The examples of solutions that have been granted protection by the Patent Office:
1. J. Wilk-Jakubowski, System for suppressing flames by acoustic waves. Urządzenie do gaszenia płomieni falami akustycznymi [PL], PL70441Y1 (RWU.070441), utility model, No application: W.127019;
2. J. Wilk-Jakubowski, System for suppressing flames by acoustic waves. Urządzenie do gaszenia płomieni falami akustycznymi [PL], PL234266B1 (PAT.234266), patent, No application: P.428615;
3. J. Wilk-Jakubowski, System for suppressing flames by acoustic waves. Urządzenie do gaszenia płomieni falami akustycznymi [PL], PL233026B1 (PAT.233026), patent, No application: P.428002;
4. J. Wilk-Jakubowski, System for suppressing flames by acoustic waves. Urządzenie do gaszenia płomieni falami akustycznymi [PL], PL233025B1 (PAT.233025), patent, No application: P.427999.
Informacje dodatkoweAdditional information
/Stan na luty 2020/
Monografie:
1. Jacek Łukasz Wilk-Jakubowski, „Propagacja fal radiowych w łączności satelitarnej. Radiowaves propagation in satellite communications systems”, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2018 /in Polish/
2. Jacek Łukasz Wilk-Jakubowski, Józef Ciosmak, „Wspomagane komputerowo projektowanie płytek drukowanych z wykorzystaniem pakietu Cadstar”, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2017 /in Polish/
3. Jacek Łukasz Wilk, „Home Networking. Sieci domowe. Specyfika sieci oraz rozwiązania techniczne”, Wydawnictwo Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Oddział Świętokrzyski, Kielce 2012 /in Polish/
4. Jacek Łukasz Wilk, „Techniki cyfrowego rozpoznawania krawędzi obrazów”, Wydawnictwo Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Oddział Świętokrzyski, Kielce 2009 /in Polish/

Rozdziały w monografiach:
1. J. Ł. Wilk-Jakubowski, „Zapewnienie łączności globalnej podczas zarządzania kryzysowego w świetle EUROPEJSKIEGO PROJEKTU BADAWCZEGO ICT COST ACTION IC0802”, [in:] POLSKA – EUROPA – ŚWIAT WOBEC PRZEMIAN ORAZ ZJAWISK KRYZYSOWYCH. SZANSE I ZAGROŻENIA”, pod red.: A. Malarczyk, G. Wilka-Jakubowskiego, R. S. Brzozy, Wydawnictwo Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Oddział Świętokrzyski, Kielce 2017 /in Polish/
2. J. Wilk, M. Marciniak, ,,Systemy geostacjonarne we współczesnej telekomunikacji”, [in:] „Zastosowania technologii informatycznych. Teoria i praktyka. Applications of Information Technologies. Theory and practice”, pod red.: A. Jastriebowa, K. Worwy, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, Radom 2015 /in Polish/
3. J. Ł. Wilk, „Współpraca naukowa w ramach Projektu Europejskiego COST IC0802”, [in:] „Wschód i Zachód w Wymiarze Globalnym. Doświadczenia z przeszłości a perspektywy na przyszłość”, pod red.: M. Miłka, G. Wilka-Jakubowskiego, R. S. Brzozy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego w Kielcach, Wydawnictwo Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Oddział Świętokrzyski, Kielce 2012 /in Polish/
4. J. Ł. Wilk, „Development of information technology in Poland and Ukraine”; [in:] „The economic development of Ukraine in the background of bilateral relations with Poland in the context of global and regional conditions”, pod red.: M. Miłka, G. Wilka-Jakubowskiego, R. S. Brzozy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego w Kielcach, Wydawnictwo Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Oddział Świętokrzyski, Kielce 2012 /in English/

Opracowanie w ramach Europejskiego Projektu Badawczego COST IC0802:
J. Ł. Wilk, „The influence of the selected parameters on the quality of satellite signal”, [in:] „Propagation tools and data for integrated TLC, Navigation and EO systems”, https://na01.daptiv.com/global/itembrowser.aspx?oid=0a45c45e-b7a9-457f-a21b-8cb e8ee1f789|4900b403-d051-4069-83ea-0029e4229121&pageviewid=Applications/Doc umentApp/VersionHistory.ascx&tab=ItemDetailsTab&nav=1&dgid=Grid&actiontab /j.ang./

Wybrane opublikowane artykuły naukowe i konferencyjne:
1. J. Wilk-Jakubowski, “The time aspect in solar fades impacts on the functioning of contemporary ICT systems”, [in:] “GSI Journal”, Vol. 4(24), 2019 ISSN 2367-4555 /in English/
2. J. Wilk-Jakubowski, „Sun transits in GEO satellite systems in the aspect of radio waves propagation”, [in:] „Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska”, Nr 8/2018, ISSN: 2083-0157 /in English/
3. J. Wilk-Jakubowski, „Measuring Rain Rates Exceeding the Polish Average by 0.01%”, [in:] „Polish Journal of Environmental Studies”, Vol. 27(1), 2018, ISSN: 1230-1485 /in English/
4. J. Wilk-Jakubowski, „Predicting Satellite System Signal Degradation due to Rain in the Frequency Range of 1 to 25 GHz”, Vol. 27(1), 2018, ISSN: 1230-1485 /in English/
5. J. Wilk-Jakubowski, „Total Signal Degradation of Polish 26-50 GHz Satellite Systems Due to Rain”, Vol. 27(1), 2018, ISSN: 1230-1485 /in English/
6. J. Wilk-Jakubowski, „Wybrane aspekty badań symulacyjnych strat w rzeczywistych łączach satelitarnych”, [in:] „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa. Scientific issues Jan Długosz University in Częstochowa. Technology, Computer Science, Safety Engineering”, Nr 6/2018, ISSN: 2300-5343 /in Polish/
7. J. Wilk-Jakubowski, „Wpływ wybranych parametrów technicznych systemu na odbiór fal radiowych”, [in:] „Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska”, Nr 8/2018, ISSN: 2083-0157 /in Polish/
8. J. Wilk-Jakubowski, „Wybrane aspekty statystycznych analiz modeli ekono-metrycznych w propagacji fal radiowych”, [in:] „EUNOMIA Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development”, Nr 2/2018, ISSN: 2657-5760 /in Polish/
9. J. Wilk-Jakubowski, „Wybrane zagadnienia dotyczące propagacji fal elektro-magnetycznych”, [in:] „EUNOMIA. Zrównoważony rozwój w nauce”, Nr 1/2018, ISSN: 1897-2349 /in Polish/
10. J. Wilk-Jakubowski, „Usługi oferowane we współczesnych sieciach komputerowych”, [in:] „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”, Nr 6/2017, ISSN: 1509-5878 /in Polish/
11. J. Wilk-Jakubowski, „Wpływ niedokładności ustawienia anteny na odbiór sygnałów mikrofalowych”, [in:] „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”, Nr 6/2017, ISSN: 1509-5878 /in Polish/
12. J. Wilk-Jakubowski, „Analiza wpływu szumów konwertera LNB na odbiór sygnałów satelitarnych”, [in:] „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”, Nr 6/2017, ISSN: 1509-5878 /in Polish/
13. J. Wilk-Jakubowski, „Refrakcja fal radiowych w jonosferze ziemskiej”, [in:] „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”, Nr 6/2017, ISSN: 1509-5878 /in Polish/
14. J. Wilk-Jakubowski, „Badanie niezawodności satelitarnych systemów tele- informatycznych w warunkach propagacji w atmosferze ziemskiej”, [in:] „TTS. Technika transportu szynowego”, Nr 12/2016, ISSN: 1232-3829 /in Polish/
15. J. Wilk-Jakubowski, „Ocena wpływu źródeł szumów naturalnych na propagację fal radiowych”, [in:] „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”, Nr 12/2016, ISSN: 1509-5878 /in Polish/
16. J. Wilk-Jakubowski, „Wpływ aktywności słonecznej na propagację fal radiowych”, [in:] „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”, Nr 12/2016, ISSN: 1509-5878 /in Polish/
17. J. Wilk-Jakubowski, „Wpływ warunków klimatyczno-atmosferycznych na mechanizm propagacji fal radiowych w atmosferze ziemskiej”, „TTS. Technika transportu szynowego”, Nr 12/2016, ISSN: 1232-3829 /in Polish/
18. J. Wilk, „Prawne uregulowania dotyczące klasyfikacji fal elektromagnetycznych” [in:] „TTS. Technika transportu szynowego”, Nr 12/2015, ISSN: 1232-3829 /in Polish/
19. J. Wilk, „Propagacja fal radiowych w wolnej przestrzeni na przykładzie satelitarnych systemów teleinformatycznych”, [in:] „TTS. Technika transportu szynowego”, Nr 12/2015, ISSN: 1232-3829 /in Polish/
20. J. Wilk, M. Marciniak, „Czynniki tłumienia fal radiowych w atmosferze ziemskiej”, [in:] „Logistyka”, Nr 4/2015, ISSN: 1231-5478 /in Polish/
21. J. Wilk, M. Marciniak, „Wpływ szumów na propagację fal radiowych”, [in:] „Logistyka”, Nr 4/2015, ISSN: 1231-5478 /in Polish/
22. J. Wilk, J. Ciosmak, R. Farana, „Właściwości częstotliwościowe cyfrowego sygnału transmultipleksowanego a modulacje cyfrowe, [in:] „Logistyka”, Nr 4/2015, ISSN: 1231-5478 /in Polish/
23. J. Wilk, M. Marciniak, „Relationship between the quality coefficients signal and rainfall intensity”, [in:] „TRANSCOM 2015. 11-th European conference of young researchers and scientists”, EDIS – Žilina University publisher, Žilina 2015, ISSN: 1339-9799 /in English/
24. J. Wilk, J. Ciosmak, „Badanie wpływu mżawki na odbiór mikrofalowych sygnałów satelitarnych”, [in:] „Logistyka”, Nr 6/2014, ISSN 1231-5478 /in Polish/
25. J. Ł. Wilk, „The impact of radiowave polarization, frequency and rain intensity on the satellite signal reception in the area of Kielce city”, [in:] „Transcom 2013, 10-th European Conference of Young Research and Scientific Workers, Section 3 – Information And Communication Technologies”, EDIS-Žilina University publisher, Žilina 2013, ISBN 978-80-554-0692-3 /in English/
26. J. Ł. Wilk, „Total signal degradation due to rain precipitation in the troposphere in the area of Kielce city”, [in:] „Zeszyty Naukowe. Scientific Journal 262. Telekomunikacja i Elektronika. Telecommunications and Electronics 17”, pod red. J. Flizikowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013, ISSN 1899-0088 /in English/
27. J. Ł. Wilk, „Perspektywy rozwoju naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T w obszarze miasta Kielce”, [in:] „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. The Role of Informatics In Economic and Social Sciences. Innovations and Interdisciplinary Implications”, pod red. T. Grabińskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego w Kielcach, t. 1, Kielce 2013, ISSN 2081-478X /in Polish/
28. J. Ł. Wilk, „Analiza wpływu promieniowania mikrofalowego na organizm ludzki na podstawie współczynników absorpcji swoistej SAR telefonów komórkowych”, http://www.pitwin.edu.pl/artykuly-naukowe/naukitechniczne/2190-analiza-wpywu-pro mieniowania-mikrofalowego-na-organizm-ludzki-na-podstawie-wspoczynnikow-absor pcji-swoistej-sar-telefonow-komorkowych, Kielce 2013 /in Polish/
29. J. Ł. Wilk, „Własności ciekłych kryształów”, [in:] „Studencki Zeszyt Naukowy. Myśl Społeczno-Ekonomiczna”, pod red.: A. Kwiatkowskiej, K. Krasonia, W. Dąbrosia, J. Korycińskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego w Kielcach, Wydawnictwo Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Oddział Świętokrzyski, t. 2, Kielce-Tarnobrzeg 2013, ISBN 978-83-61791-48-5 /in Polish/
30. J. Ł. Wilk, „O głównych kierunkach rozwoju Cyfrowych Sieci Teletransmisyjnych”, [in:] „XI Kielecki Festiwal Nauki. Prezentacje Festiwalowe”, pod red. A. Predygier, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2012, ISBN 978-83-7133-525-9 /in Polish/
31. J. Ł. Wilk, „Skąd przychodzi i dokąd zmierza rozwój technologii informatycznych w Polsce”, [in:] „XI Kielecki Festiwal Nauki. Prezentacje Festiwalowe”, pod red. A. Predygier, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2012, ISBN 978-83-7133-525-9 /in Polish/
32. J. Ł. Wilk, „The influence of the dish efficiency on the quality of a satellite signal”, [in:] „TRANSCOM 2011, 9-th European Conference of Young Research and Scientific Workers, Proceedings, Section 3 – Information And Communication Technologies”, EDIS – Žilina University publisher, Žilina 2011, ISBN 978-80-554-0372-4 /in English/
33. J. Ł. Wilk, „Naturalne źródła szumów w transmisji satelitarnej”, [in:] „Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne”, pod red. T. Grabińskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego w Kielcach, t. 2, Kielce 2010, ISSN 2081-478X /in Polish/
34. J. Ł. Wilk, „Wybrane zagadnienia dotyczące szumów w komunikacji satelitarnej”, [in:] „Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne”, pod red. T. Grabińskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego w Kielcach, t. 2, Kielce 2010, ISSN 2081-478X /in Polish/
35. J. Ł. Wilk, „The influence of the antenna aperture on the quality of a satellite signal”, [in:] „XII International PhD Workshop OWD 2010”, pod red. G. Kłapyty, PTETiS, t. 28, Wisła 2010, ISBN 83-922242-7-2 /in English/
36. J. Ł. Wilk, „Stan zaawansowania technologii ICT w III RP”, [in:] „Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinar-ne”, pod red. T. Grabińskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego w Kielcach, t. 1, Kielce 2009, ISBN 978-83-89274-30-4 /in Polish/
37. J. Ł. Wilk, „Sieci radiowe mobilnym narzędziem komunikacji”, http://www.pitwin. edu.pl/artykuly-naukowe/informatyka/580-sieci-radiowe-mobilnym-narzdziem-komu nikacji, Kielce 2009 /in Polish/
38. J. Ł. Wilk, „Sieci PLC oraz PNA alternatywą dla sieci tradycyjnych”, http://www. pitwin.edu.pl/artykuly-naukowe/informatyka/579-sieci-plc-oraz-pna-alternatyw-dla-sieci-tradycyjnych, Kielce 2009 /in Polish/
39. J. Ł. Wilk, „Rozwój sieci domowych w Polsce”, http://www.pitwin.edu.pl/artykuly-naukowe/informatyka/578-rozwoj-sieci-domowych-w-polsce, Kielce 2009 /in Polish/
40. J. Ł. Wilk, „Charakterystyka wybranych usług oferowanych w sieciach komputero- wych”, http://www.pitwin.edu.pl/artykuly-naukowe/informatyka/577-charakterystyka-wybranych-usug-oferowanych-w-sieciach-komputerowych, Kielce 2009 /in Polish/
41. J. Ł. Wilk, „Wiara a nadzieja na lepszą przyszłość”, [in:] „IX Kielecki Festiwal Nauki. Prezentacje Festiwalowe”, pod red. A. Predygier, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2009, ISBN 978-83-7133-429-0 /in Polish/

Rejestr ten nie obejmuje wszystkich projektów (około 10 - stan na luty 2020 r.), a także publikacji przed doktoratem (w szczególności publikacji grzecznościowych i recenzowanych publikacji w ramach projektu PITWIN - Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy o Nauce), około 15 dodatkowych publikacji.

Laureat nagrody:
"Nagroda Talenty świętokrzyskie" - 2012 r.
"Nagroda Rektora Politechniki Świętokrzyskiej" w 2016, 2018 i 2019 r.
"Nagroda Świętokrzyski Racjonalizator" - 2019 r.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Teleinformatyka, Telekomunikacja, Informatyka, Przetwarzanie sygnałów, Transmisja danych 2.5 Theoretical Computer Science
5.10 Electrical Engineering
5.16 Information Technologies
5.17 Telecommunication
5.19 Computer Methods in Science