Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

profesor dr hab. Krzysztof Grysa

Faculty: Faculty of Management and Computer Modelling
Department: Department of Applied Mathematics and Computer Science
Position: profesor
E-mail: grysa@tu.kielce.pl
Address: al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:+48-41-3424101, +48-605063336
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
przewodnictwo cieplne, termosprężystość, zagadnienia odwrotne, zagadnienia źle postawione, funkcje Trefftza, metoda elementów skończonych, nie-Fourierowskie przewodzenia ciepła, zagadnienia nieliniowe, układy równań różniczkowych cząstkowych, polityka regionalnaheat transfer, thermoelasticity, inverse problems, ill-posed problems, Trefftza functions, finite element method, non-Fourier heat transfer, nonlinear problems, systems of PDEs,regional policy
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
komputery i urządzenia peryferyjne PCs and peripherials
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski, rosyjskiPolish, English, Russian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Zagadnienia określenia nieznanych warunków brzegowych i / lub parametrów fizycznych w problemach projektowych, w których temperatura, strumienie ciepła, przemieszczenia, naprężenia itp. są przewidywane lub mierzone w punktach wewnętrznych w badanym obszarze. Identyfikacja brzegu obszaru przy znanych warunkach brzegowychProblems of the unknown the boundary conditions and/or physical parameters in the design problems, in which temperature, heat fluxes, displacements, stresses, etc. are anticipated or measured in the inner points of the considered area. The boundary detection problems with known boundary conditions
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Urządzenie do podwyższania efektywności wykorzystania mocy lasera; Bolanowski K., Depczyński W., Grysa Krzysztof; A1 387743; 2009, PL 210631 BDevice for laser treatment, Bolanowski K., Depczyński W., Grysa Krzysztof; A1 387743; 2011, PL 210631 B
Informacje dodatkoweAdditional information
Publikacje od roku 2000:
1. A heat conduction problem with moving boundary condition solved by means of different methods; Grysa Krzysztof, Maciąg Artur, Maciejewska Beata; GAMM 2001 at University of Zurich, Szwajcaria, 12.02.2001 - 15.02.2001; 2001, Book of Abstracts of the Annual Scientific Conference str. 49
2. A sequential and global method of solving an inverse problem of heat conduction equation; Grysa Krzysztof, Ciałkowski Michał; Journal of Theoretical and Applied Mechanics; 2010, 48, 1, pp. 111-134
3. Adjustment calculus and Trefftz functions applied to local heat transfer coefficient determination in a minichannel; Grysa Krzysztof, Hożejowska Sylwia, Maciejewska Beata; Journal of Theoretical and Applied Mechanics; 2012, 50, 4, pp. 1087-1096
4. Analiza danych statystycznych jako narzędzie do diagnozy regionu; Molenda-Grysa Ilona, Andrushko Lyubov, Grysa Krzysztof; Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Seria: Nauki Ekonomiczne; 2002, nr 30, s. 85-95
5. Analiza rozwoju innowacyjności w regionie świętokrzyskim; Grysa Krzysztof; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach; 2009, 150 stron
6. Nauka i postęp techniczny w województwie świętokrzyskim na tle Polski [w:] Analiza rozwoju innowacyjności w regionie świętokrzyskim; Molenda-Grysa Ilona, Grysa Krzysztof; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego; 2009, s. 9-36
7. Wiodące kierunki rozwoju regionu świętokrzyskiego [w:] Analiza rozwoju innowacyjności w regionie świętokrzyskim; Molenda-Grysa Ilona, Grysa Krzysztof; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego; 2009, s. 123-150
8. Analiza struktury podmiotów gospodarczych w regionie świętokrzyskim; Grysa Krzysztof; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego; 2009, 198 stron
9. Charakterystyka podmiotów gospodarczych według sekcji PKD w gminach i powiatach [w:] Analiza struktury podmiotów gospodarczych w regionie świętokrzyskim; Molenda-Grysa Ilona, Grysa Krzysztof; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego; 2009, s. 19-72
10. Analiza przestrzenna podmiotów gospodarczych w gminach i powiatach oraz analiza ilościowa w stosunku do innych danych dotyczących gmin i powiatów [w:] Analiza struktury podmiotów gospodarczych w regionie świętokrzyskim; Molenda-Grysa Ilona, Grysa Krzysztof; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego; 2009, s. 117-150
11. Analiza trendów rozwoju podmiotów REGON w regionie świętokrzyskim w latach 1995-2005; Molenda-Grysa Ilona, Grysa Krzysztof; Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Seria: Nauki Ekonomiczne; 2007, nr 3, s. 202-217
12. Analiza wybranych cech gmin i powiatów województwa świętokrzyskiego a zrównoważony rozwój regionów; Molenda-Grysa Ilona, Grysa Krzysztof; Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Seria: Nauki Ekonomiczne; 2004, nr 32, cz. I, s. 246-256
13. Monitoring rozwoju instytucji otoczenia biznasu [w:] Analiza wyników monitorowania rozwoju regionalnej strategii innowacji województwa Swietokrzyskiego; Grysa Krzysztof, Nowak Paulina, Tekieli-Bisińska Dorota; Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii; 2008, 187-224
14. rozdz. IV Monitoring budowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego [w:] Analiza wyników monitorowania rozwoju Regionalnej Strategii Innowacji województwa świętokrzyskiego; Grysa Krzysztof; projekt RSI PROMONIT nr ½.6/ZPORR/EFS/05, 2008; 2008, str. 141-186
15. Numerical Heat Transfer 2005 [w:] Application of the modified finite element method to identify a moving heatsource; Grysa Krzysztof, Maciejewska Beata; EUROTHERM 82, Numerical Heat Transfer; 2005, vol.2, pp.493-502
16. Application of the modified finite elements method to identify a moving heat source; Grysa Krzysztof, Maciejewska Beata; Numerical Heat Transfer 2005 : Eurotherm Seminar 82, Gliwice-Cracow, Poland. September 13-16, 2005.; 2005, vol. 2, pp.493-502
17. Centrum Nordyckie w Kielcach – koncepcja programowa; The Nordic Centre in Kielce - Programme concept; projekt „Centrum Nordyckie”; Czarny R.M., Grysa Krzysztof, Kapel-Śniowska E.; Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii s-ka z o.o; 2009, 88 stron
18. Different finite element approaches for inverse heat conduction problems; Grysa Krzysztof, Leśniewska Renata; Inverse Problems in Science and Engineering; 2010, Vol. 18, No. 1, January 2010, 3–17
19. Different Finite Element Approaches For The Inverse Heat Conduction Problems,; Grysa Krzysztof; The Fourth International Conf. „Inverse Problems: Modeling & Simulation”, Abstracts, Ölüdeniz-Fethiye – Turkey, 26.05.2008 - 31.05.2008; 2008, pp. 58
20. Dynamika zmian społeczno-gospodarczych w województwie świętokrzyskim w latach 1995-2000; Molenda-Grysa Ilona, Grysa Krzysztof; Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Seria: Nauki Ekonomiczne; 2003, nr 31, cz. I, s. 29-39
21. Educational Market in Malopolska Region of Poland – Experiences and Problems; Grysa Krzysztof; 47th Salzburg Talks for Principals in Adult Education, ”Doing the Right Thing in the Right Way” Professionalism in Adult Education. Eugendorf/Salzburg, Austria, 11.07.2004 - 16.07.2004, materiały; 2004
22. Energetic approach to direct and inverse heat conduction problems with Trefftz functions used in FEM; Grysa Krzysztof, Leśniewska Renata, Maciąg Artur; Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences; 2008, 15, pp.171–182
23. Energetic approach to direct and inverse heat conduction problems with Trefftz functions used in FEM; Grysa Krzysztof, Leśniewska Renata, Maciąg Artur; Proceedings of the 2008 Leuven Symposium on Applied Mechanics in Engineering – CD-ROM; 2008, 173-186
24. Energetic regularization for the inverse elasticity and thermoelasticity problems based on Trefftz functions; Grysa Krzysztof, Maciąg Artur; Abstracts of the 5th Int. Conf. "Inverse Problems: Modeling and Simulation", May 24-9, antalya, Turkey; 2010, 43-44
25. Fethiye – Turkey 29.05.2006 - 02.06.2006 Solution of a stationary inverse heat conduction problem with application of Trefftz non-continuous method; Grysa Krzysztof, Ciałkowski Michał J., Frąckowiak Andrzej; The Third International Conf. „Inverse Problems: Modeling & Simulation”, Abstracts; 2006, p. 30
26. Foreigners in Poland – problem of the future; Grysa Krzysztof; 49th Salzburg Talks for Principals in Adult Education, "Migration – cultural blend versus social explosive. Tasks and limits of adult education", Eugendorf/Salzburg, Austria, July 9-13, 2006; 2006
27. Funkcje Trefftza i ich zastosowania w rozwiązywaniu zagadnień odwrotnych; Grysa Krzysztof; Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej; 2010, 242 strony
28. Rozdział 1. Inverse Heat Conduction Problems [w:] Heat Conduction- Basic Research; Grysa Krzysztof; INTECH Open Access Publisher, November 2011; 2011, 3-36
29. Heat polynomials and their applications; Grysa Krzysztof; Archives of Thermodynamics; 2003, vol. 24, No. 2, str. 107-124.
30. Heat transfer coefficient identification on the solid-fluid boundary with the phase change in the fluid; Grysa Krzysztof, Hożejowski Leszek, Piwowarski S., Poniewski Mieczysław; ZAMM-Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik; 2000, 80, Supplement 3, pp. S687-S688.
31. I Kielecki Festiwal Nauki 8-17 września 2000 - Prezentacje festiwalowe; Grysa Krzysztof; Dom Wydawniczy Kosiński; 2001, 280 stron
32. Identification of coefficients in thermoelasticity with the use of Trefftz and energetic approach; Grysa Krzysztof, Maciąg Artur; Abstracts of the 5th Int. Conf. "Inverse Problems: Modeling and Simulation", May 24-9, antalya, Turkey; 2010, 161-162
33. Identyfikacja wiodących technologii w województwie świętokrzyskim , Projekt Foresight Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego, (red. naukowa); Grysa Krzysztof, Płonecki L.; Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej; 2008, 400 stron
34. II KIELCE SCIENCE FESTIVAL; Grysa Krzysztof; EUSCEA (European Science Events Association(, Founding Conference,Wiedeń, Austria, 06.12.2001 - 08.12.2001; 2001
35. II Kielecki Festiwal Nauki 7-16 września 2001 - Prezentacje festiwalowe (redakcja); Grysa Krzysztof, Darewicz-Uberman Olga; Politechnika Świętokrzyska; 2002, 324 strony
36. Indirect Trefftz method in the non-stationary problems,; Grysa Krzysztof; Abstract of the Joint Int. Workshop on Trefftz Method VI and Method of Fund. Sol. II, March 15-18, 2011, Kaohsiung, Taiwan; 2011, pp. 59-60
37. IV Kielecki Festiwal Nauki 12-21 września 2003 - Prezentacje festiwalowe, (redakcja); Grysa Krzysztof; Akademia Świętokrzyska; 2004, 234 strony
38. Laser processing apparatus; Grysa Krzysztof, Depczyński W, Bolanowski K.; PCT/PL2010/000025; 2010, P.387743
39. Małe sklepy spożywcze i wielkie sieci detaliczne; Grysa Krzysztof; Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Seria: Nauki Ekonomiczne; 2000, nr.28, str. 84-91
40. Analiza wyników monitorowania rozwoju Regionalnej Strategii Innowacji województwa świętokrzyskiego [w:] Monitoring budowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, projekt RSI PROMONIT; Grysa Krzysztof, Kaczmarska Bożena, Skrzeczkowski A.; Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o., Oficyna Wydawnicza Apla; 2008, rozdz. IV, str 141-186
41. Nauka i postęp techniczny w województwie świętokrzyskim na tle Polski w latach 1999-2007; Molenda-Grysa Ilona, Grysa Krzysztof; Zeszyty naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Seria: Nauki Ekonomiczne; 2010, nr 14, s. 11-38
42. Ocena stanów i trendów rozwojowych gmin świętokrzyskich; Molenda-Grysa Ilona, Grysa Krzysztof; Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Seria: Nauki Ekonomiczne; 2005, nr 33, s. 285-298
43. Physical regularization for inverse problems of stationary heat conduction; Ciałkowski Michał J., Frąckowiak Andrzej, Grysa Krzysztof; Journal of Inverse and Ill-Posed Problems; 2007, 15, 4, str. 347-364
44. Analiza struktury przedsiębiorstw prywatnych w województwie świętokrzyskim [w:] Problemy gospodarki regionalnej i lokalnej w regionie świętokrzyskim; Molenda-Grysa Ilona, Grysa Krzysztof; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego w Kielcach; 2009, s. 148-161
45. Trendy rozwojowe podmiotów REGON w regionie świętokrzyskim i korelacje z trendami rozwoju innych cech statystycznych w latach 1995-2005 [w:] Przedsiębiorczość a konkurencja w regionie świętokrzyskim – wyniki; Molenda-Grysa Ilona, Grysa Krzysztof; Wydawnictwo Wydziału Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej; 2007, s. 7-44
46. Raport Foresight wiodących technologii województwa Świętokrzyskiego, Projekt Foresight Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego (red. naukowa); Grysa Krzysztof, Płonecki L.; Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej; 2008, 103 strony
47. Raport Kluczowych Branż Regionu, Projekt Foresight Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego (red. naukowa); Grysa Krzysztof, Płonecki Leszek; Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej; 2007, 206 stron
48. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013, Praca zbiorowa; Molenda-Grysa Ilona, Olesiński Z., Grysa Krzysztof, Kuleszyński Z., Szczepańczyk Z., Predygier A.; Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego; 2004, 125 stron
49. Solution of a stationary inverse heat conduction problem by means of Trefftz non-continuous method; Ciałkowski M.J., Frąckowiak A., Grysa Krzysztof; International Journal of Heat and Mass Transfer; 2007, 50, 11-12, str. 2170–2181
50. Solving direct and inverse thermoelasticity problems by means of Trefftz base functions for finite element method; Grysa Krzysztof, Maciąg Artur; Journal of Thermal Stresses; 2011, 34, 4, 378-393
51. Solving functions in problems of mathematical physics; Al-Khatib Mohammed Jehad, Grysa Krzysztof; PAMM - Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics; 2003, Volume 3, Issue 1, Pages: 374-375.
52. Solving functions in problems of mathematical physics; Grysa Krzysztof, Al-Khatib Mohammed Jehad; GAMM 2003, Abano Therme – Padua, Italy, 24.03.2003 - 28.03.2003; 2003, Book of Abstracts of the Annual Scientific Conferencestr. 163.
53. Solving nonlinear direct and inverse problems of stationary heat transfer by using Trefftz functions; Grysa Krzysztof, Maciąg Artur, Pawińska Anna; International Journal of Heat and Mass Transfer; 2012, 55, 7336–7340
54. Solving the inverse thermal stresses problems with the use of Helmholtz equation; Al-Khatib Mohammed Jehad, Grysa Krzysztof, Maciąg Artur; ZAMM-Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik; 2000, 80 Supplement 3, pp. S679-S680
55. Statystyczne podstawy do ustalenia zasad prowadzących do zrównoważonego rozwoju regionów; Molenda-Grysa Ilona, Grysa Krzysztof; Urząd Statystyczny w Kielcach; 2002, s. 163-171
56. Sytuacja społeczno-ekonomiczna powiatów świętokrzyskich w latach 1995 i 2003; Molenda-Grysa Ilona, Grysa Krzysztof; Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Seria: Nauki Ekonomiczne; 2006, nr 34, s. 56-63
57. Temperature identification in a turbine casing based on two internal responses with the use of two independent methods; Al-Khatib Mohammed Jehad, Futakiewicz Sylwia, Grysa Krzysztof, Maciąg Artur; ZAMM-Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik; 2000, 80 Supplement 3, pp. S675-S676
58. The method of solving polynomials in the beam vibration problem; Al-Khatib Mohammed Jehad, Grysa Krzysztof, Maciąg Artur; Journal of Theoretical and Applied Mechanics; 2008, 46, 2, pp. 347-366
59. Thermal diffusivity estimation from temperature Measurements with a use of a thermal probe; Hożejowski Leszek, Grysa Krzysztof, Marczewski Wojciech, Sendek-Matysiak Ewelina; EXPERIMENTAL FLUID MECHANICS 2009, PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE; 2009, Proc, pp. 64-72.
60. Thermal stresses in a circular cylinder due to a moving heat source on the lateral surface; Grysa Krzysztof, Maciąg Artur, Al-Khatib Mohammed Jehad; GAMM 2000 at Univ. of Goettingen, Goettingen, Niemcy, 03.04.2000 - 07.04.2000; 2000, Book of Abstracts of the Annual Scientific Conference str. 91
61. Transient temperature field in a circular cylinder due to a moving heat source on the lateral surface; Grysa Krzysztof, Maciąg Artur, Al-Khatib Mohammed Jehad; Book of Abstracts of the Annual Scientific Conference GAMM 2000 at Univ. of Goettingen, str. 49, Goettingen, Niemcy 03.04.2000 - 07.04.2000; 2000
62. Trefftz function for solving a quasi-static inverse problem of thermal stresses; Grysa Krzysztof, Maciąg Artur, Maciejewska Beata; Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences; 2009, 16 (3/4), pp.251-266
63. Trefftz functions and Trefftz methods in solving inverse problems; Grysa Krzysztof; Department of Mathematics, City University of Hong Kong, Kowloon Tong, Hong Kong, China, 22-26 Nov, 2011; 2011
64. Trefftz functions and Trefftz methods in solving inverse problems; Grysa Krzysztof; the 6th Int. Conf. "Inverse Problems: Modeling and Simulation", May 21-26, 2012, Antalya, Turkey; 2012, Abstracts pp. 152-153
65. Trefftz functions for the non-stationary problems; Grysa Krzysztof, Maciejewska Beata; Journal of Theoretical and Applied Mechanics; 2013, 51, 2, 251-264
66. Trefftz method in solving the inverse problems; Grysa Krzysztof; JOURNAL OF INVERSE AND ILL-POSED PROBLEMS; 2010, Volume: 18 Issue: 6 Pages: 595-616
67. Urządzenie do obróbki laserowej; Bolanowski K., Depczyński W., Grysa Krzysztof; A1 387743; 2011, PL 210631 B
68. Urządzenie do podwyższania efektywności wykorzystania mocy lasera; Bolanowski Kazimierz, Depczyński Wojciech, Grysa Krzysztof; A1 387743; 2009, PL 210631 B
69. V Kielecki Festiwal Nauki 16-26 września 2004 - Prezentacje festiwalowe; Grysa Krzysztof; Akademia Świętokrzyska; 2005, 208 stron
70. Wave functions in solving direct and inverse problems of elastokinetics; Grysa Krzysztof, Maciąg Artur, Sokała Małgorzata; Proceedings of the 7th Euromech, Lizbona 7-11.09.2009; 2009, pp. 195-196
71. Wave polynomials as base functions of FEM in problems of elastokinetics; Grysa Krzysztof, Maciąg Artur, Maciejewska Beata; Proceedings of the 7th EUROMECH, Lizbona 7-11.09.2009; 2009, pp.191-192
72. Zarządzanie w sytuacji braku zależności służbowych na przykładzie Festiwalu Nauki w Kielcach; Grysa Krzysztof; Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Seria: Nauki Ekonomiczne; 2001, nr.29, str. 112-118
73. Trefftz Functions Applied to Direct and Inverse Non-Fourier Heat Conduction Problems, Krzysztof Grysa, Artur Maciag and Justyna Adamczyk-Krasa, J. Heat Transfer 136, 091302 (2014) (9 pages); Paper No: HT-13-1471; doi:10.1115/1.4027770
73. Grysa Krzysztof, Maciąg Artur, Trefftz Method in Solving Inverse Heat Conduction Problems, Encyclopedia of Thermal Stresses, ed. Richard Hetnarski Springer Dordrecht Heidelberg New York London,ISBN 978-94-007-2738-0 ISBN 978-94-007-2739-7 ss 6244-6250, DOI 10.1007/978-94-007-2739-7,

cytowania i h-index: dostępne w Google po wpisaniu grysa h index
Since 2000 in English:
1. A heat conduction problem with moving boundary condition solved by means of different methods; Grysa Krzysztof, Maciąg Artur, Maciejewska Beata; GAMM 2001 at University of Zurich, Szwajcaria, 12.02.2001 - 15.02.2001; 2001, Book of Abstracts of the Annual Scientific Conference str. 49
2. A sequential and global method of solving an inverse problem of heat conduction equation; Grysa Krzysztof, Ciałkowski Michał; Journal of Theoretical and Applied Mechanics; 2010, 48, 1, pp. 111-134
3. Adjustment calculus and Trefftz functions applied to local heat transfer coefficient determination in a minichannel; Grysa Krzysztof, Hożejowska Sylwia, Maciejewska Beata; Journal of Theoretical and Applied Mechanics; 2012, 50, 4, pp. 1087-1096
4. Numerical Heat Transfer 2005 [in:] Application of the modified finite element method to identify a moving heatsource; Grysa Krzysztof, Maciejewska Beata; EUROTHERM 82, Numerical Heat Transfer; 2005, vol.2, pp.493-502
5. Application of the modified finite elements method to identify a moving heat source; Grysa Krzysztof, Maciejewska Beata; Numerical Heat Transfer 2005 : Eurotherm Seminar 82, Gliwice-Cracow, Poland. September 13-16, 2005.; 2005, vol. 2, pp.493-502
6. The Nordic Centre in Kielce - Programme concept; projekt „Centrum Nordyckie”; Czarny R.M., Grysa Krzysztof, Kapel-Śniowska E.; Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii s-ka z o.o; 2009, 88 stron
7. Different finite element approaches for inverse heat conduction problems; Grysa Krzysztof, Leśniewska Renata; Inverse Problems in Science and Engineering; 2010, Vol. 18, No. 1, January 2010, 3–17
8. Different Finite Element Approaches For The Inverse Heat Conduction Problems,; Grysa Krzysztof; The Fourth International Conf. „Inverse Problems: Modeling & Simulation”, Abstracts, Ölüdeniz-Fethiye – Turkey, 26.05.2008 - 31.05.2008; 2008, pp. 58
9. Educational Market in Malopolska Region of Poland – Experiences and Problems; Grysa Krzysztof; 47th Salzburg Talks for Principals in Adult Education, ”Doing the Right Thing in the Right Way” Professionalism in Adult Education. Eugendorf/Salzburg, Austria, 11.07.2004 - 16.07.2004, materiały; 2004
10. Energetic approach to direct and inverse heat conduction problems with Trefftz functions used in FEM; Grysa Krzysztof, Leśniewska Renata, Maciąg Artur; Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences; 2008, 15, pp.171–182
11. Energetic approach to direct and inverse heat conduction problems with Trefftz functions used in FEM; Grysa Krzysztof, Leśniewska Renata, Maciąg Artur; Proceedings of the 2008 Leuven Symposium on Applied Mechanics in Engineering – CD-ROM; 2008, 173-186
12. Energetic regularization for the inverse elasticity and thermoelasticity problems based on Trefftz functions; Grysa Krzysztof, Maciąg Artur; Abstracts of the 5th Int. Conf. "Inverse Problems: Modeling and Simulation", May 24-9, Antalya, Turkey; 2010, 43-44
13. Solution of a stationary inverse heat conduction problem with application of Trefftz non-continuous method; Grysa Krzysztof, Ciałkowski Michał J., Frąckowiak Andrzej; The Third International Conf. „Inverse Problems: Modeling & Simulation”, Abstracts; Fethiye – Turkey 29.05.2006 - 02.06.2006, Fethiye 2006, p. 30
14. Foreigners in Poland – problem of the future; Grysa Krzysztof; 49th Salzburg Talks for Principals in Adult Education, "Migration – cultural blend versus social explosive. Tasks and limits of adult education", Eugendorf/Salzburg, Austria, July 9-13, 2006; 2006
15. Inverse Heat Conduction Problems [in:] Heat Conduction- Basic Research; Grysa Krzysztof; INTECH Open Access Publisher, November 2011; 2011, 3-36
16. Heat polynomials and their applications; Grysa Krzysztof; Archives of Thermodynamics; 2003, vol. 24, No. 2, str. 107-124.
17. Heat transfer coefficient identification on the solid-fluid boundary with the phase change in the fluid; Grysa Krzysztof, Hożejowski Leszek, Piwowarski S., Poniewski Mieczysław; ZAMM-Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik; 2000, 80, Supplement 3, pp. S687-S688.
18. Identification of coefficients in thermoelasticity with the use of Trefftz and energetic approach; Grysa Krzysztof, Maciąg Artur; Abstracts of the 5th Int. Conf. "Inverse Problems: Modeling and Simulation", May 24-9, antalya, Turkey; 2010, 161-162
19. II KIELCE SCIENCE FESTIVAL; Grysa Krzysztof; EUSCEA (European Science Events Association(, Founding Conference,Wiedeń, Austria, 06.12.2001 - 08.12.2001; 2001
20. Indirect Trefftz method in the non-stationary problems,; Grysa Krzysztof; Abstract of the Joint Int. Workshop on Trefftz Method VI and Method of Fund. Sol. II, March 15-18, 2011, Kaohsiung, Taiwan; 2011, pp. 59-60
21. Laser processing apparatus; Grysa Krzysztof, Depczyński W, Bolanowski K.; PCT/PL2010/000025; 2010, P.387743
22. Physical regularization for inverse problems of stationary heat conduction; Ciałkowski Michał J., Frąckowiak Andrzej, Grysa Krzysztof; Journal of Inverse and Ill-Posed Problems; 2007, 15, 4, str. 347-364
23. Solution of a stationary inverse heat conduction problem by means of Trefftz non-continuous method; Ciałkowski M.J., Frąckowiak A., Grysa Krzysztof; International Journal of Heat and Mass Transfer; 2007, 50, 11-12, str. 2170–2181
24. Solving direct and inverse thermoelasticity problems by means of Trefftz base functions for finite element method; Grysa Krzysztof, Maciąg Artur; Journal of Thermal Stresses; 2011, 34, 4, 378-393
25. Solving functions in problems of mathematical physics; Al-Khatib Mohammed Jehad, Grysa Krzysztof; PAMM - Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics; 2003, Volume 3, Issue 1, Pages: 374-375.
26. Solving functions in problems of mathematical physics; Grysa Krzysztof, Al-Khatib Mohammed Jehad; GAMM 2003, Abano Therme – Padua, Italy, 24.03.2003 - 28.03.2003; 2003, Book of Abstracts of the Annual Scientific Conferencestr. 163.
27. Solving nonlinear direct and inverse problems of stationary heat transfer by using Trefftz functions; Grysa Krzysztof, Maciąg Artur, Pawińska Anna; International Journal of Heat and Mass Transfer; 2012, 55, 7336–7340
28. Solving the inverse thermal stresses problems with the use of Helmholtz equation; Al-Khatib Mohammed Jehad, Grysa Krzysztof, Maciąg Artur; ZAMM-Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik; 2000, 80 Supplement 3, pp. S679-S680
29. Temperature identification in a turbine casing based on two internal responses with the use of two independent methods; Al-Khatib Mohammed Jehad, Futakiewicz Sylwia, Grysa Krzysztof, Maciąg Artur; ZAMM-Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik; 2000, 80 Supplement 3, pp. S675-S676
30. The method of solving polynomials in the beam vibration problem; Al-Khatib Mohammed Jehad, Grysa Krzysztof, Maciąg Artur; Journal of Theoretical and Applied Mechanics; 2008, 46, 2, pp. 347-366
31. Thermal diffusivity estimation from temperature Measurements with a use of a thermal probe; Hożejowski Leszek, Grysa Krzysztof, Marczewski Wojciech, Sendek-Matysiak Ewelina; EXPERIMENTAL FLUID MECHANICS 2009, PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE; 2009, Proc, pp. 64-72.
32. Thermal stresses in a circular cylinder due to a moving heat source on the lateral surface; Grysa Krzysztof, Maciąg Artur, Al-Khatib Mohammed Jehad; GAMM 2000 at Univ. of Goettingen, Goettingen, Niemcy, 03.04.2000 - 07.04.2000; 2000, Book of Abstracts of the Annual Scientific Conference str. 91
33. Transient temperature field in a circular cylinder due to a moving heat source on the lateral surface; Grysa Krzysztof, Maciąg Artur, Al-Khatib Mohammed Jehad; Book of Abstracts of the Annual Scientific Conference GAMM 2000 at Univ. of Goettingen, str. 49, Goettingen, Niemcy 03.04.2000 - 07.04.2000; 2000
34. Trefftz function for solving a quasi-static inverse problem of thermal stresses; Grysa Krzysztof, Maciąg Artur, Maciejewska Beata; Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences; 2009, 16 (3/4), pp.251-266
35. Trefftz functions and Trefftz methods in solving inverse problems; Grysa Krzysztof; Department of Mathematics, City University of Hong Kong, Kowloon Tong, Hong Kong, China, 22-26 Nov, 2011; 2011
36. Trefftz functions and Trefftz methods in solving inverse problems; Grysa Krzysztof; the 6th Int. Conf. "Inverse Problems: Modeling and Simulation", May 21-26, 2012, Antalya, Turkey; 2012, Abstracts pp. 152-153
37. Trefftz functions for the non-stationary problems; Grysa Krzysztof, Maciejewska Beata; Journal of Theoretical and Applied Mechanics; 2013, 51, 2, 251-264
38. Trefftz method in solving the inverse problems; Grysa Krzysztof; JOURNAL OF INVERSE AND ILL-POSED PROBLEMS; 2010, Volume: 18 Issue: 6 Pages: 595-616
39. Wave functions in solving direct and inverse problems of elastokinetics; Grysa Krzysztof, Maciąg Artur, Sokała Małgorzata; Proceedings of the 7th Euromech, Lizbona 7-11.09.2009; 2009, pp. 195-196
40. Wave polynomials as base functions of FEM in problems of elastokinetics; Grysa Krzysztof, Maciąg Artur, Maciejewska Beata; Proceedings of the 7th EUROMECH, Lizbona 7-11.09.2009; 2009, pp.191-192
41. Trefftz Functions Applied to Direct and Inverse Non-Fourier Heat Conduction Problems, Krzysztof Grysa, Artur Maciag and Justyna Adamczyk-Krasa, J. Heat Transfer 136, 091302 (2014) (9 pages); Paper No: HT-13-1471; doi:10.1115/1.4027770
42. Grysa Krzysztof, Maciąg Artur, Trefftz Method in Solving Inverse Heat Conduction Problems, Encyclopedia of Thermal Stresses, ed. Richard Hetnarski Springer Dordrecht Heidelberg New York London,ISBN 978-94-007-2738-0 ISBN 978-94-007-2739-7 ss 6244-6250, DOI 10.1007/978-94-007-2739-7,

citations and h-index available in Google when you type grysa h inedx
Słowa kluczoweDziedziny nauki
heat conduction, inverse problems, ill-posed problems, Trefftz functions, Trefftz method, thermoelasticity, FEM, FEMT 1.12 Regional Policy, Social Policy, Demography
2.1 Mathematics
5.1 Mechanics
5.12 Thermal Technology
5.21 Production Engineering