Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

mgr inż. Łukasz Walaszczyk

Faculty: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department: Department of Geotechnical Engineering, Geomatics and Waste Management
Position: asystent
E-mail: lukaszw@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, p. 4.17 budybek A , 25-314 Kielce
Phone number:41-34-24-562
Strony WWW:http://www.tu.kielce.pl/organizacja/wisgie/jednostki/pracownik.mhtml/id=606
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Mechanika gruntów, geotechnika oraz fundamentowanie.Soil mechanics, geotechnics and foundation.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Porozymetr rtęciowy - AutoPore IV 9500, Dyfraktometr laserowy - Helos, Kalorymetr Skaningowy (DSC), Mercury porosimeter - AutoPore IV 9500, laser diffractometer - Helos, Scanning Calorimeter (DSC)
Języki komunikacjiLanguages of communication
Polski (preferowany), angielskiPolish (prefered), and English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Wyznaczanie rozkładu porów w materiałach proszkowych i stałych, Analiza składu granulometryczna (analiza sitowa + dyfraktometria laserowa).Determining the distribution of pores in the powder materials and in solid materials, analysis of the granulometric composition (sieve analysis + laser diffractometry).
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Geotechnika, porozymetria rtęciowa, dyfraktometr laserowy, kalorymetr DSC, skład granulometryczny, Analiza sitowa, analiza areometryczna.

Geotechnics, mercury porosimetry, laser diffraction, DSC calorimeter, particle size, sieve analysis, analysis of measurements.
5.6 Civil Engineering
5.7 Materials Science and Materials Engineering
5.20 Environmental Engineering