Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Radosław Belka

Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department: Department of Telecommunications, Photonics and Nanomaterials
Position: Adiunkt
E-mail: r.belka@tu.kielce.pl
Address: Al. Tysiaclecia P.P.7, 25-314 Kielce
Phone number:+48413424767
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
nanotechnologia, optoelektronika, inżynieria materiałowa, materiały węglowe, spektroskopia optycznananotechnology, optoelectronics, solid state engineering, carbon materials, optical spectroscopy
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
spektrometr ramanowski Nicolet Almega XRRaman spectrometer (Nicolet Almega XR)
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Analiza struktury materiałów, identyfikacja związków metodą spektrokospii ramanowskiejStructure and compounds analysis using the Raman spectroscopy method
Informacje dodatkoweAdditional information
1. Belka Radosław: An influence of ions’ substitution on the optical properties of A2MX4 crystals, Journal of Materials Science 42 (24), 10090-10097, 2007
2. Belka Radosław, Suchańska Małgorzata, Czerwosz Elżbieta, Kęczkowska Justyna: Raman studies of Pd-C nanocomposites, Central European Journal of Physics DOI:10.2478/s11534-012-0138-4 (in press) 2012
3. Czerwosz Elżbieta, Kowalska E., Belka Radosław, Kęczkowska Justyna, Suchańska Małgorzata, Wronka H., Radomska J., Płaza Mirosław, Schmidt U.: Raman and SEM studies of nanocrystalline Pd-carbonaceous films, Conference on Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments, Wilga, Poland, 25-31.05.2009. Proceedings of SPIE vol. 7502, 750223-1 2009
4. Belka Radosław, Czerwosz Elżbieta, Kęczkowska Justyna, Kowalska E., Kozłowski M., Rymarczyk J., Suchańska Małgorzata: Pd-C film for sensor applications, 3rd International Conference on Transparent Optical Networks, Mediterranean Winter 2009, Angres, France, 10-12.12.2009, 106
5. Belka Radosław, Piwowarczyk K.: Some Aspects of Using the Hyperchem Software in Study of Ni-C and Pd-C Nanostructures, Conference on Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2010, Wilga, Poland, 24-29.05.2010. Proceedings of SPIE, vol. 7745, p.774518 2010
6. 8. Belka Radosław, Suchańska Małgorzata: Structural and optical investigations of [N(C3H7)4]2MeBr4 (Me = Zn, Co, Cu) crystals, Proceedings of SPIE 7124, p.712403 2008, 2 pkt.
7. Belka Radosław, Suchańska Małgorzata, Czerwosz Elżbieta, Chiasera Alessandro, Ferrari Maurizio: The Optical Study of Nanoporous C-Pd Thin Films, Conference on Metamaterials VI, Prague, Czech Republic, 20-21.04.2011Proceeding of SPIE vol. 8070, p. 807019-1 2011,
8. Belka Radosław, Szęszoł K.: Using Effective Medium Approximation Methods in Study of Optical Coefficient of Palladium-Carbonaceous Nanocomposites, International Conference on Micro- and nano-photonic materials and devices, MINAP 2012, 16-18.01.2012, Trento, Italy pp. 155-158 2012,
9. Sheleg A.U., Zub E.M., Yachkouski A.Ya., Lachov A.L., Belka Radosław: Rentgienograficieskije Issledowanija Kristałłow [N(C3H7)4]MeCl2Br2 (Me=Co, Cu, Zn), Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Aktualnyje Probliemy Fiziki Twierdowo Tiela" 23-26.10.2007, Mińsk, Białoruś Tom 3, s.8-12 2007,
10. Suchańska Małgorzata, Belka Radosław, Czerwosz Elżbieta, Dłużewski P.: Catalytic degradation of carbonaceous-palladium film by laser beam, 28th European Conference on Surface Science, ECoSS 2011, Wrocław, 28.08 - 2.09.2011 213 2011,
1. Belka Radosław: An influence of ions’ substitution on the optical properties of A2MX4 crystals, Journal of Materials Science 42 (24), 10090-10097, 2007
2. Belka Radosław, Suchańska Małgorzata, Czerwosz Elżbieta, Kęczkowska Justyna: Raman studies of Pd-C nanocomposites, Central European Journal of Physics DOI:10.2478/s11534-012-0138-4 (in press) 2012
3. Czerwosz Elżbieta, Kowalska E., Belka Radosław, Kęczkowska Justyna, Suchańska Małgorzata, Wronka H., Radomska J., Płaza Mirosław, Schmidt U.: Raman and SEM studies of nanocrystalline Pd-carbonaceous films, Conference on Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments, Wilga, Poland, 25-31.05.2009. Proceedings of SPIE vol. 7502, 750223-1 2009
4. Belka Radosław, Czerwosz Elżbieta, Kęczkowska Justyna, Kowalska E., Kozłowski M., Rymarczyk J., Suchańska Małgorzata: Pd-C film for sensor applications, 3rd International Conference on Transparent Optical Networks, Mediterranean Winter 2009, Angres, France, 10-12.12.2009, 106
5. Belka Radosław, Piwowarczyk K.: Some Aspects of Using the Hyperchem Software in Study of Ni-C and Pd-C Nanostructures, Conference on Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2010, Wilga, Poland, 24-29.05.2010. Proceedings of SPIE, vol. 7745, p.774518 2010
6. 8. Belka Radosław, Suchańska Małgorzata: Structural and optical investigations of [N(C3H7)4]2MeBr4 (Me = Zn, Co, Cu) crystals, Proceedings of SPIE 7124, p.712403 2008, 2 pkt.
7. Belka Radosław, Suchańska Małgorzata, Czerwosz Elżbieta, Chiasera Alessandro, Ferrari Maurizio: The Optical Study of Nanoporous C-Pd Thin Films, Conference on Metamaterials VI, Prague, Czech Republic, 20-21.04.2011Proceeding of SPIE vol. 8070, p. 807019-1 2011,
8. Belka Radosław, Szęszoł K.: Using Effective Medium Approximation Methods in Study of Optical Coefficient of Palladium-Carbonaceous Nanocomposites, International Conference on Micro- and nano-photonic materials and devices, MINAP 2012, 16-18.01.2012, Trento, Italy pp. 155-158 2012,
9. Sheleg A.U., Zub E.M., Yachkouski A.Ya., Lachov A.L., Belka Radosław: Rentgienograficieskije Issledowanija Kristałłow [N(C3H7)4]MeCl2Br2 (Me=Co, Cu, Zn), Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Aktualnyje Probliemy Fiziki Twierdowo Tiela" 23-26.10.2007, Mińsk, Białoruś Tom 3, s.8-12 2007,
10. Suchańska Małgorzata, Belka Radosław, Czerwosz Elżbieta, Dłużewski P.: Catalytic degradation of carbonaceous-palladium film by laser beam, 28th European Conference on Surface Science, ECoSS 2011, Wrocław, 28.08 - 2.09.2011 213 2011,
Słowa kluczoweDziedziny nauki
nanotechnology, carbon, fullerene, Raman spectroscopy 5.7 Materials Science and Materials Engineering
5.15 Electronics