Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr Cezary Siwoń

Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department: Department of Electrical Ingieneering and Measurement Systems
Position: adiunkt
E-mail: csiwon@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:608 558 408
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
miernictwo dynamiczne, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, pomiary sił, prędkości obrotowychdynamic measurement, digital signal processing, measurement of force and rotation speed
Języki komunikacjiLanguages of communication
angielskienglish
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
systemy pomiarowe, oprogramowanie sterujące w LabWindow/CVI, LabView, Java, assembler, C, C++measurement systems, programming in Java, C, C++, LabWindows, LabView
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
1998-05-22 A1 326465, Stanowisko do pomiarów momentów napędów elektrycznych zasuw, Kaczmarek Zdzisław, Siwoń Cezary, Drobnica Arkadiusz, Augustyn Jerzy, Miśkiewicz Janusz, Marek Henryk
Informacje dodatkoweAdditional information
1. Z. Kaczmarek, C. Siwoń: "Eksperymentalne wyznaczanie naprężeń w ramie rakiety tenisowej podczas uderzenie", Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Mechanika 54, Kielce 1995.
2. Z. Kaczmarek, C. Siwoń: "Cyfrowa analiza widma przebiegu drgań oddziałujących na operatora maszyn roboczych", Szkoła-Konferencja Metrologia Wspomagana komputerowo, Rynia 1999.
3. Z. Kaczmarek, C. Siwoń: "Zastosowanie sieci neuronowej w procesie ważenia dynamicznego", Metrologia i Systemy Pomiarowe nr 4/1999, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
4. C. Siwoń i inni: "Komputerowo wspomagane stanowisko do badań i regulacji elektromechanicznych napędów zasuw i zaworów regulacyjnych", Pomiary Automatyka Kontrola nr 1/2000.
5. C. Siwoń, Z Kaczmarek: „Estymacja wartości masy obiektów w ruchu siecią neuronową na podstawie obrazu widmowego”, Sympozjum nt Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych, Krynica 2002.
6. C. Siwoń, Z. Kaczmarek: „Wyznaczanie wartości ustalonej odpowiedzi skokowej przetwornika drugiego rzędu z początkowej części jej przebiegu”, Kongres Metrologii, Wrocław 2004.
7. C. Siwoń: „Wyznaczanie wartości masy obiektów w ruchu”, rozprawa doktorska, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2004.
8. C. Siwoń: „Zastosowanie operacji uśredniania do wyznaczania wartości ustalonej odpowiedzi skokowej przetwornika drugiego rzędu”, Pomiary Automatyka Kontrola nr 4/2006, Warszawa 2006.
9. Wyznaczanie okresu sygnałów dyskretnych na podstawie wartości średniej, Pomiary Automatyka Kontrola nr 12/2010, Warszawa 2010.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
5.5 Metrology and Standardization
5.10 Electrical Engineering
5.16 Information Technologies
5.19 Computer Methods in Science