Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

mgr inż. Leszek Ciopiński

Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department: Department of Computer Science
Position: wykładowca
E-mail: l.ciopinski@tu.kielce.pl
Address: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, budynek D, pokój 3.23D, 25-314 Kielce
Phone number:41 34-24-185
Strony WWW:http://www.tu.kielce.pl/wydzial-elektrotechniki-automatyki-i-informatyki/katedra-systemow-informatycznych/zaklad-informatyki/
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Algorytmy Genetyczne, Problem szeregowania projektów z ograniczonymi zasobami, Systemy Wbudowane, Systemy Samoadaptacyjne Genetic Algorithms, Resource-Constrained Project Scheduling Problem, Embedded Systems, Self-Adaptive Systems
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Zestaw ARMadeus Systems do szybkiego prototypowania, Płyta prototypowania Altera DE2ARMadeus Systems Kit, Altera DE2 Board
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Programowanie w Java, C++, C i Assembler; Projektowanie Systemów Cyfrowych (włącznie z VHDL); Projektowanie Systemów Wbudowanych (Altera Qsys i Altera Nios II IDE, Micrium μC/OS-II)Java, C++, C and Assembler; Digital Systems Designing (VHDL including), Embedded Systems Designing (Altera Qsys and Altera Nios II IDE, Micrium μC/OS-II)
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Układ do transmisji danych, PL 229198 B1, 2018System for transmission of data, PL 229198 B1, 2018
Informacje dodatkoweAdditional information
Wykaz publikacji: http://dorobek2.tu.kielce.pl/publikacje/publikacje.php?nazwisko=ciopinski&imie=leszekList of publications: http://dorobek2.tu.kielce.pl/publikacje/publikacje.php?nazwisko=ciopinski&imie=leszek
Słowa kluczoweDziedziny nauki
GA, DGP, RCPSP, Embedded Systems, SoC, FPGA 2.5 Theoretical Computer Science
5.16 Information Technologies
5.19 Computer Methods in Science