Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr hab. inż. Jarosław Gawdzik

Faculty: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department: Department of Water and Wastewater Technology
Position: adiunkt
E-mail: jgawdzik@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:+48 413424571
Strony WWW:http://www.tu.kielce.pl/organizacja/wisgie/jednostki/pracownik.mhtml/id=172  ·  http://www.tu.kielce.pl/wydzial-inzynierii-srodowiska-geomatyki-i-energetyki/katedra-inzynierii-i-ochrony-srodowiska/
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
mobilność metali ciężkich w osadach ściekowychheavy metals mobility in sewage sludge
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
ICP-OES Perkin-Elmer Optima 8000ICP-OES Perkin-Elmer Optima 8000
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski/angielskiPolish/English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
podczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów komunalnych
badania metali ciężkich metodą ICP-OES
pretreatment of landfills leachate
analysis of heavy metals by ICP-OES.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
P.394942
Sposób oczyszczania odcieków pochodzących ze składowisk odpadów komunalnych
P.394942
The way of landfill leachate purification.
Informacje dodatkoweAdditional information
www.tu.kielce.plwww.tu.kielce.pl
Słowa kluczoweDziedziny nauki
heavy metal speciation 5.20 Environmental Engineering