Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Łukasz Bąk

Faculty: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department: Department of Geotechnical Engineering, Geomatics and Waste Management
Position: adiunkt
E-mail: l.bak@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 , 25-314 Kielce
Phone number:41-3424374
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Hydraulika koryt otwartych, transportu materiału dennego, zamulanie małych zbiorników wodnych.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Szczegółowe informacje można odnaleźć w zakładce Laboratorium Hydrauliki i Mechaniki Płynów.
Języki komunikacjiLanguages of communication
Polski, Angielski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
• oceny stanu technicznego koryt rzek, kanałów, zbiorników wodnych oraz ppoż.
• operaty hydrologiczne budowli wodnych, mostów, przepustów,
• opracowania z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
• badania budowli i urządzeń wodno-melioracyjnych oraz kanalizacyjnych,
• oceny stopnia zamulenia zbiorników retencyjnych,
• modelowanie funkcjonowania systemów kanalizacyjnych oraz zbiorników retencyjnych na kanalizacji deszczowej,
• projektowanie rozwiązań technicznych/układów systemów kanalizacyjnych,
• modelowanie rozkładów prędkości oraz zmian topografii dna koryt otwartych.
Informacje dodatkoweAdditional information
Szczegółowe informacje na ten temat można odnaleźć pod adresem: http://www.tu.kielce.pl/organizacja/wisgie/jednostki/pracownik.mhtml/id=723
Słowa kluczoweDziedziny nauki
3.6.9 Hydrology
5.20 Environmental Engineering