Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

http://www.tu.kielce.pl/organizacja/wbia/jednostki/pracownik.mhtml/id=173
foto

dr Jolanta Latosińska

Faculty: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department: Department of Geotechnics, Geomatics and Waste Management
Position: adiunkt
E-mail: jlatosin@tu.kielce.pl
Address: Al.1000-lecia PP 7, 25-314 Kielce
Phone number:048-41-34-24-571
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Gospodarka osadami ściekowymi
Gospodarka odpadami
Sewage sludge management
Waste management
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
OXYMAX - respirometr kompostowyOXYMAX - composting respirometer
Języki komunikacjiLanguages of communication
języjk polski
język angielski
polish
english
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Analiza fizyczno - chemiczna wody, ścieków, osadów ściekowych
Ekspertyzy z zakresu zagospodarowania odpadów
Physical and chemical analysis of water, wastewater and sewage sludge
Opinions in waste management
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Żygadło M.,Gawdzik J.,Latosińska J.,Woźniak M.,Seweryn A., Sposób oczyszczania odcieków pochodzących ze składowisk odpadów komunalnych, WYN: (11) 214215, 19-05-2011;
Latosińska J., Gawdzik J., Żygadło M., Sposób wytwarzania sorbentu, zwłaszcza do oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów komunalnych, 01-03-2012, A1 398278;
Latosińska J., Żygadło M., 2000, Sposób termicznej utylizacji komunalnych osadów ściekowych, A1 342459,
Żygadło M.,Gawdzik J.,Latosińska J.,Woźniak M.,Seweryn A., Sposób oczyszczania odcieków pochodzących ze składowisk odpadów komunalnych, WYN: (11) 214215, 19-05-2011;
Latosińska J., Gawdzik J., Żygadło M., Sposób wytwarzania sorbentu, zwłaszcza do oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów komunalnych, 01-03-2012, A1 398278;
Latosińska J., Żygadło M., 2000, Sposób termicznej utylizacji komunalnych osadów ściekowych, A1 342459,
Informacje dodatkoweAdditional information
Publikacje o zasięgu międzynarodowym
1. Latosińska J., Gawdzik J., 2012, The effect of incineration temperatures on mobility of heavy metals in sewage sludge ash, Environment Protection Engineering,Vol.38, 31- 44
2. Franus M., Franus W., Latosińska J, Wójcik R., 2011, Use spent of glauconite in lightweight aggregate production, BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA YVIDRIO 2011 , Vol 50, 4, 193 -2000
3. Żygadło M., Seweryn A., Woźniak M., Gawdzik J., Latosińska J., 2011, Recykling popiołów z instalacji odzysku energii – jako przykład realizacji idei ekorozwoju (Ash Recycling from Energy Recovery Plants – as an Example of the Implementation of the Eco-development Idea, Problemy Ekorozwoju (Problems of Sustainable Development), Vol 6., no 1, 207 – 214
4. Latosińska J., Żygadło M., 2011, The application of sewage sludge as an expanding agent in the production of lightweight expanded clay aggregate mass, Environmental Technology, 32:13, 1471-1478
5. Gawdzik J., Latosińska J., 2010, Speciation of heavy metals in municipal sewage sludge from different capacity sewage treatment plants, Environemental Engineering III, 285 - 290, CRC Press, Boca Raton, New York 2010
6. Latosińska J., Żygadło M., 2009, Effect of sewage sludge addition on porosity of Lightweight Expanded Clay Aggregate (LECA) and level of heavy metals leaching from ceramic matrix. Environment Protection Engineering JOURNAL 2, 189 – 196
7. Żygadło M., Latosińska J., 2008, Addition of sewage sludge to raw material used in LECA production, Management of Pollution Emission from Landfills and Sludge, Taylor & Francis/Balkema, The Netherlands, 231 – 238
Czasopisma recenzowane
8. Gawdzik J., Dańczuk M., Latosińska J., 2013, Badanie koagulacji objętościowej w wodzie z rzeki Biała Nida, Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, Vol 15, 2, 1-8
9. Latosińska J. Gawdzik J. Żygadło M., 2012, Zastosowanie metody Fentona do oczyszczania odcieków składowiskowych, Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, Vol 14, 3, 21-26
10. Latosińska J., Gawdzik J., 2012, Analiza mobilności metali ciężkich w wybranych osadach ściekowych z oczyszczalni ścieków o różnej przepustowości, Proceedings of ECOpole, Vol.6, 1, 319-324
11. Latosińska J., Gawdzik J., 2011, Analiza mobilności metali ciężkich z komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Sobkowie, Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, Vol. 13, 2, 39 – 46
12. Latosińska J., Gawdzik J., 2011, Mobilność metali ciężkich w osadach ściekowych na wybranym przykładzie, GWITS, 5, 186- 189
13. Latosińska J., Gawdzik J., 2011, Mobilność metali ciężkich w komunalnych osadach ściekowych z przykładowych oczyszczalni ścieków Polski centralnej, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 50, 20-32
14. Gawdzik J., Latosińska J., 2010, Ocena mobilności metali ciężkich z osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie, Ekologia i Technika, 1, 48 – 53
15. Latosińska J., Gawdzik J., 2010, Specjacja metali ciężkich w osadzie ściekowym na przykładzie oczyszczalni ścieków w Strawczynie, Archiwum Gospodarki Opadami i Ochrony Środowiska, vol 12, 2, 31-42
16. Latosińska J., Gawdzik J., 2010, Specjacja metali ciężkich w osadzie ściekowym na przykładzie oczyszczalni ścieków w Małogoszczy, Ekologia i Technika, vol. XVIII, 5, 259-63
17. Latosińska J., Gawdzik J., 2010, Specjacja metali ciężkich w osadach ściekowych z oczyszczalni ścieków w Daleszycach, Inżynieria i Ochrona Środowiska, vol.13, 4, 301-309
18. Franus M., Latosińska J., 2009, Wstępna ocena możliwości zastosowania zużytego złoża glaukonitowego jako surowca do produkcji kruszywa keramzytowego. Budownictwo i Architektura, Politechnika Lubelska Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej, Wydawnictwo Uczelnianie, Vol. 5, 2., 17-27
19. Latosińska J., Żygadło M., 2009, Symultaniczny odzysk materii i energii z osadów ściekowych w produkcji materiałów spiekanych, Archiwum Gospodarki Opadami i Ochrony Środowiska, 11, 4, 37 - 56
20. Latosińska J., Żygadło M., 2008, Właściwości użytkowe materiałów ceramicznych z udziałem odpadów, Ceramika/Ceramics, Vol.103/2, 1151 – 1157
21. Latosińska J., Żygadło M., 2008, Badanie wymywalności metali ciężkich z kruszywa lekkiego spiekanego z dodatkiem odpadów, Ochrona przed korozją, 5s/A/2008, 191 – 197
22. Latosińska J., Żygadło M., 2008, Współspalanie osadów ściekowych – wymogi, korzyści zagrożenia, Inżynieria i Ochrona Środowiska, PAN, Vol.11, 2, 195-205
23. Latosińska J., Żygadło M., 2006, Osad ściekowy surowcem w zastosowaniu przemysłowym, Ekologia i Technika, Suplement, Vol. XIV, 55 -57
24. Latosińska J., Żygadło M,, Łaboda H., 2005, Analiza opłacalności wykorzystania osadów ściekowych w produkcji kruszyw lekkich, GWITS, 1, 29-32
25. Latosińska J., Żygadło M., 2005, Modyfikacja cech kruszywa keramzytowego odpadowym dodatkiem surowcowym, Ceramika/Ceramics, 91/2, 1283 – 1290
26. Latosińska J., Żygadło M., 2004, Poprawa właściwości izolacyjnych keramzytu poprzez modyfikację mieszanki surowcowej, Ochrona przed Korozją, 5s/A/2004, 194-197
27. Woźniak M., Żygadło M., Latosińska J., 2004, Ocena stabilności osadów ściekowych na składowiskach w naturalnych warunkach środowiskowych, Ochrona Środowiska, Wrocław, PZITS 1, 25-31
28. Latosińska J., Żygadło M., 2003, Addycja osadu ściekowego do keramzytu w celu poprawy jego porowatości, Materiały Ceramiczne, 1, 11-16
Rozdział w monografii
29. red. Norbert R., 2012, Selected Problems of Mechanical Engineering and Maintenance, Latosińska J., Radek N., Orman Ł.J., The influence of waste additives on the material operational properties, M29, Politechnika Świętokrzyska, 30-36
30. red. T. Marcinkowskiego, 2011, Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami, Latosińska J., Żygadło M., Koncepcja zakładu fermentacji odpadów komunalnych dla aglomeracji miejskiej na tle doświadczeń zagranicznych, Poznań, PZITS, 383 – 399
31. pod red. A. J. Wandrasza, 2011, Paliwa z odpadów. Technologie tworzenia i wykorzystania, Latosińska J., Gawdzik J., Wykorzystanie popiołu z osadów ściekowych, Poznań, PZITS, 239-246
32. red. T. Marcinkowskiego, 2009, Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami,
Latosińska J., Analiza stanu i prognozy wytwarzania osadów ściekowych w świetle KPGO, Poznań, PZITS, 357 – 365
33. pod red. J. W. Wandrasz, K. Pikoń., 2003, Paliwa z odpadów – tom IV
- Latosińska J., Żygadło M., Analiza zagrożeń gazowych w procesie wypalania keramzytu z udziałem osadu ściekowego, Helion, Gliwice 249 – 254
Materiały konferencyjne, postery, czasopisma branżowe
34. Latosińska J., Radek N., Orman Ł.J., Gawdzik J., 2012, Wpływ dodatków odpadowych na właściwości spieków ceramicznych, 2012, Zeszyty naukowe nr 17, Nauki Techniczne-Budowa i Eksploatacja Maszyn, Terotechnologia 2012, Materiały Konferencji na ekspozycji Metal i Control-Tech, Targi - Kielce 29. -30.09.2011, 74 - 79
35. Żygadło M., Latosińska J., Gawdzik J., 2011, The integrated method of landfill leachate Pretreatment, III All-Ukrainian Congress of Ecologists with International Participation, Vol. 1, Ukraine 21-24.09.2011, 65 - 68
36. Latosińska J., 2010, The aspect of waste management in Man Star Trucks & Buses Starachowice with implemented Environmental Management System, Structure and Environment, 2, 53-58
37. Żygadło M., Seweryn A., Woźniak M., Latosińska J., Gawdzik J., 2010, Recykling popiołów z instalacji odzysku energii – jako przykład realizacji idei ekorozwoju, V konferencja Zrównoważony Rozwój, 19-22.09.2010, Lublin
38. Latosińska J., Orman J., 2010, Wpływ dodatku odpadowego na wytrzymałość na ściskanie materiałów budowlanych, VIII Konferencja, Dla miasta i środowiska, Problemy unieszkodliwiania odpadów, 29.11.2010, Warszawa, poster
39. Latosińska J., Żygadło M., 2009, Osady ściekowe w spiekach ceramicznych, Wodociągi i Kanalizacja, Vol. 67, 46, 9
40. Gawdzik J., Latosińska J., 2009, Specjacja metali ciężkich w komunalnych osadach ściekowych z oczyszczalni ścieków o różnej przepustowości. Materiały zjazdowe, III Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, Lublin 13-17.09.2009, komunikat, 11
41. Gawdzik J. Latosińska J., 2009, Mobility of heavy metals in municipal sewage sludge from three sewage treatment plant, abstract, ScanBalt Forum 2009, Restoration of the Baltic Sea; Limitations and Possibilities, Kalmar, Sweden, 07.10.2009 - 09.10.2009
42. Frauns M., Frauns W., Latosińska J., 2009, Utilization of used up glauconite bed for making lightweight aggregate. Micro Et Nano Science Mare Magnum.
XIV International Clay Conference, Book of Abstracts, Volume II, Poster Sessions, Associazione Italiana per lo Studio delle Argille – onlus, s. 137, Castellaneta marina – Italy, June 14-20, 2009
43. Latosińska J., 2009, Strategia Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Materiały
II Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa: Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych, Abrys, 6- 8 maja 2009, Starachowice – Radom, 11-23
44. Latosińska J., 2009, Lekkie kruszywa spiekane z surowców odpadowych, Drogi lądowe, powietrzne, wodne, 9 (17), 35 - 38
45. Gawdzik J. Latosińska J. Orman Ł. Radek N., 2009, Wpływ składu surowcowego materiałów konstrukcyjnych na ich właściwości eksploatacyjne, Zeszyty naukowe, Nauki Techniczne-Budowa i Eksploatacja Maszyn, Terotechnologia, Materiały Konferencji na ekspozycji Metal i Control-Tech, Targi - Kielce 29.09.2009 - 01.10.2009
46. Latosińska J., Żygadło M., 2008, Aspekty ekologiczne wykorzystania osadów ściekowych w spiekach ceramicznych, poster, V Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Techniczna., Postęp w Inżynierii Środowiska, Rzeszów - Polańczyk, 25-27.09.2008
47. Latosińska J., Żygadło M., 2008, Przemysłowe wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych – studium przypadku, komunikat, Materiały VI Konferencji Problemy Unieszkodliwiania Odpadów, Dla miasta i środowiska, Warszawa, 15.12.2008, 97
48. Latosińska J., 2008, Lekkie kruszywa spiekane z surowców odpadowych, Materiały konferencyjne, Dni betonu, Kraków, 1005 - 1013
49. Latosińska J., Żygadło M., 2007, Gospodarka odpadami a produkcja materiałów budowlanych, Materiały z VII Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami – Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami, Kalisz – Poznań, 563 – 572
50. Pichór W., Latosińska J., 2006, Możliwości wykorzystania keramzytu modyfikowanego komunalnym osadem ściekowym do wytwarzania betonów lekkich, Materiały Konferencyjne, Dni betonu. Tradycja i nowoczesność, Kraków, 405 – 412
51. Żygadło M., Latosińska J., 2006, Sewage sludge as raw material, International Workshop, Pathways of Pollutants from Landfills and Sludge Processing to Air and Water – Soil System and Migration Strategies of Their Impact, Politechnika Lubelska, Kazimierz Dolny, Sept. 17 – 20, 2006
52. Latosińska J., Żygadło M., 2005, Środowiskowe i ekonomiczne aspekty wykorzystania osadów ściekowych w charakterze surowca, Materiały z VI Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami – Efektywność Gospodarowania Odpadami, 29.05- 01.06.2005, Licheń Stary, Polska, 121 – 132
53. Żygadło M., Latosińska J., 2004, Kongres Oczyszczania Miast i Gospodarki Odpadami, Współspalanie odpadów w instalacjach przemysłowych, Szczecin, 22-23.09.2004
54. Latosińska J., Woźniak M., Gawdzik J., Żygadło M., 2003, Kruszywo budowlane z udziałem osadu ściekowego – analiza zagrożeń środowiska, Materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej, pt: Problemy prawne, techniczne i ekonomiczne zagospodarowania odpadów, Politechnika Radomska, Radom, 14.10.2003, Vol. II, 46-50
55. Latosińska J., Żygadło M., 2002, Osad ściekowy – odpad czy surowiec?, Materiały konferencyjne z XXIII Międzynarodowego Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika, Politechnika Warszawska, Instytut Budownictwa w Płocku, 23-24.05 2002, Płock, 196-202
56. Latosińska J., Żygadło M., 2002, Gospodarcze wykorzystanie osadów ściekowych, Materiały konferencyjne z VIII konferencji naukowo-technicznej, Gospodarka odpadami komunalnymi – nowe uwarunkowania prawne, VI 2002, 77 – 85
57. Latosińska J., Żygadło M., Gawdzik J., 2002, Ocena próby przemysłowej utylizacji osadów ściekowych, Materiały konferencyjne z V Konferencji Nauk.- Techn. Oczyszczanie ścieków nowe trendy, 12-14.09.2002 Zielona Góra, 199 – 205
58. Latosińska J., Żygadło M., 2001, Wykorzystanie osadów ściekowych w termicznej produkcji lekkich kruszyw budowlanych, Materiały Konferencyjne z IV Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami. Systemy gospodarki odpadami, Poznań – Piła, 27-30.05.2001
59. Latosińska J., Żygdało M., 2001, Kruszywo lekkie na bazie mas ceramicznych z udziałem osadów ściekowych, Materiały Konferencyjne z III Konferencji Naukowo-Technicznej, Materiały kompozytowe – właściwości, wytwarzanie, zastosowanie, Szklarska Poręba 10-13.09.2001
60. Latosińska J., Żygadło M., 2001, Termiczna utylizacja komunalnych osadów ściekowych w produkcji lekkich kruszyw budowlanych, Materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji „Paliwa z odpadów, Vol.3, Wisła 17-19.10.2001
61. Żygadło M., Latosińska J., Orzechowski T., 2001, Badania termowizyjne składowisk odpadów w diagnostyce stanu środowiska, Materiały Konferencyjne z IV Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami, Systemy gospodarki odpadami, Poznań – Piła, 27-30. 05.2001
62. Latosińska J., Żygadło M., Gawdzik J., 2000, Ocena przydatności osadów ściekowych jako komponentu mas do produkcji lekkich kruszyw budowlanych, Materiały Konferencyjne z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej, Charakterystyka i zagospodarowanie osadów ściekowych, Gdańsk 10-13.09.2000
63. Żygadło M., Orzechowski T., Latosińska J., 2000, Monitorowanie przemian biotermicznych w składowiskach odpadów techniką termowizyjną, Materiały Konferencyjne z IV Konferencji Krajowej, Termografia i termometria w podczerwieni, Łódź 16-18.11.2000
GRANTY
1. Latosińska J., Badanie wpływu dodatku osadów ściekowych na właściwości spieków ceramicznych do produkcji kruszyw lekkich typu keramzytu, Grant młodego badacza – kierownik grantu, KBN 7T09D05921, 2001- 2003 – kierownik grantu
2. Latosińska J., Badanie wpływu obróbki termicznej komunalnych osadów ściekowych na właściwości fizyczno-chemiczne popiołu, Grant SONATA, NCN, 2011/03/D/ST8/04984, 2012- 2015 – kierownik grantu
UZYSKANE NAGRODY i WYRÓŻNIENIA
1. Wyróżniona praca doktorka, maj 2007, Utylizacja komunalnych osadów ściekowych jako komponentu masy keramzytowej,
2. Zespołowa Nagroda Rektora II stopnia, za całokształt pracy dydaktycznej i działalność na rzecz Wydziału. 14.10.2009
3. Nagroda Rektora II stopnia indywidualna za dydaktykę, październik 2010
4. Nagroda Rektora II stopnia indywidualna za dorobek, październik 2011

http://www.tu.kielce.pl/organizacja/wisgie/jednostki/pracownik.mhtml/id=173
Słowa kluczoweDziedziny nauki
sewage sludge, waste, sewage sludge ash, 5.20 Environmental Engineering