Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

Dr inż. Anna Rębosz-Kurdek

Faculty: Faculty of Management and Computer Modelling
Department: Department of Production Engineering
Position: Asystent
E-mail: arebosz@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:41 34 24 252
Strony WWW:http://www.tu.kielce.pl/organizacja/wzimk/jednostki/pracownik.mhtml/id=245006
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Podstawowy kierunek działalności naukowej dotyczy zagadnień związanych z mechaniką konstrukcji. Obszar badań obejmuje następującą tematykę:
• pochodna topologiczna i analiza wrażliwości konstrukcji,
• metody obliczeniowe mechaniki, głównie metoda elementów skończonych,
• metody i algorytmy optymalizacji.
The basic field of research activity concerns problems connected with structural mechanics. The area of research covers the following topics:
• topological derivative and sensitivity analysis of structures,
• numerical methods in mechanics, especially FEM,
• methods and algorithms of optimization.
Języki komunikacjiLanguages of communication
Polski, AngielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
• Opracowania w zakresie optymalnego projektowania konstrukcji prętowych

• Studies on the optimal design of bar structures
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Brak
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Algorithms of optimization, trusses, bar structures. 5.1 Mechanics
5.19 Computer Methods in Science
5.21 Production Engineering