Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

Ilona Dziedzic-Jagocka

Faculty: Faculty of Management and Computer Modelling
Department: Department of Economics and Management
Position: Asystent
E-mail: i.dziedzic@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 , 25-314 Kielce
Phone number:41 34 24 308
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Logistyka, zarządzanie logistyką, rachunek kosztów logistyki, analiza sektora TSL, infrastruktura transportu, analiza i ocena przedsiębiorstw logistycznych, jak również rozpoznanie funkcjonowania sytuacji ekonomicznej oraz kierunków rozwojowych.logistics, logistics management, logistics costs account, analysis of the TSL sector, transport infrastructure, analysis and evaluation of logistics enterprises, diagnosis of the functioning of the economic situation
and development directions.
Informacje dodatkoweAdditional information
Dziedzic-Jagocka Ilona, Klepacki Bogdan „Wspomaganie zarządzania transportem w przedsiębiorstwie (na przykładzie VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. w Kielcach)”, LOGISTYKA nr 3/2010 wyd. CD

Dziedzic-Jagocka Ilona, Klepacki Bogdan „Gospodarowanie zapasami na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego Vive Textile Recykling (Stock Management with the example of the production/logistic company Vive Textile Recykling)” Agrarna ekonomika, 1-2, s.120-130

Dziedzic-Jagocka Ilona, Klepacki Bogdan „Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa transportowego na przykładzie Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa i Transportu Sanitarnego w Kielcach”, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2012 r., nr 97, s. 147-155

Dziedzic-Jagocka Ilona, Piątek Edyta „Sytuacja majątkowo - finansowa przedsiębiorstw logistycznych województwa świętokrzyskiego dobie kryzysu gospodarczego”, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2012 r., nr 99, s. 373-382

Dziedzic-Jagocka Ilona, Klepacki Bogdan, "Development of warehouse space in Poland in 2004-2011 (Rozwój bazy magazynowej w Polsce w latach 2004-2011)", Agrarna Ekonomika 3-4, s.134-138

Dziedzic-Jagocka Ilona, Piątek Edyta, "Metody zdolności realizacji inwestycji aspekt praktyczny na przykładzie Alma Alpinex", Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2014 r.

Dziedzic-Jagocka Ilona, Piątek Edyta "Metody wyceny inwestycji długoterminowych w prawie bilansowym (nieruchomości)", Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2014 r.

MONOGRAFIE
Dziedzic-Jagocka Ilona, Piątek Edyta, Warsztaty Młodych Ekonomistów, rozdział: "Rentowność operacyjna przedsiębiorstw logistycznych", Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach nr 5, s. 161-166

Dziedzic-Jagocka Ilona, Piątek Edyta, Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Świat-Polska-Region Świętokrzyski, rozdział: "Lean accounting a idea społecznej odpowiedzialności biznesu", Kielce 2014, s. 138-148

Dziedzic-Jagocka Ilona, Piątek Edyta, Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Świat-Polska-Region Świętokrzyski, rozdział: "Podatek dochodowy od osób fizycznych w polityce fiskalnej Polski w okresie transformacji ustrojowej", Kielce 2014, s. 84-94
Słowa kluczoweDziedziny nauki
logistyka, transport 1.10 Macroeconomics Microeconomics
1.11 Finance, Banking and Accounting
1.13 Management
5.9 Transportation