Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Przemysław Świercz

Faculty: Faculty of Civil Engineering and Architecture
Department: Department of General Construction
Position: adiunkt
E-mail: pswiercz@tu.kielce.pl
Address: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 bud. A pok 3.32A, 25-314 Kielce
Phone number:413424377
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Trwałość materiałów budowlanych
Przemiany fazowe wody w lód w materiałach kapilarno-porowatych
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Laboratoria Katedry Budownictwa OgólnegoLaboratories of the Civil Engineering Unit
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski
angielski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Badania właściwości materiałów budowlanych
Testing properties of building materials
Słowa kluczoweDziedziny nauki
5.6 Civil Engineering
5.7 Materials Science and Materials Engineering