Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

profesor Czesław Cichoń

Faculty: Faculty of Management and Computer Modelling
Department: Department of Applied Mathematics and Computer Science
Position: kierownik katedry
E-mail: Czeslaw.Cichon@tu.kielce.pl
Address: Al. 1000-lecia Panstwa Polskiego, 25-314 Kielce
Phone number:606766883
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Mechanika konstrukcji inżynierskich, metody komputerowe analizy.Mechanics of engineering structures. Computer methods of analysis.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
System komputerowy PŚk z oprogramowaniem, umozliwiający rozwiązywanie dużych problemów, również z możliwoscią przetwarzania równoległego.University net of computers with specialized codes and possibilities of parallel computing.
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski, rosyjskiPolish, english, russian,
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Komputerowe analizy konstrukcji, geometrycznie i/lub fizycznie nieliniowe, obciążonych statycznie i/lub dynamicznie, konstrukcje cienkościenne..Computer geometric and/or physical analysis of structures with static and/or dynamic loadings, thin-walled structures.
Informacje dodatkoweAdditional information
Autor wielu podręczników i monografi oraz artykułów, w szczególności dotyczących metody elementów skończonych i jej zastosowania do analizy konstrukcji betonowych i stalowych.Author of many books and articls on applications of the finite element methods to the analysis of the concrete and steel structures.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Metoda elementów skończonych, stateczność sprężysta konstrukcji, sprężysto-plastyczność, konstrukcje cienkościenne. 5.1 Mechanics
5.19 Computer Methods in Science