Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

prof. dr hab. inż. Aleksander Jastriebow

Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department: Department of Computer Science Applications
Position: profesor
E-mail: a.jastriebow@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:(41) 34 24 239
Strony WWW:http://kzi.tu.kielce.pl
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Sztuczna inteligencja, inteligencja obliczeniowa, systemy ekspertowe, relacyjne mapy kognitywne, sztuczne sieci neuronowe, logika rozmyta, uczenie maszynowe, systemy wspomagania decyzyjnego, diagnostykaArtificial intelligence, computational intelligence, expert systems, relational cognitive maps, artificial neural networks, fuzzy logic, machine learning, decision support systems, diagnostics
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, rosyjski, angielskiPolish, Russian, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Synteza inteligentnych modeli i algorytmów dla celów analizy wzajemnych wpływów elementów złożonych systemów oparta na relacyjnych mapach kognitywnych oraz rzeczywistych danych.
Opracowanie komputerowych systemów wspomagania decyzyjnego realizowanych na podstawie relacyjnych map kognitywnych.
Synthesis of intelligent models and algorithms for the analysis of the relations between components of complex systems based on relational cognitive maps and real data.
Development of computer decision support systems implemented on the basis of relational cognitive maps.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
braknone
Informacje dodatkoweAdditional information
- autorstwo lub współautorstwo ponad 250 prac opublikowanych w czasopismach naukowych, monografiach i materiałach konferencyjnych- author and coauthor of more than 250 papers published in scientific journals, monographs and conference proceedings
Słowa kluczoweDziedziny nauki
cognitive maps, machine learning, artificial neural learning, expert systems, diagnostics 2.5 Theoretical Computer Science
5.16 Information Technologies
5.19 Computer Methods in Science