Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

mgr inż. Karol Wieczorek

Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department: Department of Computer Science
Position: Asystent
E-mail: k.wieczorek@tu.kielce.pl
Address: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 bud. D, 25-314 Kielce
Phone number:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Synteza układów logicznych
Programowanie obiektowe
Projektowanie aplikacji internetowych (strona serwera) J2EE
Algorytmy genetyczne, programowanie genetyczne, rozwojowe programowanie genetyczne
Synthesis of logical functions
Object-oriented programming
Designing of WWW applications (server-side programming) J2EE
Genetic algorithms, Genetic programming, Developmental genetic programming
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskipolish, english
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Tworzenie internetowych systemów informatycznych,
Synteza układów logicznych
Designing of WWW applications
Designing and Synthesis of the hadrware systems
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Brak-
Informacje dodatkoweAdditional information
S.Deniziak and K.Wieczorek, Evolutionary optimization of decomposition strategies for logical functions, Proc. of ICAISC 2012, Lecture Notes in Computer Science, vol. 7269, 2012, pp. 182-189.

Deniziak S., Wieczorek K. „Parallel approach to the functional decomposition of logical functions using developmental genetic programming” Lecture Notes in Computer Science by Springer (konferencja PPAM 2011)- przyjęto do publikacji

Deniziak S., Wieczorek K. „Dekompozycja funkcji logicznych metodą rozwojowego programowania genetycznego” Pomiary Automatyka Kontrola nr 12/2010 str. 1430-1432
S.Deniziak and K.Wieczorek, Evolutionary optimization of decomposition strategies for logical functions, Proc. of ICAISC 2012, Lecture Notes in Computer Science, vol. 7269, 2012, pp. 182-189.

Deniziak S., Wieczorek K. „Parallel approach to the functional decomposition of logical functions using developmental genetic programming” Lecture Notes in Computer Science by Springer (konferencja PPAM 2011)- przyjęto do publikacji

Deniziak S., Wieczorek K. „Dekompozycja funkcji logicznych metodą rozwojowego programowania genetycznego” Pomiary Automatyka Kontrola nr 12/2010 str. 1430-1432
Słowa kluczoweDziedziny nauki
J2EE, Functional Decomposition, Developmental genetic programming 2.5 Theoretical Computer Science
5.16 Information Technologies
5.19 Computer Methods in Science