Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Justyna Lisowska

Faculty: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department: Department of Water Supply and Sanitary Installations
Position: adiunkt
E-mail: justyna
Address: Al.1000-lecia PP 7, 25-314 Kielce
Phone number:41 34 24 524
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Badania stanu technicznego systemów kanalizacyjnych przy użyciu kamery telewizyjnej, analiza zjawiska infiltracji wód gruntowych do wnętrza nieszczelnych przewodów kanalizacyjnych oraz badanie szczelności przewodów i połączeń przewodów metodą powietrzną
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Mobilne laboratorium do badania infrastruktury podziemnej
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Badania stanu technicznego systemów kanalizacyjnych przy użyciu kamery telewizyjnej oraz badanie szczelności przewodów i połączeń przewodów metodą powietrzną
Informacje dodatkoweAdditional information
1. Kuliczkowski A., Lisowska J.: Wymagania normowe w zakresie szczelności przewodów kanalizacyjnych. Rynek Instalacyjny 2000, nr 11, s.75-78,

2. Kuliczkowski A., Lisowska J.: Infiltracja wód gruntowych do wnętrza nieszczelnych przewodów kanalizacyjnych. Przegląd sposobów klasyfikacji zjawiska infiltracji wody gruntowej do przewodów kanalizacyjnych. Rynek Instalacyjny 2001,nr 5, s.41-45,

3. Kuliczkowski A., Lisowska J., Kubicka U..: Hydraulic abnormalities in the sewers examined by using CCTV technique. Materiały konferencyjne VII Międzynarodowego Sympozjum: Water Management and Hydraulic Engineering, Politechnika Gdańska, Międzybrodzie Żywieckie 2001, s. 431-438,

4. Kuliczkowski A., Lisowska J.: Problemy infiltracji wód gruntowych do nieszczelnych przewodów kanalizacyjnych „ Aura”,2002, nr 3, s.14-16,

5. Kuliczkowski A., Lisowska J.: Pomiary szczelności przewodów kanalizacyjnych. Czasopismo INSTAL, 2002, nr 6, s.46-49.

6. Kuliczkowski A., Lisowska J.: Nieprawidłowości hydrauliczne w kanałach badanych techniką video; Nowoczesne Techniki i Technologie Bezwykopowe NTTB, 2002, nr 3,
s.30-33.

7. Kuliczkowski A., Lisowska J., Zwierzchowski D.: Badanie infiltracji wody gruntowej do nieszczelnych kanałów techniką video. Materiały konferencyjne VIII Konferencji Naukowo –Technicznej: Infrastruktura podziemna miast, Politechnika Wrocławska , Wrocław 2002,
s. 216- 226.

8.Kuliczkowski A, Lisowska J.: Propozycje klasyfikacji zjawiska infiltracji wody gruntowej do wnętrza nieszczelnych przewodów kanalizacyjnych, INSTAL, 2004, nr 12, s. 50-54 ,

9. Kuliczkowski A., Lisowska J.: Oddziaływanie na środowisko nieszczelnych przewodów kanalizacyjnych, Aura, 2005 nr 7, s. 22-24
10. Kuliczkowski A., Lisowska J.: Możliwe przypadki infiltracji wód gruntowych do wnętrza nieszczelnych przewodów kanalizacyjnych, BMP Ochrona Środowiska, 2007, nr 3, s. 26-31,

11. Lisowska J. rozprawa doktorska pt.: Analiza techniczno- ekonomiczna infiltracji wód gruntowych do wnętrza nieszczelnych przewodów kanalizacyjnych, Politechnika Świętokrzyska 18.03. 2009

12. Lisowska J. Ilościowa analiza infiltracji wód gruntowych do wnętrza nieszczelnych przewodów kanalizacyjnych:
12.1. materiały konferencyjne VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt.: Nowe Urządzenia, Materiały i Technologie w Wodociągach i Kanalizacji " Kielce 27-29. 04.2009
12.2. Przegląd Komunalny – Zeszyty Komunalne 2009, nr 6 (78), s. 67-70.

13. Praca zbiorowa A. Kuliczkowski i inni: Technologie Bezwykopowe w Inżynierii Środowiska, Wydawnictwo Seidel- Przywecki, Warszawa 2010, współautor rozdziału 20
str. 723-735

14. Lisowska J; Korzyści ekonomiczne wynikające z ograniczenia infiltracji w sieci kanalizacyjnej na przykładzie wybranego kolektora kanalizacyjnego,
14.1. materiały konferencyjne IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo - Szkoleniowej połączonej z wystawą "Technologie bezwykopowe w Inżynierii Środowiska" NO-DIG POLAND 2010 KIELCE 27 – 29 .04. 2010
14.2. Czasopismo INSTAL, 2010 nr 11, str. 58-61

15. Kuliczkowski A., Lisowska J., Gierczak M., Case study of economic impact connected with the elimination of groundwater infiltration in a sewer main, Proceedings of 29th No-Dig 2011, International Society for Trenchless Technology, Berlin 2011., Paper 3C-2, pp.1-10.

Wykaz publikacji dydaktycznych:

1. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Kuliczkowskiego Technologie bezwykopowe w Inżynierii Środowiska Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. Warszawa 2010 s.735 (Kuliczkowski A., Kuliczkowska E., Zwierzchowska A., Zwierzchowski D., Kubicka U., Dańczuk P., Kuliczkowski P., Lisowska J.) – współautor rozdziału

Organizacja kongresów, konferencji i sympozjów naukowych
a) Członkostwo w komitecie organizacyjnym konferencji
- członek komitetu organizacyjnego - II Konferencja Naukowo - Techniczna: Nowe materiały i urządzenia w wodociągach i kanalizacji, Kielce 2001
- członek komitetu organizacyjnego - III Konferencja Naukowo - Techniczna: Nowe materiały i urządzenia w wodociągach i kanalizacji, Kielce 2003
- Członek Komitetu Organizacyjnego IV Ogólnopolskiej, I Międzynarodowej Konferencji Naukowo - Szkoleniowej "Nowe materiały, urządzenia oraz technologie bezwykopowe w wodociągach i kanalizacji", Kielce 2005
- Członek Komitetu Organizacyjnego II Międzynarodowej Konferencji Naukowo - Szkoleniowej "Techniki bezwykopowe w sieciach infrastruktury podziemnej”, Kielce - kwiecień 2006,
- Członek Komitetu Organizacyjnego V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Szkoleniowej "Nowe urządzenia, materiały i technologie w wodociągach i kanalizacji", Kielce, kwiecień 2007
- Członek komitetu organizacyjnego VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Szkoleniowej "Nowe urządzenia, materiały technologie w wodociągach i kanalizacji" INSTAL-WOD-KAN 2009 , Kielce 27-29.04.2009 r.
- Członek komitetu organizacyjnego V Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej "Technologie bezwykopowe w Inżynierii Środowiska" NO- DIG POLAND 2010, Kielce, 27-29 kwietnia 2010 r.
- Członek komitetu organizacyjnego VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej połączonej z wystawą wewnętrzną i zewnętrzną "Nowe urządzenia, materiały i technologie w wodociągach i kanalizacji" INSTAL-WOD-KAN 2011 KIELCE-CEDZYNA 12-14.04.2011r.
- Członek komitetu organizacyjnego V Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej połączonej połączonej z wystawą wewnętrzną i zewnętrzną oraz pokazami technologii "Technologie bezwykopowe" NO-DIG POLAND 2012 Kielce 17 – 19 .04. 2012,
b) Funkcja sekretarza organizacyjnego
- sekretarz ds. Konkursu EUREKA 2011 na VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej połączonej z wystawą wewnętrzną i zewnętrzną "Nowe urządzenia, materiały i technologie w wodociągach i kanalizacji" INSTAL-WOD-KAN 2011; Kielce-Cedzyna 12-14.04.2011 r.
- sekretarz ds. konkursu EXPERT 2012 na V Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej połączonej z wystawą wewnętrzną i zewnętrzną oraz pokazami technologii "Technologie bezwykopowe" NO-DIG POLAND 2012 Kielce 17 – 19 .04. 2012.
Sekretarz Organizacyjny Studiów Podyplomowych "Technologie Bezwykopowe w Inżynierii Środowiska" organizowanych w roku akad.2006/2007 na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
kanalizacja, infiltracja, nieszczelność 5.20 Environmental Engineering