Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inżynier Lidia Bartkiewicz

Faculty: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department: Department of Water and Wastewater Technology
Position: adiunkt
E-mail: lidiab@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:413424569
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Technologia wody i ścieków
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Uprawnienia projektowe Kl-201/93 i Kl-202/93
doradztwo w zakresie technologii oczyszczania ścieków
Informacje dodatkoweAdditional information
Publikacje
2008
1. Lidia Bartkiewicz: „ Dane pochodzące z monitoringu dla potrzeb ustalania opłat za wody opadowe” Miesięcznik INSTAL nr 5/2008 str. 59-62 - krajowa
2. Bartkiewicz L., Studzinski J.: Prognozowanie dopływu ścieków surowych do oczyszczalni za pomocą modelowania matematycznego. Materiały konferencji pn. Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód (M.M. Lozański, Z. Dymaczewski, J.Jeż-Walkowiak, red.). tom II, str. 221-232, Poznań-Gniezno 2008. – krajowa
3. Lidia Bartkiewicz – „Wpływ wód przypadkowych na ilość ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków w Rzeszowie- materiały konferencyjne - XX Jubileuszowa Krajowa konferencja, VIII Międzynarodowa Konferencja - międzynarodowa
„Problemy zagospodarowania wód opadowych” (red. dr hab. Inż. Janusz Łomotowski) – Wrocław , listopad 2008 str.323-330 tom II
4. Lidia Bartkiewicz, Tytuł referatu „Modelowanie ilości ścieków dopływających do oczyszczalni” I Międzynarodowa Konferencja „Wodociągi i Kanalizacja – teoria i praktyka u progu XXI wieku” 31.01 – 1.02.2008 NOT Warszawa
5. Bartkiewicz L., Studzinski J.: Modellierung des Abwasserzuflusses zur Klaeranlage mit den Methoden der kleinsten Quadrate. In: Modellierung und Simualation von Oekosystemen (A. Gnauck, Hrsg.) Workshop Koelpinsee 2008, Shaker Verlag, Berichte aus der Umweltinformatik – konferencja międzynarodowa
2009
6. Jan Studziński, Lidia Bartkiewicz: „Metody i programy wspomagające rozwiązywanie zadań modelowania i identyfikacji systemów” miesięcznik INSTAL nr 4a/2009 str. 59-64
2010
7. Bartkiewicz L., Studziński J.: Mathematical modeling of the hydraulic load of communal wastewater networks. In: Modeling and Simulation 2010, ESM’2010 (G.K. Janssens, K. Ramakers, A. Caris, eds.) EUROSIS-ETI, Hasselt Belgium 2010, pp.156-160 (G63).
2011
8. Bartkiewicz L., Stachura M., Studziński J.: Forecasting of the hydraulic load of communal wastewater networks. In: Modellierung und Simulation von Ökosystemen. Workshop Kölpinsee (A. Gnauck, Hrsg.), Shaker Verlag, Aachen 2011 (w druku).
9. Bartkiewicz L., Stachura M., Studziński J.: Modelowanie obciążenia hydraulicznego miejskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego. Monografia pod redakcją prof. dr hab. inż. Janusza Łomotowskiego „Wody opadowe a zjawiska ekstremalne”. Wyd. Seidel-Przywecki – 2011, str. 75-82 –(wyd. recenzowane).
10. Bartkiewicz L., Studziński J.: “Mathematische Modelle zur Vorhersage des Rohabwasserzuflusses zur Kläranlage“. In: Modellierung und Simulation von Ökosystemen, Workshop Kölpinsee (A. Gnauck, Hrsg.), Shaker Verlag, Aachen 2011, pp.124-137. (60%), (- 3 pkt.)
11. Udział w projekcie rozwojowym MNiSzW nr R1100101 – Raport „ Oczyszczalnia ścieków w Rzeszowie” dla Instytutu Badań Systemowych PAN.
12. Udział w projekcie badawczym MNiSzW nr 514297733 dla Instytutu Badań Systemowych PAN
Słowa kluczoweDziedziny nauki
technologia oczyszczania, ścieki, woda, projektowanie
5.20 Environmental Engineering