Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

mgr Anna Pawińska

Faculty: Faculty of Management and Computer Modelling
Department: Department of Applied Mathematics and Computer Science
Position: asystent
E-mail: a.pawinska@tu.kielce.pl
Address: al.1000-lecia P.P.7, 25-314 Kielce
Phone number:(41) 34-24-520
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
matematyka, metody numeryczne, zagadnienia odwrotne, funkcje Trefftzamathematics, numerical methods, inverse problems, Trefftza functions
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Identyfikacja źródeł, identyfikacja warunku brzegowegosource and boundary condition identification
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
braknone
Informacje dodatkoweAdditional information
A. Maciąg, A. Pawińska, Identyfikacja strumienia ciepła w warstwie płaskiej – rozwiązanie zagadnienia odwrotnego z wykorzystaniem różnych wariantów metody funkcji Trefftza, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, seria: Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją nr 2(16), pp. 119–138, 2011

K.Grysa, A. Maciąg, A. Pawińska, Solving nonlinear direct and inverse problems of stationary heat transfer by using Trefftz functions, International Journal of Heat and Mass Transfer nr 55, pp. 7336–7340, 2012

A. Maciąg, A. Pawińska, Solving direct and inverse problems of plate vibration by using the Trefftz functions, Journal of Theoretical and Applied Mechanics nr 51, pp. 543-552, 2013

M.J. Al-Khatib, A. Maciąag, A. Pawińska, The Trefftz functions in different methods of solving the direct and inverse problems for beam with variable stiffness, 8th International Conference on Inverse Problems in Engineering. Book of Abstracts, pp. 27-28, 2014

Grysa K., Maciąg A., Kisiel M., Mazurczak P., Pawińska A., Variants of Finite Element Method with Trefftz Base Functions for Solving Direct and Inverse Nonlinear Heat Conduction Problems, Konferencja APCOM&ISCM 11-14th Dec, 2013, Singapore,

Maciąg A., Pawińska A., Solution of the direct and inverse problems for beam, Computational and Applied Mathematics, 2014,

Pawińska A., Błasiak S., TEMPERATURE IDENTIFICATION IN THE STRUCTURAL ELEMENTS OF NON-CONTACTING FACE SEALS BY USING TREFFTZ FUNCTIONS, Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Mechanical Series, vol. LX, No. 2, 2014,
A. Maciąg, A. Pawińska, Identyfikacja strumienia ciepła w warstwie płaskiej – rozwiązanie zagadnienia odwrotnego z wykorzystaniem różnych wariantów metody funkcji Trefftza, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, seria: Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją nr 2(16), pp. 119–138, 2011

K.Grysa, A. Maciąg, A. Pawińska, Solving nonlinear direct and inverse problems of stationary heat transfer by using Trefftz functions, International Journal of Heat and Mass Transfer nr 55, pp. 7336–7340, 2012

A. Maciąg, A. Pawińska, Solving direct and inverse problems of plate vibration by using the Trefftz functions, Journal of Theoretical and Applied Mechanics nr 51, pp. 543-552, 2013

M.J. Al-Khatib, A. Maciąag, A. Pawińska, The Trefftz functions in different methods of solving the direct and inverse problems for beam with variable stiffness, 8th International Conference on Inverse Problems in Engineering. Book of Abstracts, pp. 27-28, 2014

Grysa K., Maciąg A., Kisiel M., Mazurczak P., Pawińska A., Variants of Finite Element Method with Trefftz Base Functions for Solving Direct and Inverse Nonlinear Heat Conduction Problems, Konferencja APCOM&ISCM 11-14th Dec, 2013, Singapore,

Maciąg A., Pawińska A., Solution of the direct and inverse problems for beam, Computational and Applied Mathematics, 2014,

Pawińska A., Błasiak S., TEMPERATURE IDENTIFICATION IN THE STRUCTURAL ELEMENTS OF NON-CONTACTING FACE SEALS BY USING TREFFTZ FUNCTIONS, Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Mechanical Series, vol. LX, No. 2, 2014,
Słowa kluczoweDziedziny nauki
mathematics, numerical methods, inverse problems, Trefftz functions 2.1 Mathematics
5.1 Mechanics