Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr hab. inż. Łukasz Orman, prof. PŚk

Faculty: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department: Department of Water Supply and Sanitary Installations
Position: Prodziekan ds. Ogólnych
E-mail: orman@tu.kielce.pl
Address:
Phone number:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
wymiana ciepłaheat transfer
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
pomiary temperatury, wilgotności i pokrewne; projektowanie systemów grzewczych/klimatyzacyjnych measurements of temperature, humidity and ect,; design of heating and air conditioning systems
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
braknone
Informacje dodatkoweAdditional information
Książki:
Purgał P., Orman Ł.J., Korzystanie z odnawialnych źródeł energii, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 2012 (podręcznik akademicki)
Orman Ł.J., Układy klimatyzacyjne – zagadnienia wstępne, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 2012 (skrypt)

Wybrane publikacje (od 2008 roku):
1. Kuliczkowski A., Kuliczkowska E., Orman Ł., Problemy obsledowania, projektirowania i stroitelstwa pri beztranszejnom obnowlenii kanalizacjonnych trub, ROBT,Nr 9, s. 25 – 29, 2008
2. Orman Ł.J., Wymienniki ciepła z pokryciem porowatym jako element oszczędności energii, Praca zbiorowa pod red. Henryka Kapronia, Mat XIV Konf. Naukowo – Technicznej „Rynek Ciepła - REC 2008”, s. 109 –113, Nałęczów – Lublin, 2008.
3. Żygadło M., Orman Ł.J., Możliwości odzysku energii w procesie mechaniczno – biologicznej przeróbki odpadów komunalnych, Praca zbiorowa pod red. Henryka Kapronia, Mat XIV Konf. Naukowo – Technicznej „Rynek Ciepła - REC 2008”, s. 159 –166, Nałęczów – Lublin, 2008.
4. Orman Ł. J., Analiza efektywnej przewodności cieplnej mikropokryć porowatych, Mat. Konf. „Terotechnologia 2008”, Zeszyty Naukowe nr 11, Nauki Techniczne: Budowa i Eksploatacja Maszyn, s. 215 - 220, 2008.
5. Orman Ł.J., Radek N., Latosińska J., Badania wymiany ciepła przy wrzeniu na powierzchni modyfikowanej elektroiskrowo, Mat. Konf. „Terotechnologia 2008”, Zeszyty Naukowe nr 11, Nauki Techniczne: Budowa i Eksploatacja Maszyn, s. 209 - 214, 2008.
6. Orman Ł. J., Nucleate boiling heat transfer on a smooth surface of a fin, XII Międzynarodowe Sympozjum Wymiana Ciepła i Odnawialne Źródła Energii HTRSE'2008 Heat Transfer and Renewable Sources of Energy 2008, s.363 – 369, 2008.
7.Radek N., Orman Ł.J., Water boiling on electro-spark deposited copper coating, ВІСНИК, Ukraina, nr 6, s. 233 – 236, 2008.
8. Orman Ł., Orzechowski T.: Analysis of boiling heat transfer on the non-isothermal surface covered with selected wire mesh structures, 7th World Conference on Experimental Heat Transfer ExHFT-7, 2009.
9. Orman Ł.J., Possibilities of heat transfer enhancement in automotive heat exchangers, Proc. of 13th Int. Conf. „Transport Means 2009”, s. 116 – 119, Kaunas University of Technology, Lithuania, 2009.
10. Orman K., Chatys R., Orman Ł.J., Non – contact temperature measurements in medical diagnostics, Ultrasound, vol. 64, no 2, Proc. of Int. Conf. “Non-Destructive Testing and Diagnostics – 2009”s. 24 – 26.
11. Orman Ł.J., Badania termowizyjne w ocenie termoizolacyjności budynków, Instal 4A/2009, s. 19 – 23, 2009.
12. Orman Ł.J., Sułek M., Diagnostyka metodą termografii w podczerwieni w ocenie termoizolacyjności i charakterystyki energetycznej, Konferencja n-t Terotechniologia 2009. Zeszyty Naukowe PŚk: Nauki techniczne-budowa i eksploatacja maszyn, Kielce, s. 325 – 330, 2009.
13. Gawdzik J., Latosińska J., Orman, Ł.J., Radek N., Wpływ składu surowcowego materiałów konstrukcyjnych na ich właściwości eksploatacyjne, Konferencja n-t Terotechniologia 2009. Zeszyty Naukowe PŚk: Nauki techniczne-budowa i eksploatacja maszyn, Kielce, s. 142 – 146, 2009.
14. Orman Ł.J., Chatys R., The impact of geometrical parameters of heat transfer enhancing microstructures on boiling heat transfer, Proc. of 16th Int. Conf. Mechanics of Composite Materials-2010, Ryga Latvia, s. 146 (book of abstracts, CD), 2010.
15. Orman K., Orman Ł.J., Radek N., Stability analysis of infrared cameras in view of their application in health care, ВІСНИК, Ukraina, nr 10, s. 149 – 152, 2010.
16. Orman Ł.J., Possibility of the application of microstructures in heating and ventilation systems, Structure and Environment, Kielce University of Technology, Nr 1, vol. 2, s. 41 – 45, 2010.
17. Orman Ł.J., Odzysk energii z odpadów komunalnych poprzez przeróbkę mechaniczno - – biologiczną, Mat. VII Konf. Problemy Unieszkodliwiania Odpadów, Politechnika Warszawska, s. 134 – 137, 2010.
18. Latosińska J., Orman Ł.J., Wpływ dodatku odpadowego na wytrzymałość na ściskanie materiałów budowlanych, Mat. VII Konf. Problemy Unieszkodliwiania Odpadów, Politechnika Warszawska, s. 138 – 140, 2010.
19. Orman Ł.J., Wykorzystanie techniki termowizyjnej w wybranych aplikacjach inżynieryjnych, Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, nr 3, s. 3 – 5, 2011.
20. Orman Ł.J., Chatys R., Heat transfer augmentation possibility for vehicle heat exchangers, Proc. of 15th Int. Conf. „Transport Means 2011”, s. 9 – 12, Kaunas University of Technology, Lithuania, 2011.
21. Orman Ł.J., Measurements of boiling heat transfer on a single fin, Structure and Environment, Kielce University of Technology, Nr 2, vol. 3, s. 47 – 51, 2011.
22. Latosińska J., Orman Ł.J., Radek N., Waste materials for the production of ceramics, Structure and Environment, Kielce University of Technology, Nr 3, vol. 3, s. 49 – 53, 2011.
23. Latosińska J., Radek N., Orman Ł.J., Gawdzik J., Wpływ dodatków odpadowych na właściwości spieków ceramicznych, Zeszyty Naukowe PŚk nr 17: Nauki techniczne-budowa i eksploatacja maszyn, Mat Konf "Terotechnologia 2011", s. 74 - 79, Kielce, 2012.
24. Latosińska J., Radek N., Orman Ł.J., The influence of waste additives on the material operational properties, w Selected problems of mechanical engineering and maintenance, ed. Norbert Radek, M29, s. 30 – 36, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 2012.
25. Ludynia A., Orman L.J., Prelimimary tests of thermal conductivity of selected soil types, Mat. 1. Międz. Konf., AIIC 2013, 24-26 April, Azores Portugal, s. 410-413, 2013.
26. Radek N., Orman Ł.J., Bronček J., Wymiana ciepła na powierzchni modyfikowanej elektroiskrowo, Technológ, 3, Zilinska Universita v Ziline, s. 185 – 188, 2013.
27. Ludynia A., Orman Ł.J., Thermal conductivity of soil – experimental investigation, Mat. Konf. “Transcom 2013” section 7: Civil engineering, Zilinska Universita v Ziline, s. 155 – 157, 2013.
28. Jandačka J., Kapjor A., Malcho M., Orman Ł.J., Selected scientific and engineering applications of infrared technology, Structure and Environment, nr 2, vol. 5, s. 31 – 39, 2013.
29. Radek N., Orman Ł.J., Shalapko J., Malcho M., Results of boiling heat transfer tests on laser treated copper fin, ВІСНИК Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego, nr 6, s. 58 – 60, 2013.
30. Orman Ł.J., Radek N., Malcho M., Boiling heat transfer on surfaces with microstructural coatings, w “Interdisciplinary Integration of Science in Technology, Education and Economy” ed. Shalapko, Żółtowski, Khmelnytsky – Jaremche, s. 457 – 465, 2013.
31. Piotrowski J. Zb., Orman Ł.J., Lucas X., Zender – Świercz E., Telejko M., Koruba D., Tests of thermal resistance of simulated walls with the reflective insulation, Mat. Międz. Konf. “Experimental Fluid Mechanics 2013”, Kutná Hora, Czechy, s. 569 – 572, 2013.
32. Orman Ł.J., Boiling heat transfer on single phosphor bronze and copper mesh microstructures, Mat. Międz. Konf. “Experimental Fluid Mechanics 2013”, Kutná Hora, Czechy, s. 519 – 522, 2013.
33. Radek N., Malcho M., Jandačka J., Orman Ł.J., Wpływ modyfikacji powierzchni mikrostrukturą siatkową na wymianę ciepła przy wrzeniu, Mat. Konf. „Terotechnologia 2013”, Zeszyty Naukowe PŚk nr 18: Nauki techniczne-budowa i eksploatacja maszyn, s. 173 – 177, 2014.
34. Orman Ł.J., Boiling heat transfer on meshed surfaces of different aperture, Mat. Konf. “The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energetics 2014”, Liptovski Jan, Słowacja, s. 177 – 180, 2014. AIP Conf. Proc. 1608, 169 (2014) - WoS
35. Radek N., Orman Ł.J., Bronček J., Kapjor A., Intensyfikacja wrzenia pęcherzykowego poprzez modyfikację powierzchni wymiennikowej, Technológ, 2, Zilinska universita v Ziline, s. 99 – 102, 2014.
36. Koruba D., Zender-Świercz E., Piotrowski J.Zb., Orman Ł., Telejko M., Próba poprawy jakości powietrza wewnętrznego w przedszkolu, Budownictwo i architektura, 13 (4), s. 7-13, 2014
37. Radek N., Orman Ł.J., Antoszewski K., Spiekane struktury siatkowe w wymianie ciepła przy wrzeniu, Technolog, 3, s. 168 – 171, 2015
38. Orman Ł.J., Kapjor A., Huzvar J., Analysis of boiling heat transfer on the isothermal surface covered with a single copper mesh, Proc. of Conf. Transcom - Section 5, Żylina, Słowacja, s. 229 - 232, 2015
39. Kolankowska M., Kozlowski T., Ludynia A., Orman Ł.J., Experimental determination of thermal conductivity of selected kinds of soil, Proc. of Conf. Transcom - Section 7, Żylina, Słowacja, s. 129 - 133, 2015
Books:
Purgał P., Orman Ł.J., Korzystanie z odnawialnych źródeł energii, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 2012
Orman Ł.J., Układy klimatyzacyjne – zagadnienia wstępne, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 2012

Selected publications (since 2008):
1. Kuliczkowski A., Kuliczkowska E., Orman Ł., Problemy obsledowania, projektirowania i stroitelstwa pri beztranszejnom obnowlenii kanalizacjonnych trub, ROBT,Nr 9, s. 25 – 29, 2008
2. Orman Ł.J., Wymienniki ciepła z pokryciem porowatym jako element oszczędności energii, Praca zbiorowa pod red. Henryka Kapronia, Mat XIV Konf. Naukowo – Technicznej „Rynek Ciepła - REC 2008”, s. 109 –113, Nałęczów – Lublin, 2008.
3. Żygadło M., Orman Ł.J., Możliwości odzysku energii w procesie mechaniczno – biologicznej przeróbki odpadów komunalnych, Praca zbiorowa pod red. Henryka Kapronia, Mat XIV Konf. Naukowo – Technicznej „Rynek Ciepła - REC 2008”, s. 159 –166, Nałęczów – Lublin, 2008.
4. Orman Ł. J., Analiza efektywnej przewodności cieplnej mikropokryć porowatych, Mat. Konf. „Terotechnologia 2008”, Zeszyty Naukowe nr 11, Nauki Techniczne: Budowa i Eksploatacja Maszyn, s. 215 - 220, 2008.
5. Orman Ł.J., Radek N., Latosińska J., Badania wymiany ciepła przy wrzeniu na powierzchni modyfikowanej elektroiskrowo, Mat. Konf. „Terotechnologia 2008”, Zeszyty Naukowe nr 11, Nauki Techniczne: Budowa i Eksploatacja Maszyn, s. 209 - 214, 2008.
6. Orman Ł. J., Nucleate boiling heat transfer on a smooth surface of a fin, XII Międzynarodowe Sympozjum Wymiana Ciepła i Odnawialne Źródła Energii HTRSE'2008 Heat Transfer and Renewable Sources of Energy 2008, s.363 – 369, 2008.
7.Radek N., Orman Ł.J., Water boiling on electro-spark deposited copper coating, ВІСНИК, Ukraina, nr 6, s. 233 – 236, 2008.
8. Orman Ł., Orzechowski T.: Analysis of boiling heat transfer on the non-isothermal surface covered with selected wire mesh structures, 7th World Conference on Experimental Heat Transfer ExHFT-7, 2009.
9. Orman Ł.J., Possibilities of heat transfer enhancement in automotive heat exchangers, Proc. of 13th Int. Conf. „Transport Means 2009”, s. 116 – 119, Kaunas University of Technology, Lithuania, 2009.
10. Orman K., Chatys R., Orman Ł.J., Non – contact temperature measurements in medical diagnostics, Ultrasound, vol. 64, no 2, Proc. of Int. Conf. “Non-Destructive Testing and Diagnostics – 2009”s. 24 – 26.
11. Orman Ł.J., Badania termowizyjne w ocenie termoizolacyjności budynków, Instal 4A/2009, s. 19 – 23, 2009.
12. Orman Ł.J., Sułek M., Diagnostyka metodą termografii w podczerwieni w ocenie termoizolacyjności i charakterystyki energetycznej, Konferencja n-t Terotechniologia 2009. Zeszyty Naukowe PŚk: Nauki techniczne-budowa i eksploatacja maszyn, Kielce, s. 325 – 330, 2009.
13. Gawdzik J., Latosińska J., Orman, Ł.J., Radek N., Wpływ składu surowcowego materiałów konstrukcyjnych na ich właściwości eksploatacyjne, Konferencja n-t Terotechniologia 2009. Zeszyty Naukowe PŚk: Nauki techniczne-budowa i eksploatacja maszyn, Kielce, s. 142 – 146, 2009.
14. Orman Ł.J., Chatys R., The impact of geometrical parameters of heat transfer enhancing microstructures on boiling heat transfer, Proc. of 16th Int. Conf. Mechanics of Composite Materials-2010, Ryga Latvia, s. 146 (book of abstracts, CD), 2010.
15. Orman K., Orman Ł.J., Radek N., Stability analysis of infrared cameras in view of their application in health care, ВІСНИК, Ukraina, nr 10, s. 149 – 152, 2010.
16. Orman Ł.J., Possibility of the application of microstructures in heating and ventilation systems, Structure and Environment, Kielce University of Technology, Nr 1, vol. 2, s. 41 – 45, 2010.
17. Orman Ł.J., Odzysk energii z odpadów komunalnych poprzez przeróbkę mechaniczno - – biologiczną, Mat. VII Konf. Problemy Unieszkodliwiania Odpadów, Politechnika Warszawska, s. 134 – 137, 2010.
18. Latosińska J., Orman Ł.J., Wpływ dodatku odpadowego na wytrzymałość na ściskanie materiałów budowlanych, Mat. VII Konf. Problemy Unieszkodliwiania Odpadów, Politechnika Warszawska, s. 138 – 140, 2010.
19. Orman Ł.J., Wykorzystanie techniki termowizyjnej w wybranych aplikacjach inżynieryjnych, Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, nr 3, s. 3 – 5, 2011.
20. Orman Ł.J., Chatys R., Heat transfer augmentation possibility for vehicle heat exchangers, Proc. of 15th Int. Conf. „Transport Means 2011”, s. 9 – 12, Kaunas University of Technology, Lithuania, 2011.
21. Orman Ł.J., Measurements of boiling heat transfer on a single fin, Structure and Environment, Kielce University of Technology, Nr 2, vol. 3, s. 47 – 51, 2011.
22. Latosińska J., Orman Ł.J., Radek N., Waste materials for the production of ceramics, Structure and Environment, Kielce University of Technology, Nr 3, vol. 3, s. 49 – 53, 2011.
23. Latosińska J., Radek N., Orman Ł.J., Gawdzik J., Wpływ dodatków odpadowych na właściwości spieków ceramicznych, Zeszyty Naukowe PŚk nr 17: Nauki techniczne-budowa i eksploatacja maszyn, Mat Konf "Terotechnologia 2011", s. 74 - 79, Kielce, 2012.
24. Latosińska J., Radek N., Orman Ł.J., The influence of waste additives on the material operational properties, w Selected problems of mechanical engineering and maintenance, ed. Norbert Radek, M29, s. 30 – 36, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 2012.
25. Ludynia A., Orman L.J., Prelimimary tests of thermal conductivity of selected soil types, Mat. 1. Międz. Konf., AIIC 2013, 24-26 April, Azores Portugal, s. 410-413, 2013.
26. Radek N., Orman Ł.J., Bronček J., Wymiana ciepła na powierzchni modyfikowanej elektroiskrowo, Technológ, 3, Zilinska Universita v Ziline, s. 185 – 188, 2013.
27. Ludynia A., Orman Ł.J., Thermal conductivity of soil – experimental investigation, Mat. Konf. “Transcom 2013” section 7: Civil engineering, Zilinska Universita v Ziline, s. 155 – 157, 2013.
28. Jandačka J., Kapjor A., Malcho M., Orman Ł.J., Selected scientific and engineering applications of infrared technology, Structure and Environment, nr 2, vol. 5, s. 31 – 39, 2013.
29. Radek N., Orman Ł.J., Shalapko J., Malcho M., Results of boiling heat transfer tests on laser treated copper fin, ВІСНИК Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego, nr 6, s. 58 – 60, 2013.
30. Orman Ł.J., Radek N., Malcho M., Boiling heat transfer on surfaces with microstructural coatings, w “Interdisciplinary Integration of Science in Technology, Education and Economy” ed. Shalapko, Żółtowski, Khmelnytsky – Jaremche, s. 457 – 465, 2013.
31. Piotrowski J. Zb., Orman Ł.J., Lucas X., Zender – Świercz E., Telejko M., Koruba D., Tests of thermal resistance of simulated walls with the reflective insulation, Mat. Międz. Konf. “Experimental Fluid Mechanics 2013”, Kutná Hora, Czechy, s. 569 – 572, 2013.
32. Orman Ł.J., Boiling heat transfer on single phosphor bronze and copper mesh microstructures, Mat. Międz. Konf. “Experimental Fluid Mechanics 2013”, Kutná Hora, Czechy, s. 519 – 522, 2013.
33. Radek N., Malcho M., Jandačka J., Orman Ł.J., Wpływ modyfikacji powierzchni mikrostrukturą siatkową na wymianę ciepła przy wrzeniu, Mat. Konf. „Terotechnologia 2013”, Zeszyty Naukowe PŚk nr 18: Nauki techniczne-budowa i eksploatacja maszyn, s. 173 – 177, 2014.
34. Orman Ł.J., Boiling heat transfer on meshed surfaces of different aperture, Mat. Konf. “The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energetics 2014”, Liptovski Jan, Słowacja, s. 177 – 180, 2014. AIP Conf. Proc. 1608, 169 (2014) - WoS
35. Radek N., Orman Ł.J., Bronček J., Kapjor A., Intensyfikacja wrzenia pęcherzykowego poprzez modyfikację powierzchni wymiennikowej, Technológ, 2, Zilinska universita v Ziline, s. 99 – 102, 2014.
36. Koruba D., Zender-Świercz E., Piotrowski J.Zb., Orman Ł., Telejko M., Próba poprawy jakości powietrza wewnętrznego w przedszkolu, Budownictwo i architektura, 13 (4), s. 7-13, 2014
37. Radek N., Orman Ł.J., Antoszewski K., Spiekane struktury siatkowe w wymianie ciepła przy wrzeniu, Technolog, 3, s. 168 – 171, 2015
38. Orman Ł.J., Kapjor A., Huzvar J., Analysis of boiling heat transfer on the isothermal surface covered with a single copper mesh, Proc. of Conf. Transcom - Section 5, Żylina, Słowacja, s. 229 - 232, 2015
39. Kolankowska M., Kozlowski T., Ludynia A., Orman Ł.J., Experimental determination of thermal conductivity of selected kinds of soil, Proc. of Conf. Transcom - Section 7, Żylina, Słowacja, s. 129 - 133, 2015
Słowa kluczoweDziedziny nauki
heat transfer 5.12 Thermal Technology
5.20 Environmental Engineering