Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

doktor Dmytro Mierzejewski

Faculty: Faculty of Management and Computer Modelling
Department: Department of Mathematics
Position: asystent
E-mail: dmytro@tu.kielce.pl
Address:
Phone number:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Analiza matematyczna, algebra. Badałem niektóre pytania dotyczące wielomianów kwaternionowych. Jeszcze wcześniej zajmowałem się analizą funkcjonalną.Mathematical analysis, algebra. I studied some problems concerning quatedrnionic polynomials. Earlier I dealt with functional analysis.
Języki komunikacjiLanguages of communication
Polski, ukraiński, rosyjski, angielski, esperanto.Polish, Ukrainian, Russian, English, Esperanto.
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Brak.No.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Brak.No.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Quaternion, polynomial, equation, mathematical analysis, functional analysis. 2.1 Mathematics