Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Krzysztof Stępień

Faculty: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department: Department of Mechanical Technology and Metrology
Position: adiunkt
E-mail: kstepien@tu.kielce.pl
Address: Al. 1000-lecia P. P. 7, 25-553 Kielce
Phone number:+41 3424477
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
metrologia wielkości geometrycznychmetrology of geometrical quantities
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
wspólrzędnościowe maszyny pomiarowe, profilometry stykowe i optyczne, mikroskop sił atomowych, przyrządu do pomiaru odchyłek okrągłości i walcowości, przyrządy warsztatowe
coordinate measuring machines, contact and non-contact profilometers, iatomic force microscope, nstruments for roundness and cylindricity measurements
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
pomiary wielkości geometrycznych, pomiary chropowatości powierzchnimeasurements of geometrical quantities, measurements of roughness
Informacje dodatkoweAdditional information
WYKAZ PUBLIKACJI

1. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: Concept of reference measurements of cylindricity profiles of machine parts: XVII IMEKO World Congress „Metrology in the 3rdMillennium” Dubrovnik 2003, s. 201 – (PR- udział własny - 30%) – 0,3 pkt.
2. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: Application of profilometric devices for precise measurement of straightness profiles of machine elements. 2nd International Congress of Precision Machining. ICPM 2003. Proceedings. Praga 2003, s. 8 - 13 (PR – 30%) – 0,3 pkt.
3. Adamczak S., Michalski. D., Stępień K.: The coordinate measuring machine Eclipse 550 – practical aspects of the check accuracy. Zeszyty Naukowe PŁ Filii w Bielsku – Białej, Budowa i Eksploatacja Maszyn, nr 53 (2000), zeszyt 33, Bielsko – Biała 2000, str. 21-28 (PR – udział własny 40%) - 0,4 pkt..
4. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: Wykorzystanie funkcji korelacji wzajemnej w pomiarach zarysów okrągłości. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "OM 2000 – Obróbka Materiałów – Stan Obecny i Kierunki Rozwoju". Kraków 11-12 maja 2000. Materiały Konferencyjne, str. 119-127 (PR – 20%) – 0,2 pkt.
5. Adamczak S., Michalski D., Stępień K.,: Zeiss calypso package – a new approach to co - ordinate measurements. IV Europejska Konferencja Młodych Pracowników Naukowych i Badawczych – TRANSCOM 2001. Żilina (SK) 25-27 czerwca 2001. Materiały konferencyjne sekcji "Technologie Mechaniczne", str. 287-290 (PR-40%) – 0,4 pkt.
6. Adamczak S., Michalski D., Stępień K.,: Computer method of geometrical structure of a surface measurements accuracy evaluation. Konferencja międzynarodowa - International Carpathian Control Conference ICCC' 2002. Malenovice (CZ), 27-30 maja 2002. Materiały konferencyjne, str. 27-32 (PR-20 %) – 0,2 pkt..
7. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.,: The function of cross correlation in comparing roundness profiles. Konferencja międzynarodowa - International Carpathian Control Conference ICCC' 2002. Malenovice (CZ), 27-30 maja 2002. Materiały konferencyjne, str. 21-26. (PR-25 %) – 0,25 pkt.
8. Adamczak S., Michalski D., Stępień K.,: Computer method of profile measurements accuracy evaluation on CMM. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Współrzędnościowa Technika Pomiarowa". Bielsko – Biała 2002. Materiały konferencyjne, zeszyt nr 3 (2002), str. 31-39 (PR- 33%) – 0,3 pkt .
9. Miko E., Stępień K.,: Influence of machining factor on the geometrical microstructure of surface milled with ball – end cutters on a CNC milling machine. VI Konferencja Międzynarodowa "Nové smery vo výrobnom inžinierstve 2002". Preszow (SK), 13-14. czerwca 2002. Materiały konferencyjne, str. 270-274 (PR- 50 %) – 0,5pkt.
10. Janecki D., Stępień K.: Experimental verification of the concept of reference measurements of cylindricity profiles. 5th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications „Transcom 2003”, Żilina 2003, s. 139 – 142 (PR – udział własny 50 %) – 0,5 pkt.
11. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: Komputerowe symulacyjne badania odniesieniowych pomiarów zarysów walcowości. I Międzynarodowa Konferencja „Metrologia w Technikach Wytwarzania”, t. 1, Kraków 2003, s. 23 – 30 (PR – 30 %) – 0,3 pkt.
12. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: Nowe możliwości pomiarów walcowości dużych części maszyn. IV Wrocławskie Sympozjum „Automatyzacja produkcji. Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej, Nr 48, t. I, Wrocław 2003, s. 523 – 531 (PR – 30 %) – 0,3 pkt.
13. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: Experimental Testing of the Concept of Reference Cylindricity Measurements . VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współrzędnościowa Technika Pomiarowa, Bielsko-Biała 2004,. Materiały Konferencyjne, s. 17 – 24 (PR – 30 %) – 0,3 pkt.
14. Janecki D., Stępień K.: Applying the normalized cross correlation function to the comparison of cylindricity profiles. Metrology and Measurement Systems, vol. XI, nr 3/2004, s. 209 – 220
15. Adamczak S., Stępień K.: Metrologia w systemach zarządzania jakością jako ważny element wzrostu konkurencyjności gospodarki. III Konferencja Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych (CAMT) nt. „Centra Doskonałości – ich rola w badaniach i wzroście konkurencyjności gospodarki”, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2004, s. 97 – 106
16. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: Ocena dokładności pomiaru walcowości części maszyn metodą odniesieniową. Kongres Metrologii nt. „Metrologia w procesie poznania”, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2004, s. 233 – 236
17. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: Investigation on Possibilities of Applying Reference Methods in Accurate Cylindricity Measurements. 8th International Symposium on „Measurement and Quality Control in Production”. VDI-Berichte Nr 1860, Erlangen - Niemcy 2004, s. 719 – 726
18. Janecki D., Adamczak S., Stępień K.: Analysis of the accuracy of reference cylindricity measurements using the normalized cross correlation function. CEEPUS - Science Report Project PL-127 "Measuring Technology in Advanced Machine Manufacturing Systems" Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2004. s. 57 – 66.
19. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: Statystyczne badania dokładności pomiaru zarysów walcowości metodą odniesieniową. Pomiary Automatyka Kontrola, nr 6/2005, Warszawa, s. 6 – 8.
20. Stępień K., Janecki D.: Badanie możliwości wykorzystania funkcji interkorelacji do porównywania zarysów walcowości. Przegląd Mechaniczny nr 9/05 (suplement), Warszawa, s. 249-252.
21. Adamczak S., Janusiewicz A., Stępień K.: Establishing and verifying the method for error analysis of roundness profile measurement under industrial conditions. 3rd International Congress of Precision Machining - ICPM 2005. Wiedeń, 18-19 września 2005, s. 17-26.
22. Stępień K., Janecki D.: Testing the accuracy of the V-block method for measurement of cylindricity using the coefficient of profile coincidence. 3rd International Congress of Precision Machining - ICPM 2005. Wiedeń, 18-19 września 2005, s. 305-310.
23. Janecki D., Stępień K.: Legendre polynomials used for the approximation of cylndrical surfaces. Communications – Scientific Letters of the University of Žilina, nr 4/2005, s. 59-61. (PR – udział własny 50 %) – 0,5 pkt. (przedruk referatu wygłoszonego na 6th Międzynarodowej Konferencji „Transcom 2005”, Żilina 2005).
24. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: The Comparison of cylindricity profiles using normalized cross-correlation function. Measurement Science Review – Journal of the Institute of Measurement Science – On-line edition, Vol. 6, Section 3, Nr 1, 2006, Bratislava, s. 18-21. (przedruk referatu prezentowanego na V Międzynarodowej Konferencji “Measurement 2005”. Smolenice (SK), 15-19 maja 2005)
25. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: Investigating the accuracy of cylindricity deviation measurement on CMM's using the cross-correlation function. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Współrzędnościowa Technika Pomiarowa", Bielsko-Biała, 3-5 kwietnia 2006, (materiały konferencyjne - Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej, nr 22, seria 7 "Konferencje". Bielsko-Biała, s. 13-18).
26. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: Application of the CYFORM software to accurate measurement and analysis of form errors. 8th International Scientific Conference "New Ways in Manufacturing Technologies 2006", Presov (Słowacja), 22-23 czerwca 2006, s. 147-150.
27. Stanisław Adamczak, Dariusz Janecki, Krzysztof Stępień, An analysis of errors of V-block cylindricity measurement with a regard to the method parameters, , XVIII IMEKO WORLD CONGRESS, Metrology for a Sustainable Development, September, 17 – 22, 2006, Rio de Janeiro, Brazil.
28. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: Investigating the off-nominal orientation of the sensor axis in reference cylindricity measurements. VI Międzynarodowa Konferencja "Inżynieria Produkcji – Wiedza – Wizja – Programy Ramowe", Wrocław, 7-8 grudnia 2006, s. 201-206.
29. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: Influence of the guideway slope on the result of the reference cylindricity measurement. CEEPUS - Science Report Project PL-0007 "Modern Metrology in Quality Management Systems" Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2006, s. 29 – 40.
30. Adamczak S. , Janecki D., Stępień K.: Calcualtion of the assocaited cylinder parameters by the least squares metod. 7th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications „Transcom 2007”, Zilina (Słowacja) 2007, s. 11 – 14.
31. Adamczak S. , Janecki D., Stępień K.: Obliczanie położenia osi walca skojarzonego dla elementów walcowych mierzonych strategią „klatki”. Kongres Metrologii 2007 nt. „Metrologia – narzędzie poznania i droga rozwoju”. Kraków, 9-13 września 2007.
32. Janecki D., Adamczak S., Stępień K.: Obliczanie parametrów okręgu skojarzonego dla przerywanych zarysów okrągłości. Przegląd Mechaniczny nr 9/07 (suplement), Warszawa 2007, s. 111-114.
33. Stępień K., Janecki D.: Badanie wpływu pochylenia prowadnicy czujnika na wynik pomiaru zarysu walcowości metodą odniesieniową. Przegląd Mechaniczny nr 9/07 (suplement), Warszawa 2007, s. 111-114.
34. Adamczak S. , Janecki D., Stępień K.: Calculation of the associated feature for barrell and saddle-shaped cylindrical elements. IV. International Congress on Precision Machining – ICPM 2007. Sandomierz-Kielce, 25-28 września 2007., s. 41-48.
35. Makieła W., Stępień K.: Method of evaluation of roundness profiles of machine parts using the wavelet analysis. IV. International Congress on Precision Machining – ICPM 2007. Sandomierz-Kielce, 25-28 września 2007, s. 119-126.
36. Janecki D., Adamczak S., Stępień K.: Calculation of the associated cylinder axis for elements measured by the „bird-cage” strategy. 9th International Symposium on Measurement and Quality Control (9th ISMQC). 21-24 listopada 2007, IIT Madras-Chennai, Indie, s. 156-160.
37. Janecki D., Adamczak S., Stępień K.: Calculating associated cylinder parameters for interrupted roundness profiles. 9th International Symposium on Measurement and Quality Control (9th ISMQC). 21-24 listopada, IIT Madras-Chennai, Indie 2007, s. 145-149.
38. Adamczak S., Stępień K.: Application of the Matlab software to comparison of cylindricity profiles of machine parts. 9th International Scientific Conference "New Ways in Manufacturing Technologies 2008", Presov (Słowacja), 19-21 czerwca 2008, s. 507-510.
39. Janecki D., Adamczak S., Stępień K.: Calculation of the associated feature for barrel and saddle-shaped cylindrical elements. Pomiary Automatyka Kontrola, nr 5/2008, Warszawa, s. 229 – 237. (przedruk referatu wygłoszonego na IV Kongresie ICPM2007).
40. Janecki D., Adamczak S., Stępień K.: An analysis of applicability of the cross-correlation function to the comparison of cylindricity profiles. Pomiary Automatyka Kontrola, nr 5/2008, Warszawa, s. 237 – 244.
41. Makieła W., Stępień K.: Method of evaluation of roundness profiles of machine parts using the wavelet analysis. Pomiary Automatyka Kontrola, nr 5/2008, Warszawa, s. 244 – 248. (przedruk referatu wygłoszonego na IV Kongresie ICPM 2007).
42. Janecki D., Adamczak S., Stępień K.: Calculation the parameters of the associated circle for interrupted roundness profiles. Pomiary Automatyka Kontrola, nr 5/2008, Warszawa, s. 258– 262.
43. Janecki D., Stępień K.: A study of the effects of the sensor guideway slope on the results of the reference measurement of cylindricity deviations. Pomiary Automatyka Kontrola, nr 5/2008, Warszawa, s. 258– 262.
44. Janecki D., Stępień K., Adamczak S., Calculation of reference surface parameters for elements whose generatrix is a fragment of a circle, XIX IMEKO World Congress, Fundamental and Applied Metrology, September 6 – 11, 2009, Lizbona, Portugalia.
45. Stępień K., Adamczak S., Research on accurate in situ measurements of cylindricity, XIX IMEKO World Congress, Fundamental and Applied Metrology, September 6 – 11, 2009, Lizbona, Portugalia.
46. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: Selected problems of sphericity measurements, V. International Congress on Precision Machining, , September 15 – 19, 2009, Stara Lesna, Słowacja, s. 7 – 12.
47. Makieła W., Stępień K.: Evaluation of influence of the wavelet basis selection methodology on the wavelet analysis of the geometrical surface irregularities, V. International Congress on Precision Machining, , September 15 – 19, 2009, Stara Lesna, Słowacja, s. 163 – 168.
48. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: Problemy pomiaru odchyłek kulistości, XIII Krajowa IV Międzynarodowa Konferencja “Metrologia w Technikach Wytwarzania , 23 – 25 września 2009, Poznań, s. 13 – 18.
49. Makieła W., Stępień K.: Ocena wpływu metodyki doboru falki bazowej na analizę falkową zarysów nierówności powierzchni, XIII Krajowa IV Międzynarodowa Konferencja “Metrologia w Technikach Wytwarzania , 23 – 25 września 2009, Poznań, s. 275 – 280.
50. M. Stevic, D. Vukelic, I. Budak, I. Matin, K. Stępień, S. Adamczak „Merenje/Modeliranje Geometrijskih Specifikacija Proizvoda” – University of Novi Sad (Serbia) 2009, (rozdział w monografii)
51. Janecki D., Stępień K., Adamczak S.: Problems of measurement of barrel- and saddle-shaped elements using the radial method, Measurement, vol. 43/5 (2010), pp. 659-663
52. Makieła W., Stępień K.: Ocena wpływu metodyki doboru falki bazowej na analizę falkową zarysów nierówności powierzchni. Pomiary Automatyka Kontrola, nr 1/2010, Warszawa, s. 32 – 34. (przedruk referatu wygłoszonego na XIII Krajowej IV Międzynarodowej Konferencji “Metrologia w Technikach Wytwarzania , 23 – 25 września 2009, Poznań-Żerków,).
53. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: Qualitative and quantitative evaluation of the accuracy of the V-block method of cylindricity measurements, Precision Engineering, vol. 34/3 (2010) pp. 619-626.
54. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: Experimental verification of the concept of cylindricity measurements with use of the bird-cage strategy, Advances in Coordinate Metrology, 9th International Science Conference Coordinate Measuring Technique;Bielsko-Biala, Ustron, Poland ;14-16 April 2010, pp. 448-454.
55. Adamczak S., Makieła W., Stępień K.: Fourier Transform vs. wavelet transform in analysis of geometrical surface structure, 10th International Scientific Conference “New Ways in Manufacturing Technologies”, 17-19 czerwca 2010, pp. 77-84.
56. Adamczak S., Makieła W., Stępień K.: Investigating advantages and disadvantages of the analysis of a geometrical surface structure with the use of Fourier and wavelet transform, Metrology and Measurement Systems, vol. 12/2 (2010), pp. 233-244.
57. Adamczak S., Janecki D., Makieła W., Stępień K.: Eksperymentalna weryfikacja pomiaru elementów o zmiennej średnicy metodą promieniową. Pomiary Automatyka Kontrola, nr 9/2010, Warszawa, s. 1067 – 1070. (przedruk referatu wygłoszonego na V Kongresie Metrologii, 6 – 8 września 2010, Łódź).
58. Stępień K., Janecki D., Adamczak S.: Research on increasing the accuracy of cylindricity measurements by the V-block method. Proceedings of the X International Symposium on Measurement and Quality Control – ISMQC 2010, 5-9 września 2010, Osaka, Japonia.
59. Janecki D., Stępień K., Adamczak S.,: Investigating methods of mathematical modelling of measurement and analysis of spherical surfaces. Proceedings of the X International Symposium on Measurement and Quality Control – ISMQC 2010, 5-9 września 2010, Osaka, Japonia.
60. Adamczak S., Janecki D., Makieła W., Stępień K.: Quantitative comparison of cylindricity profiles measured with different methods using Legendre-Fourier coefficients, Metrology and Measurement Systems, Vol. XVII (2010), No. 3, pp. 397−404.
61. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: Problemy pomiaru odchyłek kulistości, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, Vol. 30 nr 2 (2010), pp. 61−66.
62. Stępień K.: Identification of unknown measurement parameters using the optimization method, CEEPUS Project PL-0007 "Computer-aided systems for manufacture and measurement of machine elements" Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2010. s. 163– 170.
63. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: Cylindricity measurement by the V-block method – Theoretical and practical problems, Measurement, vol. 44/1 (2011), pp. 164-173.
64. Stępień K., Janecki D., Adamczak S.,: Investigating the influence of selected factors on results of V-block cylindricity measurements, Measurement, vol. 44/4 (2011), pp. 767-777.
65. Adamczak S., Janusiewicz A., Makieła W., Stępień K.: Statistical validation of the method for measuring radius variations of components on the machine tool, Metrology and Measurement Systems, Vol. XVIII (2011), No. 1, pp. 35−46.
66. Janusiewicz A., Adamczak S., Makieła W., Stępień K.: Determining the theoretical method error during an on-machine roundness measurement, Measurement, vol. 44/9 (2011), pp. 1761-1767.
67. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: Badanie metod pomiaru i oceny błędów kształtu kulistych części maszyn, Materiały konferencyjne - Metrologia w Technikach Wytwarzania 2011, Warszawa-Pułtusk, 12-14 września 2011, s. 13-18.
68. Makieła W., Stępień K.: Zastosowanie transformaty falkowej do aproksymacji sygnałów 3D na przykładzie zarysów walcowości, Materiały konferencyjne - Metrologia w Technikach Wytwarzania 2011, Warszawa-Pułtusk, 12-14 września 2011, s. 214-221.
69. Stępień K.: Research on influence of the sensor position on the result of the V-block cylindricity measurement, Proceeding of 34th International Conference on Production Engineering, University of Nis, Nis, Serbia, 2011. ISBN: 978-86-6055-019-6, pp 147-150.
70. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: “Recent trends in measurements of sphericity”, Annals of DAAAM for 2011, pp. 1569 – 1570, 2011.
71. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: “ Badanie metod pomiaru i oceny błędów kształtu kulistych części maszyn”, Mechanik, nr 12/2011, s. 958-961, 2011.
72. Stępień K.: “Recent trends in measurement and evaluation of surface roughness”, Technological Engineering-Technologicke Inzinierstvo, vol. VIII nr 2/2011., s. 27-30, 2011.
73. Stępień K.: “Modern approach to measurement and evaluation of form deviations”, Technological Engineering-Technologicke Inzinierstvo, vol. VIII nr 1/2011, s. 35-38, 2011.
74. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: “Specific problems of sphericity measurements by the radial method” Materiały konferencyjne X Międzynarodowej Konferencji “Coordinate measuring Technique”, Bielsko, 23-25 kwietnia 2012.
75. Makieła W., Stępień K.: “An evaluation of flatness profiles by means of a wavelet transform”, 11th International Scientific Conference “New Ways in Manufacturing Technologies”, 21-23 czerwca 2012, Presov, Slovakia, pp. 42-47.
76. Stępień K.: “Detection of surface defects by means of digital signal processing methods”, 11th International Scientific Conference “New Ways in Manufacturing Technologies”, 21-23 czerwca 2012, Presov, Slovakia, pp. 284-289.
77. Makieła W., Stępień K.: “An evaluation of flatness profiles by means of a wavelet transform”, Manufacturing and Industrial Engineering, Vol. XI, no. 2, pp. 57-59, ISSN 1338-6549. (przedruk referatu z 11th International Scientific Conference “New Ways in Manufacturing Technologies”, 21-23 czerwca 2012, Presov, Slovakia)
78. Adamczak S., Janecki D., Stępień K., “Calculation of reference features in sphericity measurements by the radial method with respect to the density of sampling points”, XX IMEKO World Congress, Metrology for Green Growth, September 9 – 14, 2012, Busan, Korea Płd.
79. Stępień K., “Statistical testing of the measurement accuracy of mobile roughness measuring instruments”, XX IMEKO World Congress, Metrology for Green Growth, September 9 – 14, 2012, Busan, Korea Płd.
80. Stępień K., Janecki D., Adamczak S., “On the cylindricity measurement by the V-block method”, DAAAM International Scientific Book 2012, Vol. 11, ISBN 978-3-901509-86-5, ISSN 1726-9687, Vienna 2012, Chapter 3, pp. 27-44 (rozdział w monografii anglojęzycznej)
81. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: “Specific problems of sphericity measurements by the radial method”. Rozdział w monografii anglojęzycznej pt. “Implementation of coordinate metrology”, (red. Michał Wieczorowski), Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2012, ISBN 978-83-63713-22-5, pp. 79-88.
82. Stępień K., “Research on influence of angular method parameters on the result of the V-block cylindricity measurement”, Strojarstvo, ISSN 0562-1887, vol. 54, nr 3, pp. 237-245
83. Janecki D., Stępień K., Adamczak S.: Problem of profile matching in sphericity mesurements by the radial method, Metrology and Measurement Systems, Vol. XIX (2012), No. 4, pp. 703−714.
84. Stępień K., Makieła W.: An analysis of deviations of cylindrical surfaces with the use of wavelet transform , Metrology and Measurement Systems, Vol. XX (2013), No. 1, pp. 139−150.


List of publications:
WYKAZ PUBLIKACJI

1. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: Concept of reference measurements of cylindricity profiles of machine parts: XVII IMEKO World Congress „Metrology in the 3rdMillennium” Dubrovnik 2003, s. 201 – (PR- udział własny - 30%) – 0,3 pkt.
2. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: Application of profilometric devices for precise measurement of straightness profiles of machine elements. 2nd International Congress of Precision Machining. ICPM 2003. Proceedings. Praga 2003, s. 8 - 13 (PR – 30%) – 0,3 pkt.
3. Adamczak S., Michalski. D., Stępień K.: The coordinate measuring machine Eclipse 550 – practical aspects of the check accuracy. Zeszyty Naukowe PŁ Filii w Bielsku – Białej, Budowa i Eksploatacja Maszyn, nr 53 (2000), zeszyt 33, Bielsko – Biała 2000, str. 21-28 (PR – udział własny 40%) - 0,4 pkt..
4. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: Wykorzystanie funkcji korelacji wzajemnej w pomiarach zarysów okrągłości. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "OM 2000 – Obróbka Materiałów – Stan Obecny i Kierunki Rozwoju". Kraków 11-12 maja 2000. Materiały Konferencyjne, str. 119-127 (PR – 20%) – 0,2 pkt.
5. Adamczak S., Michalski D., Stępień K.,: Zeiss calypso package – a new approach to co - ordinate measurements. IV Europejska Konferencja Młodych Pracowników Naukowych i Badawczych – TRANSCOM 2001. Żilina (SK) 25-27 czerwca 2001. Materiały konferencyjne sekcji "Technologie Mechaniczne", str. 287-290 (PR-40%) – 0,4 pkt.
6. Adamczak S., Michalski D., Stępień K.,: Computer method of geometrical structure of a surface measurements accuracy evaluation. Konferencja międzynarodowa - International Carpathian Control Conference ICCC' 2002. Malenovice (CZ), 27-30 maja 2002. Materiały konferencyjne, str. 27-32 (PR-20 %) – 0,2 pkt..
7. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.,: The function of cross correlation in comparing roundness profiles. Konferencja międzynarodowa - International Carpathian Control Conference ICCC' 2002. Malenovice (CZ), 27-30 maja 2002. Materiały konferencyjne, str. 21-26. (PR-25 %) – 0,25 pkt.
8. Adamczak S., Michalski D., Stępień K.,: Computer method of profile measurements accuracy evaluation on CMM. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Współrzędnościowa Technika Pomiarowa". Bielsko – Biała 2002. Materiały konferencyjne, zeszyt nr 3 (2002), str. 31-39 (PR- 33%) – 0,3 pkt .
9. Miko E., Stępień K.,: Influence of machining factor on the geometrical microstructure of surface milled with ball – end cutters on a CNC milling machine. VI Konferencja Międzynarodowa "Nové smery vo výrobnom inžinierstve 2002". Preszow (SK), 13-14. czerwca 2002. Materiały konferencyjne, str. 270-274 (PR- 50 %) – 0,5pkt.
10. Janecki D., Stępień K.: Experimental verification of the concept of reference measurements of cylindricity profiles. 5th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications „Transcom 2003”, Żilina 2003, s. 139 – 142 (PR – udział własny 50 %) – 0,5 pkt.
11. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: Komputerowe symulacyjne badania odniesieniowych pomiarów zarysów walcowości. I Międzynarodowa Konferencja „Metrologia w Technikach Wytwarzania”, t. 1, Kraków 2003, s. 23 – 30 (PR – 30 %) – 0,3 pkt.
12. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: Nowe możliwości pomiarów walcowości dużych części maszyn. IV Wrocławskie Sympozjum „Automatyzacja produkcji. Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej, Nr 48, t. I, Wrocław 2003, s. 523 – 531 (PR – 30 %) – 0,3 pkt.
13. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: Experimental Testing of the Concept of Reference Cylindricity Measurements . VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współrzędnościowa Technika Pomiarowa, Bielsko-Biała 2004,. Materiały Konferencyjne, s. 17 – 24 (PR – 30 %) – 0,3 pkt.
14. Janecki D., Stępień K.: Applying the normalized cross correlation function to the comparison of cylindricity profiles. Metrology and Measurement Systems, vol. XI, nr 3/2004, s. 209 – 220
15. Adamczak S., Stępień K.: Metrologia w systemach zarządzania jakością jako ważny element wzrostu konkurencyjności gospodarki. III Konferencja Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych (CAMT) nt. „Centra Doskonałości – ich rola w badaniach i wzroście konkurencyjności gospodarki”, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2004, s. 97 – 106
16. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: Ocena dokładności pomiaru walcowości części maszyn metodą odniesieniową. Kongres Metrologii nt. „Metrologia w procesie poznania”, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2004, s. 233 – 236
17. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: Investigation on Possibilities of Applying Reference Methods in Accurate Cylindricity Measurements. 8th International Symposium on „Measurement and Quality Control in Production”. VDI-Berichte Nr 1860, Erlangen - Niemcy 2004, s. 719 – 726
18. Janecki D., Adamczak S., Stępień K.: Analysis of the accuracy of reference cylindricity measurements using the normalized cross correlation function. CEEPUS - Science Report Project PL-127 "Measuring Technology in Advanced Machine Manufacturing Systems" Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2004. s. 57 – 66.
19. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: Statystyczne badania dokładności pomiaru zarysów walcowości metodą odniesieniową. Pomiary Automatyka Kontrola, nr 6/2005, Warszawa, s. 6 – 8.
20. Stępień K., Janecki D.: Badanie możliwości wykorzystania funkcji interkorelacji do porównywania zarysów walcowości. Przegląd Mechaniczny nr 9/05 (suplement), Warszawa, s. 249-252.
21. Adamczak S., Janusiewicz A., Stępień K.: Establishing and verifying the method for error analysis of roundness profile measurement under industrial conditions. 3rd International Congress of Precision Machining - ICPM 2005. Wiedeń, 18-19 września 2005, s. 17-26.
22. Stępień K., Janecki D.: Testing the accuracy of the V-block method for measurement of cylindricity using the coefficient of profile coincidence. 3rd International Congress of Precision Machining - ICPM 2005. Wiedeń, 18-19 września 2005, s. 305-310.
23. Janecki D., Stępień K.: Legendre polynomials used for the approximation of cylndrical surfaces. Communications – Scientific Letters of the University of Žilina, nr 4/2005, s. 59-61. (PR – udział własny 50 %) – 0,5 pkt. (przedruk referatu wygłoszonego na 6th Międzynarodowej Konferencji „Transcom 2005”, Żilina 2005).
24. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: The Comparison of cylindricity profiles using normalized cross-correlation function. Measurement Science Review – Journal of the Institute of Measurement Science – On-line edition, Vol. 6, Section 3, Nr 1, 2006, Bratislava, s. 18-21. (przedruk referatu prezentowanego na V Międzynarodowej Konferencji “Measurement 2005”. Smolenice (SK), 15-19 maja 2005)
25. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: Investigating the accuracy of cylindricity deviation measurement on CMM's using the cross-correlation function. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Współrzędnościowa Technika Pomiarowa", Bielsko-Biała, 3-5 kwietnia 2006, (materiały konferencyjne - Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej, nr 22, seria 7 "Konferencje". Bielsko-Biała, s. 13-18).
26. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: Application of the CYFORM software to accurate measurement and analysis of form errors. 8th International Scientific Conference "New Ways in Manufacturing Technologies 2006", Presov (Słowacja), 22-23 czerwca 2006, s. 147-150.
27. Stanisław Adamczak, Dariusz Janecki, Krzysztof Stępień, An analysis of errors of V-block cylindricity measurement with a regard to the method parameters, , XVIII IMEKO WORLD CONGRESS, Metrology for a Sustainable Development, September, 17 – 22, 2006, Rio de Janeiro, Brazil.
28. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: Investigating the off-nominal orientation of the sensor axis in reference cylindricity measurements. VI Międzynarodowa Konferencja "Inżynieria Produkcji – Wiedza – Wizja – Programy Ramowe", Wrocław, 7-8 grudnia 2006, s. 201-206.
29. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: Influence of the guideway slope on the result of the reference cylindricity measurement. CEEPUS - Science Report Project PL-0007 "Modern Metrology in Quality Management Systems" Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2006, s. 29 – 40.
30. Adamczak S. , Janecki D., Stępień K.: Calcualtion of the assocaited cylinder parameters by the least squares metod. 7th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications „Transcom 2007”, Zilina (Słowacja) 2007, s. 11 – 14.
31. Adamczak S. , Janecki D., Stępień K.: Obliczanie położenia osi walca skojarzonego dla elementów walcowych mierzonych strategią „klatki”. Kongres Metrologii 2007 nt. „Metrologia – narzędzie poznania i droga rozwoju”. Kraków, 9-13 września 2007.
32. Janecki D., Adamczak S., Stępień K.: Obliczanie parametrów okręgu skojarzonego dla przerywanych zarysów okrągłości. Przegląd Mechaniczny nr 9/07 (suplement), Warszawa 2007, s. 111-114.
33. Stępień K., Janecki D.: Badanie wpływu pochylenia prowadnicy czujnika na wynik pomiaru zarysu walcowości metodą odniesieniową. Przegląd Mechaniczny nr 9/07 (suplement), Warszawa 2007, s. 111-114.
34. Adamczak S. , Janecki D., Stępień K.: Calculation of the associated feature for barrell and saddle-shaped cylindrical elements. IV. International Congress on Precision Machining – ICPM 2007. Sandomierz-Kielce, 25-28 września 2007., s. 41-48.
35. Makieła W., Stępień K.: Method of evaluation of roundness profiles of machine parts using the wavelet analysis. IV. International Congress on Precision Machining – ICPM 2007. Sandomierz-Kielce, 25-28 września 2007, s. 119-126.
36. Janecki D., Adamczak S., Stępień K.: Calculation of the associated cylinder axis for elements measured by the „bird-cage” strategy. 9th International Symposium on Measurement and Quality Control (9th ISMQC). 21-24 listopada 2007, IIT Madras-Chennai, Indie, s. 156-160.
37. Janecki D., Adamczak S., Stępień K.: Calculating associated cylinder parameters for interrupted roundness profiles. 9th International Symposium on Measurement and Quality Control (9th ISMQC). 21-24 listopada, IIT Madras-Chennai, Indie 2007, s. 145-149.
38. Adamczak S., Stępień K.: Application of the Matlab software to comparison of cylindricity profiles of machine parts. 9th International Scientific Conference "New Ways in Manufacturing Technologies 2008", Presov (Słowacja), 19-21 czerwca 2008, s. 507-510.
39. Janecki D., Adamczak S., Stępień K.: Calculation of the associated feature for barrel and saddle-shaped cylindrical elements. Pomiary Automatyka Kontrola, nr 5/2008, Warszawa, s. 229 – 237. (przedruk referatu wygłoszonego na IV Kongresie ICPM2007).
40. Janecki D., Adamczak S., Stępień K.: An analysis of applicability of the cross-correlation function to the comparison of cylindricity profiles. Pomiary Automatyka Kontrola, nr 5/2008, Warszawa, s. 237 – 244.
41. Makieła W., Stępień K.: Method of evaluation of roundness profiles of machine parts using the wavelet analysis. Pomiary Automatyka Kontrola, nr 5/2008, Warszawa, s. 244 – 248. (przedruk referatu wygłoszonego na IV Kongresie ICPM 2007).
42. Janecki D., Adamczak S., Stępień K.: Calculation the parameters of the associated circle for interrupted roundness profiles. Pomiary Automatyka Kontrola, nr 5/2008, Warszawa, s. 258– 262.
43. Janecki D., Stępień K.: A study of the effects of the sensor guideway slope on the results of the reference measurement of cylindricity deviations. Pomiary Automatyka Kontrola, nr 5/2008, Warszawa, s. 258– 262.
44. Janecki D., Stępień K., Adamczak S., Calculation of reference surface parameters for elements whose generatrix is a fragment of a circle, XIX IMEKO World Congress, Fundamental and Applied Metrology, September 6 – 11, 2009, Lizbona, Portugalia.
45. Stępień K., Adamczak S., Research on accurate in situ measurements of cylindricity, XIX IMEKO World Congress, Fundamental and Applied Metrology, September 6 – 11, 2009, Lizbona, Portugalia.
46. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: Selected problems of sphericity measurements, V. International Congress on Precision Machining, , September 15 – 19, 2009, Stara Lesna, Słowacja, s. 7 – 12.
47. Makieła W., Stępień K.: Evaluation of influence of the wavelet basis selection methodology on the wavelet analysis of the geometrical surface irregularities, V. International Congress on Precision Machining, , September 15 – 19, 2009, Stara Lesna, Słowacja, s. 163 – 168.
48. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: Problemy pomiaru odchyłek kulistości, XIII Krajowa IV Międzynarodowa Konferencja “Metrologia w Technikach Wytwarzania , 23 – 25 września 2009, Poznań, s. 13 – 18.
49. Makieła W., Stępień K.: Ocena wpływu metodyki doboru falki bazowej na analizę falkową zarysów nierówności powierzchni, XIII Krajowa IV Międzynarodowa Konferencja “Metrologia w Technikach Wytwarzania , 23 – 25 września 2009, Poznań, s. 275 – 280.
50. M. Stevic, D. Vukelic, I. Budak, I. Matin, K. Stępień, S. Adamczak „Merenje/Modeliranje Geometrijskih Specifikacija Proizvoda” – University of Novi Sad (Serbia) 2009, (rozdział w monografii)
51. Janecki D., Stępień K., Adamczak S.: Problems of measurement of barrel- and saddle-shaped elements using the radial method, Measurement, vol. 43/5 (2010), pp. 659-663
52. Makieła W., Stępień K.: Ocena wpływu metodyki doboru falki bazowej na analizę falkową zarysów nierówności powierzchni. Pomiary Automatyka Kontrola, nr 1/2010, Warszawa, s. 32 – 34. (przedruk referatu wygłoszonego na XIII Krajowej IV Międzynarodowej Konferencji “Metrologia w Technikach Wytwarzania , 23 – 25 września 2009, Poznań-Żerków,).
53. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: Qualitative and quantitative evaluation of the accuracy of the V-block method of cylindricity measurements, Precision Engineering, vol. 34/3 (2010) pp. 619-626.
54. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: Experimental verification of the concept of cylindricity measurements with use of the bird-cage strategy, Advances in Coordinate Metrology, 9th International Science Conference Coordinate Measuring Technique;Bielsko-Biala, Ustron, Poland ;14-16 April 2010, pp. 448-454.
55. Adamczak S., Makieła W., Stępień K.: Fourier Transform vs. wavelet transform in analysis of geometrical surface structure, 10th International Scientific Conference “New Ways in Manufacturing Technologies”, 17-19 czerwca 2010, pp. 77-84.
56. Adamczak S., Makieła W., Stępień K.: Investigating advantages and disadvantages of the analysis of a geometrical surface structure with the use of Fourier and wavelet transform, Metrology and Measurement Systems, vol. 12/2 (2010), pp. 233-244.
57. Adamczak S., Janecki D., Makieła W., Stępień K.: Eksperymentalna weryfikacja pomiaru elementów o zmiennej średnicy metodą promieniową. Pomiary Automatyka Kontrola, nr 9/2010, Warszawa, s. 1067 – 1070. (przedruk referatu wygłoszonego na V Kongresie Metrologii, 6 – 8 września 2010, Łódź).
58. Stępień K., Janecki D., Adamczak S.: Research on increasing the accuracy of cylindricity measurements by the V-block method. Proceedings of the X International Symposium on Measurement and Quality Control – ISMQC 2010, 5-9 września 2010, Osaka, Japonia.
59. Janecki D., Stępień K., Adamczak S.,: Investigating methods of mathematical modelling of measurement and analysis of spherical surfaces. Proceedings of the X International Symposium on Measurement and Quality Control – ISMQC 2010, 5-9 września 2010, Osaka, Japonia.
60. Adamczak S., Janecki D., Makieła W., Stępień K.: Quantitative comparison of cylindricity profiles measured with different methods using Legendre-Fourier coefficients, Metrology and Measurement Systems, Vol. XVII (2010), No. 3, pp. 397−404.
61. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: Problemy pomiaru odchyłek kulistości, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, Vol. 30 nr 2 (2010), pp. 61−66.
62. Stępień K.: Identification of unknown measurement parameters using the optimization method, CEEPUS Project PL-0007 "Computer-aided systems for manufacture and measurement of machine elements" Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2010. s. 163– 170.
63. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: Cylindricity measurement by the V-block method – Theoretical and practical problems, Measurement, vol. 44/1 (2011), pp. 164-173.
64. Stępień K., Janecki D., Adamczak S.,: Investigating the influence of selected factors on results of V-block cylindricity measurements, Measurement, vol. 44/4 (2011), pp. 767-777.
65. Adamczak S., Janusiewicz A., Makieła W., Stępień K.: Statistical validation of the method for measuring radius variations of components on the machine tool, Metrology and Measurement Systems, Vol. XVIII (2011), No. 1, pp. 35−46.
66. Janusiewicz A., Adamczak S., Makieła W., Stępień K.: Determining the theoretical method error during an on-machine roundness measurement, Measurement, vol. 44/9 (2011), pp. 1761-1767.
67. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: Badanie metod pomiaru i oceny błędów kształtu kulistych części maszyn, Materiały konferencyjne - Metrologia w Technikach Wytwarzania 2011, Warszawa-Pułtusk, 12-14 września 2011, s. 13-18.
68. Makieła W., Stępień K.: Zastosowanie transformaty falkowej do aproksymacji sygnałów 3D na przykładzie zarysów walcowości, Materiały konferencyjne - Metrologia w Technikach Wytwarzania 2011, Warszawa-Pułtusk, 12-14 września 2011, s. 214-221.
69. Stępień K.: Research on influence of the sensor position on the result of the V-block cylindricity measurement, Proceeding of 34th International Conference on Production Engineering, University of Nis, Nis, Serbia, 2011. ISBN: 978-86-6055-019-6, pp 147-150.
70. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: “Recent trends in measurements of sphericity”, Annals of DAAAM for 2011, pp. 1569 – 1570, 2011.
71. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: “ Badanie metod pomiaru i oceny błędów kształtu kulistych części maszyn”, Mechanik, nr 12/2011, s. 958-961, 2011.
72. Stępień K.: “Recent trends in measurement and evaluation of surface roughness”, Technological Engineering-Technologicke Inzinierstvo, vol. VIII nr 2/2011., s. 27-30, 2011.
73. Stępień K.: “Modern approach to measurement and evaluation of form deviations”, Technological Engineering-Technologicke Inzinierstvo, vol. VIII nr 1/2011, s. 35-38, 2011.
74. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: “Specific problems of sphericity measurements by the radial method” Materiały konferencyjne X Międzynarodowej Konferencji “Coordinate measuring Technique”, Bielsko, 23-25 kwietnia 2012.
75. Makieła W., Stępień K.: “An evaluation of flatness profiles by means of a wavelet transform”, 11th International Scientific Conference “New Ways in Manufacturing Technologies”, 21-23 czerwca 2012, Presov, Slovakia, pp. 42-47.
76. Stępień K.: “Detection of surface defects by means of digital signal processing methods”, 11th International Scientific Conference “New Ways in Manufacturing Technologies”, 21-23 czerwca 2012, Presov, Slovakia, pp. 284-289.
77. Makieła W., Stępień K.: “An evaluation of flatness profiles by means of a wavelet transform”, Manufacturing and Industrial Engineering, Vol. XI, no. 2, pp. 57-59, ISSN 1338-6549. (przedruk referatu z 11th International Scientific Conference “New Ways in Manufacturing Technologies”, 21-23 czerwca 2012, Presov, Slovakia)
78. Adamczak S., Janecki D., Stępień K., “Calculation of reference features in sphericity measurements by the radial method with respect to the density of sampling points”, XX IMEKO World Congress, Metrology for Green Growth, September 9 – 14, 2012, Busan, Korea Płd.
79. Stępień K., “Statistical testing of the measurement accuracy of mobile roughness measuring instruments”, XX IMEKO World Congress, Metrology for Green Growth, September 9 – 14, 2012, Busan, Korea Płd.
80. Stępień K., Janecki D., Adamczak S., “On the cylindricity measurement by the V-block method”, DAAAM International Scientific Book 2012, Vol. 11, ISBN 978-3-901509-86-5, ISSN 1726-9687, Vienna 2012, Chapter 3, pp. 27-44 (rozdział w monografii anglojęzycznej)
81. Adamczak S., Janecki D., Stępień K.: “Specific problems of sphericity measurements by the radial method”. Rozdział w monografii anglojęzycznej pt. “Implementation of coordinate metrology”, (red. Michał Wieczorowski), Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2012, ISBN 978-83-63713-22-5, pp. 79-88.
82. Stępień K., “Research on influence of angular method parameters on the result of the V-block cylindricity measurement”, Strojarstvo, ISSN 0562-1887, vol. 54, nr 3, pp. 237-245
83. Janecki D., Stępień K., Adamczak S.: Problem of profile matching in sphericity mesurements by the radial method, Metrology and Measurement Systems, Vol. XIX (2012), No. 4, pp. 703−714.
84. Stępień K., Makieła W.: An analysis of deviations of cylindrical surfaces with the use of wavelet transform , Metrology and Measurement Systems, Vol. XX (2013), No. 1, pp. 139−150.Słowa kluczoweDziedziny nauki
metrology, measurement, geometrical quantities