Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Przemysław Buczyński

Faculty: Faculty of Civil Engineering and Architecture
Department: Department of Transportation Ingieneering
Position: adiunkt
E-mail: p.buczynski@tu.kielce.pl
Address:
Phone number:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
- konstrukcje nawierzchni drogowych,
- inżynieria materiałowa,
- optymalizacja procesów produkcyjnych w aspekcie kosztów,
- technologie recyklingu na gorąco oraz na zimno,
-
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
- koleinomierz mały met. B w powietrzu,
- zagęszczarka do koleinomierza,
- UTM-25 - uniwersalna prasa wytrzymałościowa:
- 2PB-TR - dwupunktowe zginanie na próbce trapezoidalnej,
- 2PR-BR - dwupunktowe zginanie na próbce prostopadłościennej,
- 4PB-TR - czteropunktowe zginanie na próbce prostopadłościennej,
- IT-CY - rozciąganie pośrednie na próbce walcowej,
- DT-CY oraz DT-PR (rozciąganie proste na próbce walcowej,
- DTC-CY - rozciąganie ściskanie proste na próbce walcowej.
- ubijaki Marshalla,
- prasa żyratorowa,
- ekstraktor ultradźwiękowy,
- aparat Marshalla,
- aparatura do określania wskaźnika ITSR,
- komora próżniowa,
- aparat do badania ścinania,
- sita badawcze,
- aparat do badania Proctora,
- Bęben Los Angeles - aparat do pomiaru odporności na rozdrobnienie kruszywa grubego,
- Bęben micro Devala - aparat do badania odporności na ścieralnie powierzchniowe kruszywa
grubego,
- aparat do polerowania PSV,
- wahadło angielskie do pomiaru współczynnika tarcia,
- badanie wskaźnika CBR,
- komora klimatyczna do badania mrozoodporności kruszywa,
- aparat do badania kanciastości kruszywa drobnego,
- aparat do określenia wskaźnika piaskowego SE,
- piknometry do określenia gęstości ziarna i nasiąkliwości,
- penetrometr do asfaltu
- automatyczny aparat do badania temperatury mięknienia,
- automatyczny aparat do badania temperatury łamliwości asfaltu,
-
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski-
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
- projektowanie konstrukcji nawierzchni drogowych,
- optymalizacja procesów budowlanych,
- doradztwo w zakresie ZKP mieszanek mineralno-asfaltowych oraz kruszyw,
-
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Sposób głębokiego recyklingu nawierzchni drogowej w technologii asfaltu spienionego; Iwański Marek, Buczyński Przemysław; A1 396497; 2011, PL 214768 B1-
Informacje dodatkoweAdditional information
1. Wpływ pyłów z systemu odpylania kruszywa na właściwości podbudowy wykonanej w technologii z asfaltem spienionym [w:] Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym; Iwański Marek, Buczyński Przemysław; Politechnika Poznańska; 2009, 1, 308 – 317
2. Properties of Mineral Filler Arising in Technological Process of Production Mineral Mix Asphalt; Iwański Marek, Buczyński Przemysław; 8-th EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG RESEARCH AND SCIENTIFIC WORKERS UNIVERSITY OF ŹILINA TRANSCOM. TRANSPORT AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY; 2009, 1, 31 – 34
3. Recyklowane podbudowy w technologii z asfaltem spienionym z dodatkiem pyłów mineralnych; Iwański Marek, Buczyński Przemysław; MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA Ochrona Środowiska i Estetyka a Rozwój Infrastruktury Drogowej Kazimierz Dolny 2009, Sesja V – Technologia materiałów drogowych, recyklingu i materiałów odpadowych; 2009
4. Sposób głębokiego recyklingu nawierzchni drogowej w technologii asfaltu spienionego; Iwański Marek, Buczyński Przemysław; A1 396497; 2011, PL 214768 B1
5. Polska [w:] Sposób głębokiego recyklingu nawierzchni drogowej w technologii asfaltu spienionego; Iwański Marek, Buczyński Przemysław; A1 396497; 2013, PL 214768 B1
6. The influence of the basic properities of mineral dust on the pavement properities in the recycling technology with foamed bitumen.; Buczyński Przemysław, Iwański Marek; Structure and environment; 2010, 4/2010, 5
7. The use Fine-Grined Waste Mineral Materials in the Base Course in the Recycling Technology with Foamed Bitumen; Buczyński Przemysław, Iwański Marek; 9-th EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG RESEARCH AND SCIENTIFIC WORKERS. UNIVERSITY OF ŹILINA TRANSCOM 2011, Section 7 CIVIL ENGINEERING; 2011, 7, 9-12
8. Wpływ pyłów mineralnych na moduł sztywności podbudowy z asfaltem spienionym; Iwański Marek, Buczyński Przemysław; Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska; 2012, 3, 221-228
9. Wpływ pyłów z kruszywa oraz asfaltu spienionego na właściwości recyklowanej podbudowy; Iwański Marek, Buczyński Przemysław; 56 KONFERENCJA NAUKOWA Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB KIELCE - KRYNICA 2010; 2010, 287
10. Wpływ pyłów z systemu odpylania kruszywa na właściwości podbudowy wykonanej w technologii z asfaltem spienionym; Iwański Marek, Buczyński Przemysław; IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Naukowo – Techniczna – Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym, POZNAŃ 2009; 2009, 1, 308 – 317
11. Wpływ rodzaju spoiwa na osuszanie gruntów spoistych; Iwański Marek, Buczyński Przemysław; Magazyn AUTOSTRADY. Budownictwo drogowo-mostowe; 2010, 3, 22-28
12. Zastosowanie pyłów mineralnych w technologii recyklingu głębokiego na zimno z asfaltem spienionym; Iwański Marek, Buczyński Przemysław; Drogownictwo; 2013, 5
-
Słowa kluczoweDziedziny nauki
5.6 Civil Engineering
5.7 Materials Science and Materials Engineering
5.21 Production Engineering