Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

doktor Ewa Ozimina

Faculty: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department: Department of Water and Wastewater Technology
Position: adiunkt
E-mail: ewa.ozimina@tu.kielce.pl
Address: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Chemia środowiska
Sorpcja i kataliza w inżynierii i ochronie środowiska
Migracja zanieczyszczeń w środowisku
Analiza instrumentalna
Environmental chemistry
Sorption and catalysis in environmental engineering and protection
Migration of contaminants in the environment Instrumental analysis
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Chromatograf gazowy CLARUS 580z detektorem ECD i detektorem FID Chromatograf jonowy 883 Basic IC plus;
Chromatograf cieczowy Lachrom z detektorem UV-VIS
Spektrofotometr podczerwieni FTIR SPECTRUM TWO DTGS
Spektrofotometr UV/VIS LAMBDA 25
Spektrofotometr UV/VIS MARCEL
Analizator StarTOC
Aparaty do oznaczania BZT OXI-TOP
Aparat do oznaczenia azotu Kiejdahla
Analizator AOX firmy Behr Cl 10
Analizator gazów z zestawem sond związków organicznych i nieorganicznych do pomiaru emisji i immisji
Analizator sorpcji DVS Advatage
Chromatograf gazowy CLARUS 580z detektorem ECD i detektorem FID Chromatograf jonowy 883 Basic IC plus;
Chromatograf cieczowy Lachrom z detektorem UV-VIS
Spektrofotometr podczerwieni FTIR SPECTRUM TWO DTGS
Spektrofotometr UV/VIS LAMBDA 25
Spektrofotometr UV/VIS MARCEL
Analizator StarTOC
Aparaty do oznaczania BZT OXI-TOP
Aparat do oznaczenia azotu Kiejdahla
Analizator AOX firmy Behr Cl 10
Analizator gazów z zestawem sond związków organicznych i nieorganicznych do pomiaru emisji i immisji
Analizator sorpcji DVS Advatage
Języki komunikacjiLanguages of communication
j.polskij.polski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Analizy wód, ścieków i osadów ściekowych, osadów dennych
•Analityka specjacyjna metali w wodach, glebach i osadach
•Migracja zanieczyszczeń w srodowisku
•Analizy związków chloroorganicznych
•Monitoring środowiska
•Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym
Analyses of water, sewage and sewage sludge, sediments
- speciation analysis of metals in water, soil and sediments
- migration of contaminants in the environment
- analyses of organochlorine compounds
- environmental monitoring
- modelling of the spread of pollutants in the atmosphere
Informacje dodatkoweAdditional information
1.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa: Sposób regeneracji zużytych granulowanych węgli aktywnych nasyconych związkami organicznymi w tym nośników katalizatorów, nr patentu: PL 214211 B1, nr zgłoszenia: A1 392582
2.Bezak-Mazur Elżbieta, Dąbek Lidia, Ozimina Ewa: Assesing the sorption capacity of sewage sludge with respect to organic halogen derivative compounds, Polish Journal of Environmental Studies 19,4,677-684, 2010, 13 pkt.
3.Bezak-Mazur Elżbieta, Dąbek Lidia, Ozimina Ewa: Ługowanie związków chlorowcoorganicznych w osadów ściekowych do fazy wodnej w warunkach modelowych, Rocznik - Ochrona Środowiska 2008, T. 10, s. 351 - 366, 2008, 6 pkt.
4.Bezak-Mazur Elżbieta, Dąbek Lidia, Ozimina Ewa: Ocena zdolności sorpcyjnych osadów ściekowych, Inżynieria i Ochrona Środowiska / Engineering and Protection of Environment 11(1), 21-29, 2008, 6 pkt.
5.Bezak-Mazur Elżbieta, Dąbek Lidia, Ozimina Ewa: Zastosowanie nowoczesnych czynników utleniających do usuwania wybranych barwników z roztworów wodnych, Inżynieria i Ochrona Środowiska / Engineering and Protection of Environment 12(2), 143-151, 2009, 4 pkt.
6.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa: Usuwanie zanieczyszczeń organicznych z roztworów wodnych metodą pogłębionego utleniania, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 41, 369-376, 2009, 4 pkt.
7.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa: Utlenianie zanieczyszczeń organicznych zaadsorbowanych na węglach aktywnych, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 41, 427-436, 2009, 4 pkt.
8.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Applying the combined processes of sorption and oxidation to remove organic compounds from an aqueous environment using the example of p-Chlorophenol, Ecological and Chemistry Engineering A 19(3), 275-286, 2012, 7 pkt.
9.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Assessing the influence of the presence of heavy metals adsorbed on activated carbon on the efficiency of degradation of phenol using selected oxidizing agents, Ecological and Chemistry Engineering S 19(2), 249-257, 2012, 15 pkt.
10.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Chemiczna regeneracja zużytego węgla aktywnego z wykorzystaniem reakcji Fentona, Przemysł Chemiczny 90, 1909-1916, 2011, 20 pkt.
11.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Dye removal efficiency of virgin activated carbon and activated carbon regenerated with Fenton`s reagent, Environment Protection Engineering 38, 5-13, 2012, 15 pkt.
12.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Sorpcyjno-katalityczna rola węgla aktywnego w procesie usuwania fioletu krystalicznego z roztworu wodnego w obecności nadtlenku wodoru, Procedings of ECOpole 4, 335-342, 2010, 6 pkt.
13.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: The sorptive and catalytic properties of activated carbon used for the removal of crystal violet from an aqueous solution in the presence of hydrogen peroxide, Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i Inżynieria Ekologiczna A 17, 1423-1433, 2010, 9 pkt.
14.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Wpływ chemicznej regeneracji zużytego węgla aktywnego na jego właściwosci fizykochemiczne, Przemysł Chemiczny 91/6, 1205-1208, 2012, 20 pkt.
15.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Wpływ właściwości węgli aktywnych na szybkość usuwania wybranych barwników z roztworów wodnych w obecności nadtlenku wodoru, Annual Set The Environment Protection 13, 1023-1024, 2011, 15 pkt.
16.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Wykorzystanie węgla aktywnego i nadtlenku wodoru w oczyszczaniu ścieków przemysłowych, Inżynieria i Ochrona Środowiska 14, 181-189, 2011, 4 pkt.
17.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Sałata Aleksandra: Charakterystyka fizyko-chemiczna osadów pochodzących z miejskiej kanalizacji deszczowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska 4, 45-53, 2011, 4 pkt.
1.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa: Sposób regeneracji zużytych granulowanych węgli aktywnych nasyconych związkami organicznymi w tym nośników katalizatorów, nr patentu: PL 214211 B1, nr zgłoszenia: A1 392582
2.Bezak-Mazur Elżbieta, Dąbek Lidia, Ozimina Ewa: Assesing the sorption capacity of sewage sludge with respect to organic halogen derivative compounds, Polish Journal of Environmental Studies 19,4,677-684, 2010, 13 pkt.
3.Bezak-Mazur Elżbieta, Dąbek Lidia, Ozimina Ewa: Ługowanie związków chlorowcoorganicznych w osadów ściekowych do fazy wodnej w warunkach modelowych, Rocznik - Ochrona Środowiska 2008, T. 10, s. 351 - 366, 2008, 6 pkt.
4.Bezak-Mazur Elżbieta, Dąbek Lidia, Ozimina Ewa: Ocena zdolności sorpcyjnych osadów ściekowych, Inżynieria i Ochrona Środowiska / Engineering and Protection of Environment 11(1), 21-29, 2008, 6 pkt.
5.Bezak-Mazur Elżbieta, Dąbek Lidia, Ozimina Ewa: Zastosowanie nowoczesnych czynników utleniających do usuwania wybranych barwników z roztworów wodnych, Inżynieria i Ochrona Środowiska / Engineering and Protection of Environment 12(2), 143-151, 2009, 4 pkt.
6.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa: Usuwanie zanieczyszczeń organicznych z roztworów wodnych metodą pogłębionego utleniania, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 41, 369-376, 2009, 4 pkt.
7.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa: Utlenianie zanieczyszczeń organicznych zaadsorbowanych na węglach aktywnych, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 41, 427-436, 2009, 4 pkt.
8.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Applying the combined processes of sorption and oxidation to remove organic compounds from an aqueous environment using the example of p-Chlorophenol, Ecological and Chemistry Engineering A 19(3), 275-286, 2012, 7 pkt.
9.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Assessing the influence of the presence of heavy metals adsorbed on activated carbon on the efficiency of degradation of phenol using selected oxidizing agents, Ecological and Chemistry Engineering S 19(2), 249-257, 2012, 15 pkt.
10.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Chemiczna regeneracja zużytego węgla aktywnego z wykorzystaniem reakcji Fentona, Przemysł Chemiczny 90, 1909-1916, 2011, 20 pkt.
11.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Dye removal efficiency of virgin activated carbon and activated carbon regenerated with Fenton`s reagent, Environment Protection Engineering 38, 5-13, 2012, 15 pkt.
12.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Sorpcyjno-katalityczna rola węgla aktywnego w procesie usuwania fioletu krystalicznego z roztworu wodnego w obecności nadtlenku wodoru, Procedings of ECOpole 4, 335-342, 2010, 6 pkt.
13.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: The sorptive and catalytic properties of activated carbon used for the removal of crystal violet from an aqueous solution in the presence of hydrogen peroxide, Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i Inżynieria Ekologiczna A 17, 1423-1433, 2010, 9 pkt.
14.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Wpływ chemicznej regeneracji zużytego węgla aktywnego na jego właściwosci fizykochemiczne, Przemysł Chemiczny 91/6, 1205-1208, 2012, 20 pkt.
15.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Wpływ właściwości węgli aktywnych na szybkość usuwania wybranych barwników z roztworów wodnych w obecności nadtlenku wodoru, Annual Set The Environment Protection 13, 1023-1024, 2011, 15 pkt.
16.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Picheta-Oleś Anna: Wykorzystanie węgla aktywnego i nadtlenku wodoru w oczyszczaniu ścieków przemysłowych, Inżynieria i Ochrona Środowiska 14, 181-189, 2011, 4 pkt.
17.Dąbek Lidia, Ozimina Ewa, Sałata Aleksandra: Charakterystyka fizyko-chemiczna osadów pochodzących z miejskiej kanalizacji deszczowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska 4, 45-53, 2011, 4 pkt.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
inżynieria środowiska, chemia środowiska, oczyszczanie ścieków, oczyszczanie wody, ochrona powietrza, sorpcja, kataliza, zanieczyszczenia organiczne, węgiel aktywny, sorbenty,

5.20 Environmental Engineering