Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

mgr inż. Radosław Zaborek

Faculty: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department: Department of Structure Physics and Renewable Energy
Position: asysten
E-mail: zaborek@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 , 25-314 Kielce
Phone number:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Konstrukcje budowlane i fizyka budowli.
Wpływ warunków atmosferycznych (m.in. obciążenie śniegiem) na konstrukcje.
Building structures and construction physics
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Ekspertyzy i opinie budowlane i projektowe.Expertises and opinions of construction and design.
Informacje dodatkoweAdditional information
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr SWK/0026/OWOK/08
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr SWK/POOK/0041/12
Uprawnienia zawodowe Ministra Infrastruktury w zakresie szacowania nieruchomości nr 5120.
Professional building license for executing SWK/0026/OWO/08
Professional building license for structure designing SWK/POOK/0041/12
Professional license for valuation of properties 5120
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Ekspertyza techniczna, ekspertyzy, badania, fizyka budowli, stropodach wentylowany 5.6 Civil Engineering