Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Janusz Knez

Faculty: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department: Department of Geotechnical Engineering, Geomatics and Waste Management
Position: adiunkt
E-mail: jknez@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 , 25-314 Kielce
Phone number:41 34-24-671
Strony WWW:http://tu.kielce.pl/organizacja/wisgie/jednostki/pracownik.mhtml/id=102001
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
hydrogeologia
modelowanie matematyczne w hydrogeologii
modelowanie migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych
modele wielofazowe
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
wykonywanie modeli przepływu wód podziemnych
ocena zanieczyszczenia wód podziemnych z wykorzystaniem modeli matematycznych
modele wielofazowe
rozpoznawanie zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym
badania jakości wód podziemnych
monitoring środowiska gruntowo-wodnego
Informacje dodatkoweAdditional information
Knez J., Obara K., 2003 – Prace i badania dla oceny obecnego stanu zagrożenia ujęcia komunalnego miasta Kielc ze strony zanieczyszczenia węglowodorami PKN -ORLEN dawny (ZGPN - CPN) KIELCE BIAŁOGON. II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna Białogon, Efekt ekologiczny prac rekultywacyjnych na terenie byłej bazy paliw ZGPN CPN Nr 1 w Kielcach - Białogonie, Kielce
Knez J., 2004 - Problemy związane z modelowaniem migracji zanieczyszczeń węglowodorami aromatycznymi w szczelinowo-krasowym zbiorniku wód podziemnych GZWP 417 Kielce. I Konferencja Naukowa Modelowanie przepływu wód podziemnych, Wrocław
Knez J., 2006 - Weryfikacja i walidacja modelu na podstawie znaczników środowiskowych sześciofluorku siarki SF6 i trytu wykonana w celu zwiększenia dokładności prognozy migracji zanieczyszczeń (węglowodorów aromatycznych) w szczelinowo krasowym zbiorniku wód podziemnych GZWP 417 Kielce. II Konferencja Naukowa Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych, Poznań
Knez J., 2007 - Ocena migracji benzenu w wodach podziemnych na podstawie badań modelowych w wybranym obszarze zbiornika GZWP 417 Kielce, prac. dokt. Kraków
Witczak S., Różański K., Knez J., 2007 – Seepage of pollutants through aquitard: a combined use of 3D deterministic modelling and tritium data. XXXV IAH CONGRESS, Groundwater and Ecosystem, Lisbon
Knez J., Knez D., 2009 - Rozpoznanie zanieczyszczenia wód podziemnych węglowodorami aromatycznymi w rejonie stacji paliw PKN ORLEN Kielce-Białogon, Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz Tom 26 zeszyt 4
Knez J., Ludynia., A - 2010 Hydrogeological numerical model of the groundwater capture in Zagnańsk. XIX Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, materiały konferencyjne, Poznań
Knez J., Śliwa T., Knez D., 2011 - Właściwości reologiczne zaczynów uszczelniających, Magazyn AUTOSTRADY 11/2011
Knez D., Knez J., 2011 - Influence of Drilling Direction on Wellbore Stresses, Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz.
Knez J., 2013 - Groundwater modelling in the upper Bobrza river catchment area. Inżynieria i Ochrona Środowiska, NR ISSN 1505-3695, Politechnika Częstochowska.
Knez J., Knez D., 2013 - Modelling of the System for Cleaning up Free Oil Products with the Application of the MARS Simulator. AGH Drilling, Oil, Gas Quarterly, NR ISSN 2299-4157, AGH University of Science and Technology.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
hydrogeologia, sozologia, ochrona środowiska, modelowanie wód podziemnych, modele migracji zanieczyszczeń 3.5.1 Global, Regional, Local Environmental Changes
3.5.2 Enviromental Changes Development and Protection
3.5.4 Scientific Basis for Regional Development and Environment Management
3.5.7 Soil Protection and Reclamation of the Degraded Land
3.5.8 Environmental Aspects of Air, Water and Soil Pollution
3.7.4 Geologia Geoology
5.20 Environmental Engineering