Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr Maciej Hajdukiewicz

Faculty: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department: Department of Geotechnics, Geomatics and Waste Management
Position: adiunkt
E-mail: mhajdukiewicz@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 505A, 25-314 Kielce
Phone number:(41) 34 24 559, 502 598 380
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Zastosowanie fotogrametrii, teledetekcji i skaningu laserowego w inwentaryzacji i modelowaniu przemian środowiska, inwentaryzowaniu stanu budowli zabytkowych i obiektów inżynierskich.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
stacja fotogrametryczna PCI Geomatica
Języki komunikacjiLanguages of communication
angielski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Inwentaryzowanie stanu obiektów budowlanych i inżynierskich technologią fotogrametryczną, fotogrametryczne pomiary stereoskopowe.
Informacje dodatkoweAdditional information
lista zrealizowanych projektów i publikacji na stronie http://tu.kielce.pl/organizacja/wisgie/jednostki/pracownik.mhtml/id=803
Słowa kluczoweDziedziny nauki
3.5.6 Natural Resources Development and Protection
3.6.6 Geoinformatics
3.6.9 Hydrology
5.23 Geodesy and Cartography