Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Katarzyna Kurpias-Warianek

Faculty: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department: Department of Geotechnical Engineering, Geomatics and Waste Management
Position: Adiunkt
E-mail: kkurpias@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, budynek A pokój 4.25, 25-314 Kielce
Phone number:41-34-24-671
Strony WWW:http://www.tu.kielce.pl/organizacja/wisgie/jednostki/pracownik.mhtml/id=129
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Zjawiska niskotemperaturowe w ośrodku gruntowym; mechanika gruntów, geotechnika, fundamentowanie.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Porozymetr rtęciowy - AutoPore IV 950; Dyfraktometr laserowy do pomiaru wielkości cząstek; Zaawansowany aparat trójosiowy (badania metodą ścieżki naprężeń); Mikrowagi analityczne.
Języki komunikacjiLanguages of communication
Polski , angielski, rosyjski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Badania właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów; projektowanie związane z geologią inżynierską;badania geotechniczne podłoża gruntowego
Słowa kluczoweDziedziny nauki
5.6 Civil Engineering
5.7 Materials Science and Materials Engineering
5.20 Environmental Engineering