Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Marek Telejko

Faculty: Faculty of Civil Engineering and Architecture
Department: Department of Building Engineering Technologies and Organization
Position: adiunkt
E-mail: mtelejko@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, budynek A, pok. 2.25, 25-314 Kielce
Phone number:(41) 34-24-480
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Fizyka budowli
Mikroklimat wnętrz
Ochrona przed hałasem
Wentylacja
Building Physics
Indoor microclimate
Protection against noise
Ventilation
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Termoanemometr
Monitor jakości powietrza wewnętrznego
Termometr wielokanałowy
Sonometr
tehermoanemometer
Indoor air quality monitor
Multi-channel thermometer
Sonometer
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski
angielski
Polish
English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
pomiary jakości mikroklimatu
pomiary poziomy dźwięku (hałasu)
analizy
opinie
quality measurements of microclimate
measurements of sound levels (noise)
analysis
reviews
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
--
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Fizyka budowli, mikroklimat wnętrz, ochrona przed hałasem, wentylacja.
Building Physics, Indoor microclimate, Protection against noise, Ventilation.
5.6 Civil Engineering