Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr hab. Małgorzata Suchańska

Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department: Department of Telecommunications, Photonics and Nanomaterials
Position: profesor
E-mail: m.suchanska@tu.kielce.pl
Address: Tysiąclecia P.P. 7, 25-314 Kielce
Phone number:413424156-
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
nanotechnologia, optoelektronika, inżynieria materiałowa, materiały węglowe, spektroskopia optycznananotechnology, optoelectronics, solid state engineering, carbon materials, optical spectroscopy
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
spektrometr ramanowski Nicolet Almega XR. spektrometr FTIR 6700
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski, rosyjskiPolish, English, Russian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Analiza struktury materiałów, identyfikacja związków metodą spektroskopii ramanowskiej i FTIRStructure and compounds analysis using the Raman and FTIR spectroscopy method
Informacje dodatkoweAdditional information
1. Belka Radosław, Suchańska Małgorzata, Czerwosz Elżbieta, Kęczkowska Justyna: Raman studies of Pd-C nanocomposites, Central European Journal of Physics 2013
2. Czerwosz Elżbieta, Diduszko R., Dłużewski P., Kęczkowska Justyna, Kozłowski M., Rymarczyk J., Suchańska Małgorzata: Properties of Pd nanocrystals prepared by PVD method, Vacuum vol. 82 (4), December 12, 2007, pp. 372-376 2007
3. Czerwosz Elżbieta, Dłużewski P., Kęczkowska Justyna, Kozłowski M., Suchańska Małgorzata, Wronka H.: Palladium nanocrystals and their properties, Materials Science-Poland Vol. 26, No. 1, pp. 119-125 2008,
4. Kałuża Stanisław, Suchańska Małgorzata, Belka Radosław: Nonlinear Phenomena in A2MX4 Type Crystals with Incommensurate Phases, Applied Magnetic Resonance vol. 29, pp.171-175 2005,
5. Kałuża Stanisław, Suchańska Małgorzata, Belka Radosław, Leśniewski S.: The phase transitions in ferroelectric crystals of A2 MX4 and AMX3 type, Ferroelectrics vol. 273, pp.143-148 2002,
6. Różowicz Antoni, Czerwosz Elżbieta, Kęczkowska Justyna, Suchańska Małgorzata: Wybrane właściwości lamp z nanostrukturalną zimną katodą kompozytową emitującą elektrony, Przegląd Elektrotechniczny 8/2008, s. 203-205 2008,
Zawada A.: Nowe lampy próżniowe – źródła światła na zimnych katodach nanokrystalicznych, Elektronika- konstrukcje, technologie, zastosowania nr 1, 16-18 2009, 6 pkt.
7. Czerwosz Elżbieta, Kęczkowska Justyna, Suchańska Małgorzata, Kiliszek Cz., Waszuk S., Wronka H., Zawada A.: Nowe lampy próżniowe; źródła światła na zimnych katodach nanokrystalicznych, Elektronika- konstrukcje, technologie, zastosowania nr 1, 16-18 2009, 6 pkt.
2. Czerwosz Elżbieta, Waszuk S., Suchańska Małgorzata, Kęczkowska Justyna: Lighting sources with a cold cathode electron tube, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences vol. 56 (2), 117 -123 2008,
3. Kęczkowska Justyna, Suchańska Małgorzata: Spektroskopia ramanowska w badaniach nanowarstw Ni-C, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania 8, 29-32 2011,
4. Kęczkowska Justyna, Suchańska Małgorzata, Czerwosz Elżbieta, Diduszko R., Dłużewski P, Kowalska E., Rymarczyk J.: Badanie struktury molekularnej i nanokrystalicznej warstw Pd- C do zastosowań w detektorach wodorowych, Elektronika- Konstrukcje, Technologie, Zastosowania 6, 54-56 2010,
5. Suchańska Małgorzata: Some aspects of using new technologies of teaching/learning in education in opticsFirenze, 19th Congress of the International Commission of Optics p.25 2002,
6. Suchańska Małgorzata, Belka Radosław, Ciosmak Józef: Multimedia Approach to Education in Photonics, Proceedings of SPIE 7/2003, vol. 5036, pp. 652-656 2003,
7. Suchańska Małgorzata, Belka Radosław, Kałuża S.: Electrooptic effect in some A2MX4 crystals, Proceedings of SPIE 4/2003, vol. 5028, , pp.172-176 2003,
8. Suchańska Małgorzata, Budziak A., Kowalczyk M., Płaza Mirosław, Łucki M.: Układ pomiarowy do wykrywania i rejestracji drgań mechanicznych nieokresowych o niewielkich amplitudach wykorzystujący interferometr Michelsona, Elektronika- konstrukcje, technologie, zastosowania Nr 4, s. 28-30 2005,
9. Suchańska Małgorzata, Kałuża S.: Właściwości kryształów z fazami niewspółmiernymi, Elektronika nr 10, s. 5 - 8. 2002,
10. Suchańska Małgorzata, Kałuża S., Belka Radosław, Płaza M: Features of crystals with incommensurate phases,
Proceedings of SPIE 10/2003, vol. 5125, pp. 334-338. 2003,
11. Suchańska Małgorzata, Kałuża S., Belka Radosław, Płaza Mirosław: Possibilities and limitations of A2MX4 and AMX3 crystals growth, Proceedings of SPIE 7/2003, vol. 5036, pp.242-247 2003,
12. Suchańska Małgorzata, Kałuża S., Belka Radosław, Płaza Mirosław: The Optical Properties of N(CH3)4ZnCl3 and [N(C2H5)4]2ZnCl4 Crystals, Proceedings of SPIE vol. 4829, pp. 835-837 2003,
13. Suchańska Małgorzata, Kęczkowska Justyna, Belka Radosław, Płaza Mirosław, Kałuża S.: Analysis of possibility of application the wavelet transform in optical research methods, Proceedings of SPIE vol. 5484, pp.460 - 466. 2004