Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

http://scholar.google.pl/citations?user=d15H9LEAAAAJ&hl=pl
foto

dr inż. Sławomir Błasiak

Faculty: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department: Department of Mechanical Technology and Metrology
Position: adiunkt
E-mail: sblasiak@tu.kielce.pl
Address: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, 25-314 Kielce
Phone number:41 34 24 756
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Inżyniera odwrotna
Technologie przyrostowe
Modelowanie przepływu
Odkształcenia termiczne
Wymiana ciepła
Szybkie prototypowanie
Reverse engineering
Incremental Technology
Flow modeling
Thermal deformation
Heat transfer
Rapid prototyping
Numerical methods
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskipolish, english
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Digitalizacja obiektów fizycznych (do postaci chmury punktów, siatki trójkątów, modelu powierzchniowego lub parametrycznego modelu CAD),
Wsparcie w projektowaniu wyrobów zindywidualizowanych,
Planowanie regeneracji uszkodzonych części maszyn,
Kontrola jakości w procesie wytwarzania oparta na porównywaniu wyrobu z jego modelem komputerowym.
Digitization of physical objects (for point cloud, mesh triangles, surface model or a parametric CAD model),
Support in the design of personalized products,
Planning for regeneration of damaged machine parts,
Quality control in the manufacture of a product based on a comparison of the computer model.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Zgłoszenie wynalazku
1. Manipulator równoległy trójramienny o zamkniętym łańcuchu kinematycznym typu Delta o trzech stopniach swobody; Łaski Paweł, Takosoglu Jakub, Grzegorczyk I., Błasiak Sławomir; A1 394237; 2011
2. Mechaniczne uszczelnienie obrotowe; Błasiak Sławomir, Bochnia Jerzy, Łaski Paweł, Takosoglu Jakub; A1 397926; 2012
3. Pneumatyczny, proporcjonalny zawór rozdzielający; Łaski Paweł, Takosoglu Jakub, Błasiak Sławomir; A1 395133; 2011
4. Urządzenie do badań, zwłaszcza dynamicznych, pneumatycznych napędów mięśniowych; Łaski Paweł, Takosoglu Jakub, Błasiak Sławomir; A1 401565; 2012
5. Właz kanałowy, zwłaszcza studzienki kanalizacyjnej; Łaski Paweł, Takosoglu Jakub, Błasiak Sławomir; A1 401822; 2012
6. Zawór do sterowania napędów płynowych zwłaszcza pneumatycznych napędów siłownikowych oraz układ sterowania zaworami napędów płynowych;Takosoglu Jakub, Łaski Paweł, Błasiak Sławomir, Bracha Gabriel, Pietrala Dawid, Barycki Józef; A1 402905; 2013
7. Pneumatyczny zawór rozdzielający;Błasiak Sławomir,Łaski Paweł,Takosoglu Jakub,Barycki Józef; A1 407663; 2014-03-25

Patent
1. Manipulator równoległy trójramienny o zamknietym łańcuchu kinematycznym typu Delta o trzech stopniach swobody; Łaski Paweł, Takosoglu Jakub, Grzegorczyk Ilona, Błasiak Sławomir; A1 394237; 2012, PL 213839 B1
2. Pneumatyczny, proporcjonalny zawór rozdzielający; Łaski Paweł, Takosoglu Jakub, Błasiak Sławomir; A1 395133; 2012, PL 213836 B1
1. The patent application A1 401822: Łaski Paweł, Takosoglu Jakub, Błasiak Sławomir: "The hatch channel, especially sewer manholes".
2. Patent application A1 401565: Łaski Paweł, Takosoglu Jakub, Błasiak Sławomir: "The device for testing, especially dynamic pneumatic muscle actuators.
3. Patent application A1 397926: Błasiak Sławomir, Bochnia Jerzy, Łaski Paweł, Takosoglu Jakub: "The mechanical rotary seal".
4. Patent A1 395133: Łaski Paweł, Takosoglu Jakub, Błasiak Sławomir: "The pneumatic proportional flow valve".
5. Patent A1 394237: Łaski Paweł, Takosoglu Jakub, Grzegorczyk Ilona, Błasiak Sławomir: "The three-arm parallel Delta manipulator with a closed kinematic chain, with three degrees of freedom".
6. The patent application A1 402905: Takosoglu Jakub, Łaski Paweł, Błasiak Sławomir, Bracha Gabriel, Pietrala Dawid, Barycki Józef: "Valve to control of fluid drives especially pneumatic drives and control system of valves of fluid drives".
Informacje dodatkoweAdditional information
Artykuły z listy JCR
1. Parametric analysis of heat transfer in non-contacting face seals; Błasiak Sławomir, Łaski Paweł, Takosoglu Jakub; International Journal of Heat and Mass Transfer; 2013
2. A fuzzy logic controller for the positioning control of an electro-pneumatic servo-drive; Takosoglu Jakub, Łaski Paweł, Błasiak Sławomir; Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part I-Journal of Systems and Control Engineering; 2012, Volume 226 Issue 10, p. 1335-1343

Artykuły z listy MNiSW

1. Analiza wymiany ciepła w pierścieniach uszczelniających; Błasiak Sławomir, Kundera Czesław; Tribologia; 2011, Nr 6, ss. 29-39.
2. Manipulator o zamknietym łańcuchu kinematycznym typu Delta z pneumatycznym napedem mięśniowym; Takosoglu Jakub, Łaski Paweł, Błasiak Sławomir; Pneumatyka Przemysłwe Systemy Sprężonego Powietrza; 2012, Nr 4(85)
3. Semi-active non-contacting face seal; Kundera Czesław, Błasiak Sławomir; Mechanics; 2003, T. 22, z. 3, s. 331-336.
4. Wpływ warunków eksploatacji na własności cieplne bezstykowego uszczelnienia czołowego; Błasiak Sławomir, Kundera Czesław; Tribologia; 2011, Nr 6, s. 41-51

Rozdziały w monografii

1. Model sterowania uszczelnieniem bezstykowym przy zastosowaniu sztucznej sieci neuronowej [w:] Postępy Automatyki i Robotyki, KAiR PAN; Błasiak Sławomir, Kundera Czesław, Bochnia Jerzy; Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej; 2012, p. 261-269
2. Badania symulacyjne półaktywnych uszczelnień bezstykowych [w:] Postępy Automatyki i Robotyki, KAiR PAN; Błasiak Sławomir, Łaski Paweł, Takosoglu Jakub; Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej; 2012, Tom 16, s. 139-146
3. Projekt układu sterowania z logiką rozmytą dla trzyosiowego manipulatora o kinematyce równoległej typu tripod [w:] Postępy Automatyki i Robotyki, KAiR PAN;Łaski Paweł, Błasiak Sławomir, Dindorf Ryszard, Takosoglu Jakub, Woś Piotr; Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej; 2011, Część 2, Monografie, Tom 16, s. 477-491
4. Projekt i konstrukcja manipulatora o zamkniętym łańcuchu kinematycznym z napędem mięśniowym typu DELTA [w:] Postępy Automatyki i Robotyki, KAiR PAN;Łaski Paweł, Błasiak Sławomir, Dindorf Ryszard, Takosoglu Jakub, Woś Piotr; Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej; 2011, Część 2, Monografie Tom 16, s. 492-499
5. Projekt układu sterowania trzyosiowego szeregowego manipulatora elektropneumatycznego [w:] Postępy Automatyki i Robotyki, KAiR PAN; Takosoglu Jakub, Błasiak Sławomir, Dindorf Ryszard, Łaski Paweł, Woś Piotr; Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej; 2011, Monografie Tom 16, cz.2, s. 545-557
6. An analysis of heat transfer in non-contacting face seals with modified surfaces of sliding rings [w:] Science Report, Project Pl-0007, CEEPUS - Geometrical Product Specification - a New Tendency in the Design and Realization of Technological Processes; Błasiak Sławomir, Kundera Czesław; Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej; 2008, pp. 47-52
7. Reverse engineering in maintenance and manufacturing processes [w:] Selected Problems of Mechanical Engineering and Maintenance; Błasiak Sławomir, Bochnia Jerzy; Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej; 2012, M 29, pp. 43-51
8. Analiza wymiany ciepła w pierścieniach uszczelniających [w:] Tribologia: tarcie, zużycie, smarowanie; Błasiak Sławomir, Kundera Czesław; Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej; 2011, s. 29-39
9. Wpływ warunków eksploatacji na własności cieplne bezstykowego uszczelnienia czołowego [w:] Tribologia: tarcie, zużycie, smarowanie; Błasiak Sławomir, Kundera Czesław; Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej; 2011, s. 41-51

Nagrody i wyróżnienia

1. Złoty Medal V Targów Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON 2012, Targi Kielce 2012 za "Manipulator typu delta z pneumatycznymi napędami mięśniowymi".
2. Złoty medal Korea Invention Academy na 6th International Warsaw Invention Show IWIS 2012, Warszawa 2012 za "Parallel pneumatic Delta manipulator with 3 degrees of freedom".
3. Srebrny medal International Warsaw Invention Show IWIS 2012, Warszawa 2012 za "Parallel pneumatic Delta manipulator with 3 degrees of freedom".
4. Wyróżnienie Ministry of Education, Technical University of Moldova, IWIS 2012, , Warszawa 2012 za "Parallel pneumatic Delta manipulator with 3 degrees of freedom".
5. Nagroda IV edycji Konkursu Świętokrzyski Racjonalizator Urzędu Marszałkowskiego, Kielce 2012 za "Manipulator równoległy trójramienny o zamkniętym łańcuchu kinematycznym typu Delta, o trzech stopniach swobody".
6. Nagroda IV edycji Konkursu Świętokrzyski Racjonalizator Urzędu Marszałkowskiego, Kielce 2012 za "Pneumatyczny, proporcjonalny zawór rozdzielający".
7. Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za „Manipulator równoległy trójramienny o zamkniętym łańcuchu kinematycznym typu Delta, o trzech stopniach swobody".
8. Złoty Medal VI Targów Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON 2013, Targi Kielce 2013 za "Samodiagnozującą pneumatyczną wyspę zaworową zintegrowaną z komunikacją sieciową".
9. Nagroda V edycji Konkursu Świętokrzyski Racjonalizator Urzędu Marszałkowskiego, Kielce 2013 za "Właz kanałowy, zwłaszcza studzienki kanalizacyjnej"
10. Laureaci IV edycji Konkursu „Student-Wynalazca”, Ilona Grzegorczyk, Łaski Paweł, Takosoglu Jakub, Błasiak Sławomir. 2014
11. Złoty Medal VII Targów Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON 2014, Targi Kielce 2014 za "Pneumatyczny zawór rozdzielający".
12. Srebrny medal na 42 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie za „Manipulator równoległy trójramienny o zamkniętym łańcuchu kinematycznym typu Delta, o trzech stopniach swobody". (kwiecień 2014)
13. Nagroda za Najlepszy Wynalazek Międzynarodowy od Krajowej Rady ds. Badań Naukowych Tajlandii za „Manipulator równoległy trójramienny o zamkniętym łańcuchu kinematycznym typu Delta, o trzech stopniach swobody". (kwiecień 2014)
JCR list
1. Parametric analysis of heat transfer in non-contacting face seals; Błasiak Sławomir, Łaski Paweł, Takosoglu Jakub; International Journal of Heat and Mass Transfer; 2013
2. A fuzzy logic controller for the positioning control of an electro-pneumatic servo-drive; Takosoglu Jakub, Łaski Paweł, Błasiak Sławomir; Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part I-Journal of Systems and Control Engineering; 2012, Volume 226 Issue 10, p. 1335-1343
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Inżyniera odwrotna
Technologie przyrostowe
Modelowanie przepływu
Odkształcenia termiczne
Wymiana ciepła
Szybkie prototypowanie
5.1 Mechanics
5.2 Machine Design
5.3 Machine Technology
5.4 Mechanical Engineering