Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Edyta Spychał

Faculty: Faculty of Civil Engineering and Architecture
Department: Department of Building Engineering Technologies and Organization
Position: adiunkt
E-mail: espychal@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:41-34-24-594
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Metodyka badania cech użytkowych zapraw budowlanych
Wyznaczanie ciepła hydratacji spoiw budowlanych
Wybrane zagadnienia chemii polimerów
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Laboratoria Katedry Budownictwa OgólnegoLaboratories of the Civil Engineering Unit
Języki komunikacjiLanguages of communication
j.polski
j. angielski
polish
english
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Badania właściwości materiałów budowlanych:
- badania normowe i nienormowe zapraw budowlanych
- wyznaczanie ciepła hydratacji spoiw budowlanych
- oznaczanie uziarnienia metodą dyfrakcji laserowej
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Brak
Informacje dodatkoweAdditional information
1. Wpływ eterów celulozy na ubytek wody z zaprawy cementowej i jej konsystencję. Badania doświadczalne i teoretyczne w budownictwie. Prace Naukowe Doktorantów.; Wydawnictwo Politechniki Śląskiej; 2012, str. 589-596
Słowa kluczoweDziedziny nauki
materialy budowlane, zaprawa tynkarska, kalorymetria, etery celulozy 5.6 Civil Engineering
5.7 Materials Science and Materials Engineering