Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

Profesor dr hab. inż. Dariusz Janecki

Faculty: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department: Department of Automation and Robotics
Position: Profesor
E-mail: djanecki@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia PP 7, budynek CLTM, pok. 120C, 25-314 Kielce
Phone number:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
■ teoria sterowania automatycznego, teoria identyfikacji, teoria optymalizacji,
■ automatyzacja procesów technologicznych, cyfrowe układy sterowania,
■ metrologia powierzchni, metody pomiaru i analizy okrągłości, falistości, chropowatości 2D i 3D, walcowości, kulistości, prostoliniowości, płaskości, równoległości
■ matematyczne podstawy metrologii, przetwarzanie sygnałów
■ komputerowe układy pomiarowe, modernizacja przyrządów pomiarowych
■ automatic control theory, system identification, optimization
■ automation of technological processes, computer control system
■ surface metrology, measurement and analysis of roundness, waviness, 2D and 3D roughness, cylindricity, sphericity, straightness, flatness, parallelism
■ mathematical fundamentals of metrology, signal processing
■ computer measurement systems, measurement instruments upgrading
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
■ Robot Kuka KR-15/2
■ Robot ABB IRB-1600 w wersji spawalniczej z pozycjonerem, torem jezdnym oraz
zintegrowanym źródłem spawalniczym
■ Robot ABB IRB-1600 z chwytakiem podciśnieniowym i autorskim systemem wizyjnym
■ Robot Kawasaki FS-06N z chwytakiem elektrycznym
■ Robot Fanuc F-420S o udźwigu 120kg
■ Pac System Rx3i sterowniki procesowe
■ System wysokiej dostępności MaxOn
■ System Pac Motion
■ System MocroMotion
■ Sterowniki PLC z rodziny VersaMax jednostki e05, 01
■ Sterowniki PLC z rodziny VersaMax Micro jednostki podstawowe z modułami rozszerzeń
■ Radiomodemy Stel 3AS
■ Radiomodemy Satel 1870
■ Urządzenia do tworzenia rozproszonych systemów sterowania w oparciu o Genius, Modbus TCP, EGD, DeviceNet, ProfibusDP, Modbus RTU, SNP
■ Specjalizowane moduły pomiarowe firmy National Instruments - CompactDaq, obudowy do pomiarów z wykorzystaniem Wi-fi
■ Wielordzeniowe systemy czasu rzeczywistego opartego o rozwiązania PXI firmy National Instruments umożliwiające budowę stanowisk z wykorzystaniem 14 kart pomiarowych w jednym urządzeniu
■ Systemy czasu rzeczywistego oparte o rozwiązania CompactRio w obudowach do stosowania w trudnych warunkach atmosferycznych jak i przy dużych przeciążeniach
■ Kuka KR-15/2 robot
■ ABB IRB-1600 arc welding robot with a track motion system, a workpiece positioner and a fully integrated welding source
■ ABB IRB-1600 robot with a vacuum gripper and a machine vision system
■ Kawasaki FS-06N robot with an electrical gripper
■ Fanuc F-420S robot with a 120kg payload
■ PACSystems RX3i controllers
■ PACSystems high availability control systems
■ PACMotion high performance motion control systems
■ VersaMax MicroMotion scalable motion control for Micro Plus PLC drive systems.
■ VersaMax PLC controllers - units e05, 01
■ Satelline 3AS and Satelline 1870 license free radio modems
■ SingleBoardRio embedded control and acquisition systems.
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Oferta w zakresie automatyzacji procesów:

■ Projektowanie układów mechatronicznych z serwonapędami hydraulicznymi, pneumatycznymi i elektrycznymi
■ Zastosowanie robotów przemysłowych w zautomatyzowanych gniazdach i liniach produkcyjnych
■ Tworzenie aplikacji dla zrobotyzowanych systemów wytwórczych
■ Zastosowanie robotów przemysłowych w procesach spawania, także z wykorzystaniem technik wizyjnych
■ Wirtualne prototypowanie zrobotyzowanych linii produkcyjnych
■ Prototypowanie zautomatyzowanych systemów sterowania
■ Tworzenie dedykowanych aplikacji pomiarowych, kontrolno – pomiarowych w oparciu o oprogramowanie LabView
■ Tworzenie architektury sieciowej w aplikacjach przemysłowych
■ Zastosowanie sterowników PLC w sterowaniu urządzeniami i liniami technologicznymi
■ Projektowanie systemów czasu rzeczywistego

Oferta w zakresie modernizacji przyrządów pomiarowych:

■ Modernizacja przyrządów pomiarowych do pomiaru okrągłości współśrodkowości, płaskości i falistości powierzchni elementów obrotowych metodami zmian promienia: Talyrond 51, Talyrond 73, Talyrond 2, Talyrond 61, Talyrond 30, Talyrond 62, Hommelwerke, Perten
■ Modernizacja przyrządów do okrągłości, współśrodkowości, płaskości, równoległości płaszczyzn, falistości powierzchni, walcowości, współosiowości, prostoliniowości osi, prostoliniowości i równoległości tworzących elementów obrotowych: MUK-300, Talyrond 3, Talyrond 200, Talyrond 31, FAG 400, Hommel Form 1000, Talycenta
■ Modernizacja przyrządów do pomiaru prostoliniowości: MP125, Makrograph ML WS, Talytron S-200, Talytron 150, MDL-10
■ Modernizacja przyrządów do pomiaru kształtu, prostoliniowości, falistości i chropowatości: Talysurf 4, ME-10, Form-Talysurf, Rotary-Talysurf, Talysurf 10
■ Modernizacja przyrządów do wymiarowania części maszyn: Konturoskop PERTEN, Conturograf Homell C4P
■ Modernizacja przyrządów do pomiaru długości: SIP 305
Offer of cooperation in the field of process automation:

■ Design of mechatronic systems with pneumatic, electric and hydraulic servo control
■ Development of applications for automated production lines and multi-robot systems
■ Development of applications for robotic manufacturing systems
■ Machine vision systems for robotic arc welding systems
■ Virtual prototyping of robotic manufacturing systems
■ Design of fully automated industrial control systems
■ Measurement and data acquisition applications using LabView
■ Prototyping of control embedded systems
■ Development of industrial network architecture
■ Design of production lines and machines with PLC controllers
■ Real time control system design

The offer of cooperation in the field of modernization of measuring instruments:

■ Modernization of instruments for measuring roundness, concentricity, flatness and waviness of rotating components using the radius change methods: Talyrond 51, Talyrond 73, Talyrond 2, Talyrond 61, Talyrond 30, Talyrond 62, Hommelwerk, Perten
■ Modernization of instruments for measuring roundness, concentricity, flatness, polar parallelism, waviness, cylindricity, concentricity, axis straightness, longitudinal sections straightness and parallelism of rotating components: MUK-300, Talyrond 3, Talyrond 200, Talyrond 31, FAG 400, Hommel Form 1000 Talycenta
■ Modernization of instruments for measuring straightness: MP125, Makrograph ML WS, Talytron S-200, Talytron 150, MDL-10
■ Modernization of instruments to measure form, straightness, waviness and roughness: Talysurf 4, ME-10, Form-Talysurf, Rotary-Talysurf, Talysurf 10
■ Modernization of equipment for dimensioning machine parts: Konturoskop Perten, Conturograf Homell C4P
■ Modernization of instruments for measuring length: SIP 305
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
■ Przyrząd do pomiarów zarysów walcowości, Adamczak S., Janecki D., Galant M, Kolczyński H., Patent krajowy UPRP 200980
■ A device for positioning a spherical component during measurement of form errors, Adamczak S., Balek P., Janecki D., Kur B., Patent europejski nr 11010311.6, 2012
■ Układ do identyfikacji właściwości dynamicznych systemów hydraulicznych, Cedro L., Janecki D., Patent krajowy UPRP 394453
■ The instrument for measuring cylindricity profiles, Adamczak S., Janecki D., Galant M, Kolczyński H., Patent krajowy UPRP 200980
■ A device for positioning a spherical component during measurement of form errors, Adamczak S., Balek P., Janecki D., Kur B., Patent europejski nr 11010311.6, 2012
■ A device for the identification of the dynamic properties of hydraulic systems, Cedro L., Janecki D., Patent krajowy UPRP 394453
Informacje dodatkoweAdditional information
Wybrane publikacje z ostatnich lat:
Selected papers from previous years:

■ Janecki D., A generalized L2-spline filter, Measurement 42 (2009) 937-943
■ Janecki D., Stępień K., Adamczak S., Problems of measurement of barrel- and saddle-shaped elements using the radial method, Measurement 43 (2010) 659–663
■ Adamczak S., Janecki D., Stępień K., Qualitative and quantitative evaluation of the accuracy of the V-block method of cylindricity measurements, Precision Engineering 34 (2010) 619–626
■ Adamczak S., Janecki D., Stępień K., Cylindricity measurement by the V-block method – Theoretical and practical problems, Measurement 44 (2011) 164–173
■ Stępień K., Janecki D., Adamczak S., Investigating the influence of selected factors on results of V-block cylindricity measurements, Measurement 44 (2011) 767–777
■ Janecki D., Gaussian filters with profile extrapolation, Precision Engineering 35 (2011) 602– 606
■ Janecki D., Edge effect elimination in the recursive implementation of Gaussian filters, Precision Engineering 36 (2012) 128– 136
■ Janecki D., Adamczak S., Stępień K. , Problem of profile matching in sphericity mesurements by the radial method, Metrology and Measurement Systems, 4 (2012) 703-714
■ Janecki D., A two-dimensional isotropic spline filter, Precision Engineering, 37 (2013) 948– 965
■ Nozdrzykowski K., Janecki D., Comparative studies of reference measurements of cylindrical surface roundness profiles of large machine components, Metrology & Measurement System, 21 (2014) 67-76

Wybrane wdrożenia modernizacji przyrządów pomiarowych (nazwa wdrożenia, miejsce, czas):

■ Modernizacja przyrządów pomiarowych do pomiaru okrągłości współśrodkowości, płaskości i falistości powierzchni elementów obrotowych - NSK Bearings Polska, Kielce, (1994-2006), Poznań (1996), Timken Polska, Sosnowiec (1996) FŁT Kraśnik (1996-2011), Politechnika Poznańska (2007), Kovosvit Sezimovo Ústí, Czechy (1997) ZKL - ZRL Praha, Czechy (1997), KINEX KLF Kysucké Nové Mesto, Słowacja (1998- 2002), ZKL Klášterec nad Ohří, Czechy (1998), ZVL AUTO Prešov (1999- 2000), KINEX Bytča, Słowacja (2002-2008), INA Kysuce, Słowacja (2003-2007), Volkswagen Slovakia Martin, Słowacja (2004)
■ Modernizacja przyrządów pomiarowych do pomiaru walcowości, współosiowości, prostoliniowości osi, prostoliniowości i równoległości tworzących elementów obrotowych - NSK Bearings Polska, Kielce (2008), Politechnika Krakowska (2002), FŁT Kraśnik (1998- 2000), Zakłady Mechaniczne Tarnów SA (1998), Główny Urząd Miar, Warszawa (2004), Federal Mogul Gorzyce SA, (2009), PSL Pov. Bystrica, Słowacja (2009), INA Skalica, Słowacja (2009- 2010), ZKL Klášterec nad Ohří, Czechy (1998) Danfoss, Pov. Bystrica, Słowacja (2009), ČZ Strakonice, Czechy (2001), Volkswagen Slovakia Martin, Słowacja (2005-2011), Slovenská Pol’nohospodárska Univerzita v Nitrie, Słowacja (2009), BSH Drivees and Pumps, Słowacja (2010), Jihostroj Velesin, Czechy (2010)
■ Modernizacja przyrządów do pomiaru prostoliniowości, chropowatości, kształtu - FŁT Kraśnik (2000), Federal Mogul Gorzyce SA (2004), Timken Olomouc, Czechy (2003), PSL Pov. Bystrica, Słowacja (2001-2010), NSK Bearings Polska, Kielce (2000), "ISKRA" ZMiŁS Kielce (2002), Politechnika Krakowska (2002), Politechnika Poznańska (2006), KINEX Skalica, Słowacja (2002), ZKL - ZRL Praha, Czechy (2006), Federal Mogul Gorzyce SA (2006-2012)
Selected implementations of the modernization of measuring instruments (the name of the implementation, place & time):

■ Modernization of instruments for measuring roundness, concentricity, flatness and waviness of rotary components - NSK Bearings Poland, Kielce, (1994-2006), Timken Poland, Sosnowiec (1996), Rolling Bearings Factory, Kraśnik, Poland (1996-2011), Poznan University of Technology, Poland (2007), Kovosvit Sezimovo Ústí, Czech Republic (1997) ZKL - ZRL Praha, Czech Republic (1997), KINEX KLF Kysucké Nové Mesto, Slovakia (1998- 2002), ZKL Klášterec nad Ohří, Czech Republic (1998), ZVL AUTO Prešov, Slovakia (1999- 2000), KINEX Bytča, Slovakia (2002-2008), INA Kysuce, Slovakia (2003-2007), Volkswagen Slovakia závod Martin (2004)
■ Modernization of instruments for measuring cylindricity, concentricity, straightness, axis straightness and parallelism of rotary compenents: NSK Bearings Poland, Kielce (2008), Krakow University of Technology, Poland (2002), Rolling Bearings Factory, Kraśnik, Poland (1998- 2000), Zakłady Mechaniczne Tarnów SA, Poland (1998), Central Office of Measures, Warsaw, Poland (2004), Federal Mogul Gorzyce SA, Poland (2009), PSL Považská Bystrica, Slovakia (2009), INA - Skalica, Slovakia (2009- 2010), ZKL Klášterec nad Ohří, Czech Republic (1998) Danfoss, Pov. Bystrica, Slovakia (2009), ČZ Strakonice, Czech Republic (2001), Volkswagen Slovakia závod Martin, Slovakia (2005-2011), Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia (2009), BSH Drivees and Pumps, Slovakia (2010), Jihostroj, Velesin, Czech Republic (2010)
■ Modernization of instruments for measuring straightness, roughness and form - Rolling Bearings Factory Kraśnik, Poland (2000), Federal Mogul Gorzyce SA (2004), Timken Olomouc, Czech Republic (2003), PSL Považská Bystrica, Slovakia (2001-2010), NSK Bearings Poland, Kielce (2000), "ISKRA" Department of Machinery and Special Bearings, Kielce (2002), Krakow University of Technology, Poland (2002), Poznan University of Technology, Poland (2006), KINEX závod Skalica, Slovakia (2002), ZKL - ZRL Praha, Czech Republic (2006), Federal Mogul Gorzyce SA, Poland (2006-2012)
Słowa kluczoweDziedziny nauki
■ teoria sterowania, identyfikacja systemów, optymalizacja, cyfrowe układy sterowania, metrologia powierzchni, okrągłość, falistość, chropowatość 2D i 3D, walcowość, płaskość równoległość, podstawy matematyczne metrologii, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, filtry cyfrowe, komputerowe układy pomiarowe, modernizacja przyrządów pomiarowych
■ control theory, system identification, optimization, computer control system, surface metrology including roundness, waviness, 2D and 3D roughness, cylindricity, flatness, sphericity, parallelism measurement and analysis, mathematical fundamentals of metrology, digital signal processing, filtering theory, computer measurement systems
■ upgrading of measurement instruments incuding Talyrond, Talysurf, Form Talysurf, Talycenta, Conturograf, Rotary Talysurf, Talytron, SIP 305 instruments
2.1 Mathematics
5.5 Metrology and Standardization
5.14 Automation and Robotics
5.19 Computer Methods in Science