Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

http://obwód elektryczny, układ nielniowy, transformacja przestrzeni stanu, linearyzacja, pochodna ułamkowego rzędu
foto

dr hab. inż. Andrzej Zawadzki

Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department: Department of Electrical Devices and Lighting Technology
Position: adiunkt
E-mail: a.zawadzki@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia P.P. 7, 25-314 Kielce
Phone number:34 24 222
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Teoria obwodów elektrycznych, obwody i układy nieliniowe, układy ułamkowego rzędu, Electrical ciruit theory, nonlinear circuits and systems, systems of fractional degree
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Wyposażenie Laboratorium Elektrotechniki PojazdowejEquipment of the Laboratory of Car Electrotechnics
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski, rosyjskiPolish, English, Russian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
wykonywanie badań (w tym homologacyjnych) wyrobów na zgodność z normami, dyrektywami KE oraz regulaminami EKG ONZtesting (including homologation tests) products for compliance with standards, EU directives and UNECE Regulations
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
braknone
Informacje dodatkoweAdditional information
- autorstwo lub współautorstwo ok. 40 prac opublikowanych w czasopismach naukowych, monografiach i materiałach konferencyjnych;
- odznaczony brązowym Krzyżem Zasługi;
- liczne nagrody JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej za osiągnięcia naukowo-badawcze.
- author or co-author of approximately 40papers published in scientific journals, monographs and conference proceedings;
- awarded the bronze Cross of Merit;
- received numerous awards of Rector of Kielce University of Technology for research achievements.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
electrical circuit, nonlinear systems, state space transformation, linearization, fractional degree derivative 5.10 Electrical Engineering