Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Paweł R. Kozubek

Faculty: Faculty of Management and Computer Modelling
Department: Department of Economics and Management
Position: adiunkt
E-mail: p.kozubek@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:(41)3424219
Strony WWW:http://www.tu.kielce.pl/wydzial-zarzadzania-i-modelowania-komputerowego/katedra-ekonomii-i-zarzadzania/
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Rachunek efektywności inwestycji, efektywność transportowych inwestycji infrastrukturalnych, analizy ekonomiczna i finansowa, rachunek kosztówEfficiency of investment accounting, efficiency of transport infrastructure investments, economic and financial analyses, cost accounting
Języki komunikacjiLanguages of communication
polskiPolish
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych w transporcie;
ocena inwestycji rzeczowych,
analiza finansowa i ekonomiczna przedsiebiorstwa,
project appraisal of transport infrastructure investments,
appraisal of investment projects,
financial and economic analysis of enterprise,
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
brak
Informacje dodatkoweAdditional information
Wybrane publikacje:
1. T. Dyr, P.R. Kozubek, Ocena transportowych inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej – wydanie II poprawione i uzupełnione, Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”, Radom 2013.
2. P.R. Kozubek, Efektywność inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym. Analiza i ocena, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, seria: Monografie, Studia, Rozprawy nr M34, Kielce 2012.
3. P.R. Kozubek, Ocena efektywności rzeczowych przedsięwzięć inwestycyjnych - materiały dydaktyczne (podręcznik) dla kierunku Ekonomia studiów 2 stopnia; opracowanie przygotowane w ramach projektu „Nowe kierunki kształcenia szansą podniesienia jakości usług edukacyjnych w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach” współfinansowanego przez UE w ramach EFS, Kielce 2012 r.
4. T. Dyr, P.R. Kozubek, Problemy metodyczne oceny efektywności finansowej kolejowych inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej [w:] Efektywność transportu w teorii i w praktyce Pr. zb. pod red. M. Michałowskiej, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2010.
5. P.R. Kozubek, Ekonomiczny cykl życia kolejowych inwestycji infrastrukturalnych. Technika Transportu Szynowego nr 4/2008.
6. T. Dyr, M. Kotowska-Jelonek, P.R. Kozubek, B. Zagożdżon, Problemy oceny efektywności inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Przegląd Komunikacyjny nr 1/2008.

Inne doświadczenia:
- ekspert ds. analiz finansowych i ekonomicznych w studiach wykonalności inwestycji z zakresu infrastruktury transportu kolejowego, transportu publicznego oraz inwestycji taborowych.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
efektywności inwestycji, inwestycje infrastrukturalne w transporcie, analiza ekonomiczna, ekonomika transportu 1.10 Macroeconomics Microeconomics
1.11 Finance, Banking and Accounting