Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

mgr inż. Beata Jaworska

Faculty: Faculty of Management and Computer Modelling
Department: Department of Production Engineering
Position: Asystent
E-mail: b.jaworska@tu.kielce.pl
Address: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:41 34 24 456
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Opis własności reologicznych dwufazowej hydromieszaniny składającej się z cieczy i cząstek stałych.
Badania eksperymentalne wpływu dodatków chemicznych na zmianę parametrów reologicznych hydromieszaniny.
Poprawa efektywności procesu produkcji wapienia.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Pomiar naprężeń w cieczach i hydromieszaninach.
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski, niemiecki
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Pomiar własności reologicznych dwufazowych hydromieszanin.
Analiza wpływu własności reologicznych hydromieszanin na zmniejszenie oporów przepływu w instalacji rurociągowej.
Informacje dodatkoweAdditional information
STAŻE
Ośmiomiesięczny staż w przedsiębiorstwie produkcyjnym "TRZUSKAWICA S.A." (09.2013 - 04.2014) zrealizowany w ramach projektu "Świętokrzyski Transfer Wiedzy - biznes dla nauki - nauka dla biznesu" przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową.

KONFERENCJE
1.XX Fluid Mechanics Conference hosted by Silesian University of Technology and Polish Academy of Sciences, Gliwice 17-20 September 2012.
2. X International Conference "Systems supporting in production engineering" hosted by Institute of Production Engineering at the Faculty of Organization and Management, Silesian University of Technology, Przemyśl/Lwów, 2-5 September 2013.
3. XXI Fluid Mechanics Conference hosted by AGH University of Science and Technology and Polish Academy of Sciences, Kraków 16-18 June 2014.

SYMPOZJA I WARSZTATY
1. XI Sympozjum Naukowe Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej "EKONOMIA –TECHNIKA – ZARZĄDZANIE", Kielce, wrzesień 2011.
2. Warsztaty reologiczne "Pomiary w teorii i praktyce" organizowane przez Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz RHL-SERVICE, generalny przedstawiciel ThermoScientific, HAAKE, NESLAB i PRISM, Kraków, 4-5 grudzień 2012.
3. II Warsztaty Naukowe dla doktorantów w dyscyplinie Inżynieria Produkcji zorganizowane przez Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej i Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, Kraków, 26-27 czerwiec 2014.

PUBLIKACJE
Bartosik A., Jaworska B., Improving the efficiency of lime production process using flocculant, wyd. PA Nova S.A., Gliwice 2013, s.77-84.

STUDIA PODYPLOMOWE
Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie - dwusemestralne studia podyplomowe z Ochrony Własności Intelektualnej (10.2010 - 06.2011)

NAGRODY:
2011 - Nagroda Rektora PŚk (działalność organizacyjna)
2012 - Nagroda Rektora PŚk (działalność organizacyjna)
Słowa kluczoweDziedziny nauki
reologia zawiesin, deflokulacja, transport rurociągowy, produkcja wapienia 1.13 Management
5.1 Mechanics