Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Mariusz Ginter

Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department: Department of Electrical Ingieneering and Measurement Systems
Position: adiunkt
E-mail: m.ginter@tu.kielce.pl
Address: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:41 3424690
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Metrologia elektryczna, Miernictwo energetyczne, Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych, Światłowodowa technika pomiarowa, Pomiar prądu elektrycznego z wykorzystaniem czujników światłowodowych.Metrology, Power Engineering Measurement, Electrical Measurement of non-electrical dimensions, Optics Measurement Technology
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Stanowisko badawcze do pomiaru prądu z wykorzystaniem światłowodowego czujnika polarymetrycznego.
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Pomiar prądów sinusoidalnie zmiennych oraz udarowych z wykorzystaniem czujników światłowodowych.
Projektowanie, oprogramowanie, wykonanie systemów pomiarowych wielkości fizycznych.
Doświadczenie w konstruowaniu czujników światłowodowych w zastosowaniu do bezstykowych pomiarów elektroenergetycznych
Experience in constructing of fiber optics sensors applied to non-contact electrical power engineering measurements.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
brak
Informacje dodatkoweAdditional information
Publikacje:
1. Ginter M., Światłowodowy czujnik polarymetryczny do pomiaru prądu, Pomiary Automatyka Kontrola, 2011/3, str. 274-276;
2. Ginter M., Kaczmarek Z., Pomiar prądów udarowych z wykorzystaniem światłowodowego czujnika polarymetrycznego, Pomiary, Automatyka, Kontrola, 4’2006, str.36-38;
3. Ginter M., The measurement of the current during electric discharge, Engineering for the Future, Kielce 2005, pp. 43-49;
4. Ginter M., Kaczmarek C., Kaczmarek T., Kaczmarek Z., Światłowodowy czujnik odkształceń z siatką Bragga, IV Sympozjum nt Pomiarów Dynamicznych
w Gliwicach, str. 80-84;
5. Ginter M., Pomiar prądów udarowych z wykorzystaniem polarymetrycznego czujnika światłowodowego, XXXVII Międzyuczelniana konferencja metrologów
i konferencja grantowa, Zielona Góra 5-7.09.2005, s. 139-144;
6. Ginter M., Pomiar prądu wyładowania iskrowego, Aktualne problemy
w elektrotechnice i informatyce, Kielce 17-18.06.2005, s. 45-50;
7. Ginter M., Kaczmarek C., Kaczmarek T., Kaczmarek Z., Światłowodowy polarymetryczny czujnik odkształceń o zwiększonej czułości, VII konferencja naukowa Czujniki Optoelektroniczne I Elektroniczne, Rzeszów 2002 tom I,
str. 103-106;

Dodatkowe kwalifikacje:
• Uprawnienia SEP: Dozór i Eksploatacja do 110 kV;
• Prawo jazdy kategorii „B”;
• Kwalifikowany Kurs Pedagogiczny;
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Metrologia, światłowodowa technika pomiarowa, czujniki światłowodowe, pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych 5.5 Metrology and Standardization
5.10 Electrical Engineering
5.11 electroenergetics
5.14 Automation and Robotics
5.15 Electronics