Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr hab, profesor PŚk Marian Marciniak

Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department: Department of Telecommunications, Photonics and Nanomaterials
Position: Kierownik Zakładu Telekomunikacji
E-mail: marianm@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, pokój 3.20D, 25-314 Kielce
Phone number:41 34-24-147
Strony WWW:http://www.tu.kielce.pl/wydzial-elektrotechniki-automatyki-i-informatyki/katedra-telekomunikacji-fotoniki-i-nanomaterialow/  ·  https://www.researchgate.net/profile/Marian_Marciniak/info?ev=prf_info
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Telekomunikacja, Technika światłowodowa, Optoelektronika, Fotonika, Fotonika podfalowa Telecommunications, Optical fibre technology, Optoelectronics, Photonics, Sub-Wavelength Photonics
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Laboratorium TelekomunikacjiCommunications laboratory
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
brak
telekomunikacja
łączność światłowodowa
fotonika
normalizacja
none
telecommunications
optical fibre communications
photonics
standardisation
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
nie dotyczyN/A
Informacje dodatkoweAdditional information
Optical and Quantum Electronics (SPRINGER) - Redaktor Naczelny
Międzynarodowa Konferencja Przezroczystych Sieci Optycznych ICTON - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
COST (European Cooperation in Science and Technology), Action MP0702: Towards Functional Sub-Wavelength Photonic Structures (2008-2012) - Chairman
Polski Komitet Normalizacyjny, Komitet Techniczny 282 "Technika Światłowodowa" - Przewodniczący 1998-2009
Komisja Europejska, Ekspert
Optical and Quantum Electronics (SPRINGER) - Editor-in-Chief
International Conference on Transparent Optical Networks ICTON - Organising Committee Chairman
COST (European Cooperation in Science and Technology), Action MP0702: Towards Functional Sub-Wavelength Photonic Structures (2008-2012) - Chairman
Polish Committee for Standardisation, Technical Committee 282 'Fibre Optics' - Chairman 1998-2009
European Commission, Expert
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Telecommunications, Optical fibre technology, Optoelectronics, Photonics, Sub-Wavelength Photonics 2.2 Physics
5.15 Electronics
5.17 Telecommunication