Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

mgr inż. Justyna Katarzyna Zapała-Sławeta

Faculty: Faculty of Civil Engineering and Architecture
Department: Department of Building Engineering Technologies and Organization
Position: asystent
E-mail: j.zapala@tu.kielce.pl
Address:
Phone number:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Badanie struktury, mikrostruktury oraz składu mineralnego materiałów kompozytowych, zastosowanie nanomateriałów do poprawy właściwości fizyko-mechanicznych kompozytów cementowych, ocena jakości betonu w konstrukcjach, badania korozji betonu, trwałość betonu.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
dyfraktometr rentgenowski Empyrean, spektrometr fluorescencji rentgenowskiej EDXRF - EPSILON 3, derywatograf, autoklaw, sprzęt do: badania wytrzymałości betonu na odrywanie (pull off), ściskanie (pull out), betonoskop, sklerometr, aparat Graf Kaufmana, komora klimatyczna, suszarki laboratoryjne, detektor zbrojenia, aparat do badań postępu korozji
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Diagnostyka kompozytów cementowych w konstrukcji
Ocena rodzaju i stopnia zachodzenia korozji w materiałach budowlanych
Badanie składu stwardniałego betonu
Ocena reaktywności alkalicznej kruszyw
Badania mikrostruktury i składu mineralnego materiałów budowlanych - kompozytów cementowych, kruszyw
Badanie dodatków naturalnych ze względu na zastosowanie do produkcji materiałów budowlanych
Prace z zakresu B+R
Słowa kluczoweDziedziny nauki
trwałość betonu, nanomateriały, materiały kompozytowe, zapobieganie korozji wewnętrznej materiałów budowlanych 2.4 Chemistry
5.6 Civil Engineering
5.7 Materials Science and Materials Engineering
5.8.1 Ceramics, Polymers