Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Edward Wajs

Faculty:
Department:
Position:
E-mail:
Address:
Phone number:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
inżynieria powierzchni, tribologiasurface engineering, tribology
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, rosyjski, ukraińskiPolish, Russian, Ukrainian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Badania kompozytowych niklowych powłok elektrolitycznych, inżynieria powierzchni.Research of composite electrolytic nickel coatings, surface engineering.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Zgłoszenie patentowe: Kąpiel do elektrolitycznego nakładania powłoki przeciwzużyciowej. The patent application: Bathing for electrolytic coating application antiwear.
Informacje dodatkoweAdditional information
Publikacje:
1. Analiza porównawcza powłok elektrolitycznych i elektroiskrowych; Wajs Edward, Radek Norbert; Międzynarodowa konferencja - Współczesne Problemy Tribologii; 2010, s. 177
2. Analiza stanu naprężenie-odkształcenie w niklowych powłokach elektrolitycznych zawierających mikro-i nanocząsteczki twardej fazy; Wajs Edward; Przegląd Spawalnictwa; 2013, 2/2013, 2-5
3. Azotirowanije spieczienych paraszkowych materiałow na osnowie kobalta; Jamrozek Joanna (Borowiecka-Jamrozek Joanna), Wajs Edward; VI Miżnarodnaja naukowo-tiechniczieskaja konfierencja Awia 2004, Kijew, Ukraina; 2004, Tom IV, ss. 27-30
4. Chimiko-tiermiczieskaja obrabotka kobalta; Jamrozek Joanna (Borowiecka-Jamrozek Joanna), Wajs Edward, Łuczka M.; III Mieżdunarodnaja Konfieriencija Matieriały i pokrytija w ekstriemalnych usłowijach..... Awtomnaja Riecpub; 2004, s.176-177
5. Corrosion and mechanical wearing condition composite coating on the nickel basic; Wajs Edward, Luchka M. V., Michaylovich Ya. M., Kindrachuk M. V.; IV International Symposium on Tribo-fatigue Ternopil, Ukraine; 2002, na CD
6. Detonacjonnoje nanoszenie pokrytij tipa WC-8%C na twiordyje spławy kobalta; Jamrozek Joanna (Borowiecka-Jamrozek Joanna), Wajs Edward; Problemy Tertia ta Znoszuwania; 2008, Nr 49, s. 118-122
7. Eksploatacjonnyje swojstwa pokrytij tipa Cu-Mo i Cu-Ti modyfikowane lazernym luciom; Wajs Edward, Radek Norbert; Problemy Tertia ta Znoszuwania; 2008, Nr 49, s. 104-111
8. Electro discharge and laser texturing of sliding face of mechanical seals; Antoszewski Bogdan, Radek Norbert, Tarelnik Wiaczesław, Wajs Edward; 11th International Conference HERVICON'2005; 2005, t.3, pp. 115-123
9. Funkcjonalna wydajność powłok kompozytowych w warunkach korozyjno-agresywnego środowiska; Wajs Edward; International Conference AVIA'2000; 2000, Kijów, Ukraina, 4-6.09.2000, na CD.
10. Improvement of the performance parameters of precision friction couples in the magnetic field; Svirid Michaił, Wajs Edward, Borodiy W.; Powder Metallurgy and Metal Ceramics; 2013, vol. 52
11. Iznosostojkost pokrytij w usłowiach gicnoabraznowo iznasziwania; Wajs Edward, Labunets V.F.; Wisnik Chmielnickowo Nacjonalnowo Universitieta; 2006, s. 94-96
12. Kompozytowe powłoki na osnowie niklu w aspekcie zużycia abrazyjnego; Wajs Edward; Badania Materiałów; 2001, Nr 2 (14), s. 29-30
13. Metody podwyższenia odporności na zużycie par tarcia w maszynach technologicznymi metodami; Labuniec W. F., Madzil A., Wajs Edward; Zbornik Naucznych Rabot Kirowogradskogo Universiteta; 2001, Nr 8, s.70-73
14. Metody powierzchniowego umocnienia materiałów proszkowych.; Labunets V.F., Wajs Edward, Abdallah M.; International Conference "AVIA-2003", Kijów, Ukraina; 2003, pp. 57 - 60
15. Monitoring of friction node tribological parameters in conditions of mass removing; Svirid Michaił, Lubyanty V.V., Wajs Edward; Seminariun Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA 2009; 2009, s. 380-387
16. Nicel-based heterogeneous coatings: friction pairs serviceable under corrosion and mechanical wearing conditions; Chatys Rafał, Luchka M. V., Wajs Edward; Functional Materials; 2001, No 1, s 102-104
17. Odporność na ścieranie kompozytów o osnowie miedzi badanych przy pomocy testera T-07; Dziadoń Andrzej, Wajs Edward, Mola Renata, Gontarski Dariusz; Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2008; 2008, Zeszyty Naukowe Politechniki Świetokrzyskiej, Budowa i Eksploatacja Maszyn Nr 11, s. 93-100
18. Plasma sprayed sliding surface of mechanical seals; Antoszewski Bogdan, Radek Norbert, Wajs Edward; 11th International Conference HERVICON'2005; 2005, t.3, pp. 110-114
19. Powłoki wielofazowe na niklowej osnowie pracujące w warunkach korozyjno- mechanicznego zużycia; Łuczka M.W., Łabuniec W.F., Wajs Edward; International Conference "Matieriały i pokrytia w ekstremalnych usłowiach" Krym, Ukraina 2000; 2000, s. 340-342
20. Pragmatystyczne modelowanie procesu wytworzenia u studentów aktywności twórczej w działalności inżynierskiej.; Varnavskich E., Wajs Edward; Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej; 2004, s. 397 - 401
21. Rabotospasobnost funkcjonalnych kompozycjonnych pokrytij w usłowiach korozjonno-aktiwnych sried; Łabuniec F., Chatys Rafał, Wajs Edward, Depczyński Wojciech; International Conference AVIA'2000, Ukraina, Kijew 2000; 2000
22. Regulacja tribotechnicznych właściwości niklowych kompozytowych powłok galwanicznych za pomocą kształtowania struktur gradientowych; Wajs Edward; Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej; 2013, M38
23. Research of steel-brass friction pair tribological characteristics in magnetic field; Wajs Edward, Svirid Michaił, Pryimak Leonid; Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne. Budowa i Eksploatacja Maszyn; 2010, nr 16, s. 113-120
24. Role of structural factors in shaping of mechanical properties of galvanic composite coating; Luchka Myron, Derevyanko A., Wajs Edward, Yarmatov I., Kovalchenko M., Podrezov Y.; Międzynarodowa konferencja E-MRS'2009 FALL MEETING; 2009, pp. 207
25. Role of the structuiral factors in formation of mechanical properties of galvanopowder composite coatings; Luchka M., Derevyanko A., Wajs Edward; I Symposium "Multifunctional advanced composite materials-manufacturing, structure, properties"; 2010, p. 337-347
26. Rosyjskie ekranoplany - od obronnych do stosowanych w komercji; Denisov W., Kruglevskij V., Varnavskich E., Tarankov A., Wajs Edward; Badania Materiałów; 2004, Nr 5 (17) s. 36 - 38
27. Struktura i własności chromowanej warstwy wierzchniej stali SW7M; Wajs Edward, Jamrozek Joanna (Borowiecka-Jamrozek Joanna); Badania Materiałów; 2004, Nr 5 (17), s. 31-34
28. The Heterogeneous Coating Based on Nickel Tribotechnic Contingency which are Working in the Condition of Corrosion Mechanical Wearing; Chatys Rafał, Luchka M. V., Wajs Edward; NATO Advanced Study Institute (ASI) Conference "Functional Gradient Materials and Surface Layers, Prepared by Fine Particle Technology", Ukraine, Kiev 2000; 2000, s.69
29. The WC-Co elektrospark alloying coatings modified by laser treatment; Radek Norbert, Wajs Edward, Luchka Myron; Powder Metallurgy and Metal Ceramics; 2008, No 3/4
30. Tribologicieskije swojstwa eliektroiskrowych pokrytej na osnowoj titanu i molibdenu; Wajs Edward, Radek Norbert, Swirid M. N., Paraszanow W. S., Makarenko S. I.; Mieżnynarodna naukowo-technićna konferencja "Suciasni Problemi Tribotechniki"; 2005, s. 79-80
31. Tribologiczieskije swojstwa elektroiskrowych pokrytij; Wajs Edward, Radek Norbert; Konferencja międzynarodowa Avia; 2006, s.168-171
32. Tribologiczne właściwości elektroiskrowych powłok na osnowie tytana i molibdena; Wajs Edward, Radek Norbert, Swirid M., Paraszanow W.; Mechanical Engineering; 2008, Nr (127), s. 41-45
33. Tribologićni włastiwosti stali modyfikowanoj eliektroiskrowim pokrytiem na osnowoj titanu i molibdenu; Wajs Edward, Radek Norbert, Lucka M. V., Klimanov A. S., Dmitriv I. I.; Problemy Tertia ta Znoszuwania; 2007, Nr 48, s. 196-203
34. Tribologiiczne właściwości galwanicznych powłok niklowych zawierających nano i mikroocząstki SiC; Wajs Edward; Obróbka Metalu; 2013
35. Tribotechniczne charakterystyki materiałów proszkowych i kompozytowych na osnowie żelaza po borowaniu; Labunets V.F., Wajs Edward, Abdallah M.; Badania Materiałów; 2003, Nr 4(16), s. 22 - 24
36. Using of electro-spark alloying for the surface strenghtening of aluminium alloys; Labunets V., Wajs Edward, Zhiginas V.; Zeszyty Naukowe Politechniki Świetokrzyskiej; 2008, Nr 11, s. 307-314
37. Badania własności tribologicznych powłok typu Ni-TiN oraz Ni-SiC nanoszonych elektrolitycznie [w:] Warstwa wierzchnia technologicznie kształtowana; Wajs Edward, Spadło Sławomir, Młynarczyk P.; Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych w Gorzowie Wlkopolskim; 2011, s. 86-97
38. Wear resistance composite electrolitic coating on base nikels; Wajs Edward; Międzynarodowa konferencja E-MRS'2009 FALL MEETING; 2009, pp. 220
39. Wear resistant composite electrolytic nickel-based coatings; Wajs Edward, Luchka Myron; I Symposium "Multifunctional advanced composite materials-manufacturing, structure, properties"; 2010, pp. 212-225
40. Wpływ obróbki laserowej na tribotechniczne własnosci materiałów; Labunets V. F., Swirid M. M., Wołosowicz G. A., Wajs Edward; International Conference "AVIA-2002", Kijów, Ukraina; 2002, na CD
41. Wpływ obróbki laserowej na własności tribologiczne kompozytowych powłok elektrolitycznych; Wajs Edward, Luchka Myron, Gałek Arkadiusz, Kornijenko Anatolij; Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej; 2006, nr 1, s. 41-45
42. Wpływ zależności czasu i temperatury na wytrzymałość kompozytów włóknistych; Chatys Rafał, Kleinchof M., Wajs Edward; Konferencja "Problemy wytrzymałości" Kijów, Ukraina; 2001, s. 129-130
43. Zastosowanie kompozytowych powłok gradientowego typu jako alternatywa wydłużenia czasu eksploatacji w węzłach tarcia; Wajs Edward, Luchka V., Zamora J.; Badania Materiałów; 2005, Nr 6, s. 16-19
Słowa kluczoweDziedziny nauki
powłoka przeciwzużyciowa, tribologia, obróbka cieplna 5.4 Mechanical Engineering
5.7 Materials Science and Materials Engineering