Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr Małgorzata Błasiak

Faculty: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department: Department of Mechanics
Position: adiunkt
E-mail: mdrab@tu.kielce.pl
Address: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 24-314 Kielce
Phone number:41 3424355
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Mechanika, Fizyka, Drgania, WibroakustykaMechanics, Physics, Vibrations, Vibroacoustics
Języki komunikacjiLanguages of communication
Polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
brak
Informacje dodatkoweAdditional information
Monografie, podręczniki, skrypty, materiały pomocnicze

1. Błasiak M., Cedro L., Chrząszcz B.: Rozwiązywanie wybranych zadań z mechaniki analitycznej z użyciem metod numerycznych, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej stron 139, 2006

2. Błasiak M.: Piezoelectric material with generalized linear defect and their use in flying devices. Monografia pod red. Prof. Z. Koruby, Politechnika Świętokrzyska, maj 2014


Publikacje w czasopiśmie krajowym o zasięgu lokalnym

1. M. Błasiak: Analiza rozwiązania fali Lamba wzbudzonej w płycie za pomocą przetwornika palczastego. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Budowa i Eksploatacja Maszyn, nr 7, 2007, s. 169-175.

2. M. Błasiak: Najpopularniejsze urządzenia piezoelektryczne wykorzystywane
w przemyśle. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Budowa i Eksploatacja Maszyn nr 11, 2008.

3. M. Błasiak: Dyslokacja jako jeden z defektów zakłócających pracę urządzeń piezoelektrycznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Budowa i Eksploatacja Maszyn nr 13, 2009, s. 36-41.

4. M. Błasiak: Dyslokacja krawędziowa w transwersalnie izotropowej warstwie piezoelektrycznej. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Budowa i Eksploatacja Maszyn nr 17, 2011, s. 13-17.

Publikacje w czasopiśmie zagranicznym lub polskim (zasięg co najmniej krajowy)

1. M. Błasiak, R. Kotowski: Propagacja fal akustycznych w kryształach piezoelektrycznych. Przegląd Elektrotechniczny, R 85, NR 12/2009.

Konferencje miedzynarodowe:

16th International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering 12-14 September 2013, Ohrid, Macedonia, Małgorzata Błasiak, Romuald Kotowski: Electro-elastic fields in the hexagonal piezoelectric plate.

XXIII Sympozjum Środowiskowe Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Medycynie, Mikołajki, 16-19 czerwca 2013, Małgorzata Błasiak, Romuald Kotowski: Elektro-sprężyste pola w heksagonalnej płycie piezoelektrycznej.

V Międzynarodowa Konferencja Naukowe aspekty bezzałogowych obiektów ruchomych
Dęblin, 15 – 17.05.2013, Małgorzata Błasiak: Piezoelectric material with generalized linear defect and their use in flying devices.

XIX Sympozjum Środowiskowe Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Informatyce, Worliny k/Ostródy, 21-24 czerwca 2009, Małgorzata Błasiak, Romuald Kotowski: Propagacja fal akustycznych w kryształach piezoelektrycznych.

Konferencje krajowe i wystąpienia:

IPPT PAN, Warszawa 01.07.2013, Małgorzata Błasiak: Analiza propagacji fal elektro-sprężystych w palczastym przetworniki piezoelektrycznym z czterowymiarową dyslokacją.

VII Konferencja Naukowo-Techniczna TEROTECHNOLOGIA, Kielce, 29-30.09.2011, Małgorzata Błasiak: Dyslokacja krawędziowa w transwersalnie izotropowej warstwie piezoelektrycznej.

VI Konferencja Naukowo-Techniczna TEROTECHNOLOGIA, Kielce, 29-30.09.2009, Małgorzata Błasiak: Dyslokacja jako jeden z defektów zakłócających pracę urządzeń piezoelektrycznych

V Konferencja Naukowo-Techniczna TEROTECHNOLOGIA, Kielce, 26.09.2008, Małgorzata Błasiak: Najpopularniejsze urządzenia piezoelektryczne wykorzystywane w przemyśle.

IPPT PAN, Warszawa, maj 2008, Małgorzata Błasiak: Propagacja fal elektro-sprężystych w palczastym przetworniku piezoelektrycznym.

IV Konferencja Naukowo-Techniczna TEROTECHNOLOGIA, Kielce, 26-28.09.2007, Małgorzata Błasiak: Analiza rozwiązania fali Lamba wzbudzonej w płycie za pomocą przetwornika palczastego.

Monografie, podręczniki, skrypty, materiały pomocnicze

1. Błasiak M., Cedro L., Chrząszcz B.: Rozwiązywanie wybranych zadań z mechaniki analitycznej z użyciem metod numerycznych, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej stron 139, 2006

2. Błasiak M.: Piezoelectric material with generalized linear defect and their use in flying devices. Monografia pod red. Prof. Z. Koruby, Politechnika Świętokrzyska, maj 2014


Publikacje w czasopiśmie krajowym o zasięgu lokalnym

1. M. Błasiak: Analiza rozwiązania fali Lamba wzbudzonej w płycie za pomocą przetwornika palczastego. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Budowa i Eksploatacja Maszyn, nr 7, 2007, s. 169-175.

2. M. Błasiak: Najpopularniejsze urządzenia piezoelektryczne wykorzystywane
w przemyśle. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Budowa i Eksploatacja Maszyn nr 11, 2008.

3. M. Błasiak: Dyslokacja jako jeden z defektów zakłócających pracę urządzeń piezoelektrycznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Budowa i Eksploatacja Maszyn nr 13, 2009, s. 36-41.

4. M. Błasiak: Dyslokacja krawędziowa w transwersalnie izotropowej warstwie piezoelektrycznej. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Budowa i Eksploatacja Maszyn nr 17, 2011, s. 13-17.

Publikacje w czasopiśmie zagranicznym lub polskim (zasięg co najmniej krajowy)

1. M. Błasiak, R. Kotowski: Propagacja fal akustycznych w kryształach piezoelektrycznych. Przegląd Elektrotechniczny, R 85, NR 12/2009.

Konferencje miedzynarodowe:

16th International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering 12-14 September 2013, Ohrid, Macedonia, Małgorzata Błasiak, Romuald Kotowski: Electro-elastic fields in the hexagonal piezoelectric plate.

XXIII Sympozjum Środowiskowe Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Medycynie, Mikołajki, 16-19 czerwca 2013, Małgorzata Błasiak, Romuald Kotowski: Elektro-sprężyste pola w heksagonalnej płycie piezoelektrycznej.

V Międzynarodowa Konferencja Naukowe aspekty bezzałogowych obiektów ruchomych
Dęblin, 15 – 17.05.2013, Małgorzata Błasiak: Piezoelectric material with generalized linear defect and their use in flying devices.

XIX Sympozjum Środowiskowe Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Informatyce, Worliny k/Ostródy, 21-24 czerwca 2009, Małgorzata Błasiak, Romuald Kotowski: Propagacja fal akustycznych w kryształach piezoelektrycznych.

Konferencje krajowe i wystąpienia:

IPPT PAN, Warszawa 01.07.2013, Małgorzata Błasiak: Analiza propagacji fal elektro-sprężystych w palczastym przetworniki piezoelektrycznym z czterowymiarową dyslokacją.

VII Konferencja Naukowo-Techniczna TEROTECHNOLOGIA, Kielce, 29-30.09.2011, Małgorzata Błasiak: Dyslokacja krawędziowa w transwersalnie izotropowej warstwie piezoelektrycznej.

VI Konferencja Naukowo-Techniczna TEROTECHNOLOGIA, Kielce, 29-30.09.2009, Małgorzata Błasiak: Dyslokacja jako jeden z defektów zakłócających pracę urządzeń piezoelektrycznych

V Konferencja Naukowo-Techniczna TEROTECHNOLOGIA, Kielce, 26.09.2008, Małgorzata Błasiak: Najpopularniejsze urządzenia piezoelektryczne wykorzystywane w przemyśle.

IPPT PAN, Warszawa, maj 2008, Małgorzata Błasiak: Propagacja fal elektro-sprężystych w palczastym przetworniku piezoelektrycznym.

IV Konferencja Naukowo-Techniczna TEROTECHNOLOGIA, Kielce, 26-28.09.2007, Małgorzata Błasiak: Analiza rozwiązania fali Lamba wzbudzonej w płycie za pomocą przetwornika palczastego.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
fale sprężyste, teoria dyslokacji, kryształy piezoelektryczne 2.2 Physics
5.1 Mechanics