Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr Paulina Nowak

Faculty: Faculty of Management and Computer Modelling
Department: Department of Economic Strategies
Position: adiunkt
E-mail: pnowak@tu.kielce.pl
Address: Al. Tysiącecia PP 7, Kielce
Phone number:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Zagadnienia rozwoju regionalnego, w szczególności konkurencyjności
i innowacyjności regionów, wykorzystanie funduszy unijnych w rozwoju regionów i gmin, regionalne strategie innowacji i specjalizacje regionalne;
Zagadnienia finansowania rozwoju przedsiębiorstw, w tym rozwój małych
i średnich przedsiębiorstw z wykorzystaniem funduszy unijnych, wsparcie działalności firm przez instytucje otoczenia biznesu, rozwój przedsiębiorczości na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
konsultacja przy opracowywaniu programu restrukturyzacji przedsiębiorstwa;
wybrane aspekty analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa;
konsultacja i pomoc przy pozyskaniu środków unijnych dla przedsiębiorstwa;
pomoc w procesie podejmowania decyzji w celu rozwiązywania bieżących problemów;
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
brak
Słowa kluczoweDziedziny nauki
rozwój regionalny i lokalny, strategia rozwoju, polityka gospodarcza, fundusze UE, dotacje rozwojowe, ewaluacja projektów 1.10 Macroeconomics Microeconomics
1.12 Regional Policy, Social Policy, Demography