Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Aneta Masternak-Janus

Faculty: Faculty of Management and Computer Modelling
Department: Department of Production Engineering
Position: Adiunkt
E-mail: anetam@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:41 34 24 252
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
transfer technologii
zarządzanie produkcją
techniki wspomagające rozwój innowacyjnych wyrobów
technology transfer
production management
development of innovative products techniques
Języki komunikacjiLanguages of communication
Polski
Angielski (e-mail)
Niemiecki (e-mail)
Polish
English (e-mail)
German (e-mail)
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Wykorzystanie metody QFD. Doskonalenie systemów produkcyjnych.The use of QFD method.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
--
Informacje dodatkoweAdditional information
Masternak-Janus A.: „Instytucjonalne wsparcie transferu technologii w Polsce i wybranych krajach UE”, [w:] Adamik A., Lachiewicz S. (red.), „Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji”, Monografie, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s. 157-166

Masternak-Janus A.: Ocena transferu technologii w województwie świętokrzyskim, [w:] Grysa K. (red.), „Analiza rozwoju innowacyjności w regionie świętokrzyskim”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa, Kielce 2009, str. 45-60

Masternak-Janus A.: Porównanie wskaźników innowacyjności województwa świętokrzyskiego i Polski z Irlandią, Finlandią i Niemcami, [w:] Grysa K. (red.), „Analiza rozwoju innowacyjności w regionie świętokrzyskim”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa, Kielce 2009, str. 83-99

Masternak-Janus A.: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i firmy z udziałem kapitału zagranicznego w województwie świętokrzyskim, [w:] Grysa K. (red.), „Analiza rozwoju innowacyjności w regionie świętokrzyskim”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa, Kielce 2009, str. 101-110

Masternak-Janus A., Kocańda A.: Systemy transferu technologii w Polsce, Irlandii, Finlandii i Niemczech, Przegląd Mechaniczny 1/2010, str. 24-30

Masternak-Janus A., Kaczmarska B.: Rozwój centrów transferu technologii w Polsce, [w:] Kotowska-Jelonek M. (red.), Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2010, str. 131-139

Masternak-Janus A.: Analiza kapitału ludzkiego w Polsce i wybranych krajach UE, [w:] Kisperska-Moroń A., Świerczek A. (red.), „Nowe wyzwania dla zarządzania w świetle współczesnych zagrożeń gospodarczych i cywilizacyjnych”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice 2010, str. 231-237

Masternak-Janus A.: Innowacyjność MSP w Polsce i wybranych krajach UE, [w:] Zakrzewska-Bielawska A.(red.), „Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw”, Difin, Warszawa 2011, str. 11-24
Masternak-Janus A.: Współpraca w transferze technologii między przemysłem a nauką w Polsce i wybranych krajach UE, [w:] Lachiewicz S. (red.), „Formy i uwarunkowania współpracy we współczesnej gospodarce”, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. Wydanie specjalne, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź 2012, str. 493-506

Masternak-Janus A.: Analiza efektywności gospodarowania przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce, Ekonomia i Zarządzanie, 2013, nr 4 (5), str. 111-126
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Transfer technologii, zarządzanie produkcją i doskonalenie systemów produkcyjnych, metoda QFD 1.13 Management
5.21 Production Engineering