Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

prof. nadzw.dr hab.inż. Zbigniew Szcześniak

Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department: Department of Devices and Systems in Automatic Control
Position: profesor nadzwyczajny
E-mail: z.szczesniak@tu.kielce.pl
Address: Tysiąclecia PP7, 25-322 Kielce
Phone number:41-2434211
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
automatyzacja procesów technologicznych;
urządzenia automatyki i elektroniki; elektrotechnika;
pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
1. Automatyzacja procesów technologicznych.
2. Urządzenia automatyki i elektronik.
3. Układy pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Autor bądź współautor 12 - patentów
Informacje dodatkoweAdditional information
Autor bądź współautor 102 opracowań naukowo – badawczych w tym:
1 - książka;
1 - rozdział w książce;
12 - patentów;
13 - ekspertyz;
6 - publikacji w czasopiśmie z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej (ISI Master Journal List);
14 - publikacji w czasopismach indeksowanych przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej
(ISI Master Journal List);
12 - publikacji w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub czasopiśmie polskim o zasięgu,
co najmniej krajowym (w tym konferencje międzynarodowe);
9 - publikacji w recenzowanym czasopiśmie krajowym o zasięgu lokalnym (w tym konferencje krajowe)
34 - prac naukowo-badawczych wykonanych dla przemysłu.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
automatyzacja, technologia, urządzenie, projektowanie, pomiary, ekspertyza 5.10 Electrical Engineering
5.14 Automation and Robotics
5.15 Electronics