Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Leszek Cedro

Faculty: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department: Department of Automation and Robotics
Position: adiunkt
E-mail: lcedro@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:413424606
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
teoria sterowania automatycznego, teoria identyfikacji
komputerowe układy pomiarowe
automatic control theory, system identification
computer measurement systems
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Specjalizowane moduły pomiarowe firmy National Instruments - CompactDaq, obudowy do pomiarów z wykorzystaniem Wi-fi
Wielordzeniowe systemy czasu rzeczywistego opartego o rozwiązania PXI firmy National Instruments umożliwiające budowę stanowisk z wykorzystaniem 14 kart pomiarowych w jednym urządzeniu
Systemy czasu rzeczywistego oparte o rozwiązania CompactRio w obudowach do stosowania w trudnych warunkach atmosferycznych jak i przy dużych przeciążeniach
CompactRio embedded control and acquisition systems.
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski
angielski
Polish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Szkolenia z zakresu budowy systemów kontrolno-pmiarowych z wykorzystaniem oprogramowania LabView. Modelowanie z wykorzystaniem programu Matlab i Mathematica.Measurement and data acquisition applications using LabView
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Cedro L., Janecki D.: Układ do identyfikacji właściwości dynamicznych systemów hydraulicznych, A1.394453,decyzja 08.04.2013, G05B23/00, Patent krajowyCedro L., Janecki D.: A device for the identification of the dynamic properties of hydraulic systems, A1.394453,decyzja 08.04.2013, G05B23/00, Patent krajowy
Informacje dodatkoweAdditional information
[1]Janecki D., Cedro L.: Wyznaczanie pochodnych sygnałów za pomocą regresyjnych filtrów różniczkujących, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 87 NR 8/2011, st. 253-259 (Impact Factor: 0.242).
[2]Cedro L., Janecki D.: Determining of Signal Derivatives in Identification Problems -FIR Differential Filters, Acta Montanistica Slovaca, R 16 (2011), cz. 1, str. 47-54, ISSN 1335-1788. (Impact Factor 0.134) (ISI Master Journal List)
[3]Cedro L.: Identyfikacja manipulatora z napędem elektrycznym, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 88 NR 9a/2012, st. 208-212 (Impact Factor: 0.242).
[4]Cedro L.: Filtry różniczkujące w układach czasu rzeczywistego, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 89 NR 7/2013, str. 137-141 (Impact Factor: 0.242).
[5]Janecki D., Cedro L.: Determining of signal derivatives with the use of regressive differential filters in identification problems, 12 th International Carpathian Control Conference - ICCC, Republika Czeska, IEEE Catalog Number: CFP1142L-CDR, ISBN 978-1-61284-359-9, 2011 IEEE.
[6]Cedro L.: Linearization and Identification a Mathematical Model of an Excavator, 15 th International Carpathian Control Conference - ICCC, Republika Czeska, IEEE Catalog Number: CFP1442L-CDR, ISBN 978-1-4799-3527-7, 2014 IEEE.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
teoria sterowania, identyfikacja systemów, cyfrowe układy sterowania
control theory, system identification, computer control system
5.14 Automation and Robotics