Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr Małgorzata Sokała

Faculty: Faculty of Management and Computer Modelling
Department: Department of Applied Mathematics and Computer Science
Position: Adiunkt
E-mail: sokala@tu.kielce.pl
Address: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:+48 41 3424 393
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Matematyka, metody numeryczne, proste i odwrotne zagadnienia wymiany ciepła, prognozowanie i modele ekonometryczne. Mathematics, Numerical Methods, Direct and inverse heat conduction problems, Forecasting and Econometric Models.
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskipolish, english
Informacje dodatkoweAdditional information
Aktualny spis publikacji
Polska Bibliografia Naukowa
Current list of publications
Polish Scholarly Bibliography
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Numerical Methods, Trefftz function, heat transfer, inverse problems in mechanics 2.1 Mathematics
5.1 Mechanics
5.19 Computer Methods in Science